Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2021105
PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A OBIECTIVULUI "AMENAJARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN SATUL CRISCIOR , COMUNA CRISCIOR
Descarca
(7 desc.)
...X
2021104
ACTUALIZAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI CRISCIOR SI A CENTRULUI OPERATIV PENTRU SITUATII DE URGENTA
Descarca
(2 desc.)
...X
2021103
SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL ACORDAT NUMITULUI IUGA AUREL
Descarca
(1 desc.)
...X
2021102
PRIVIND SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL ACORDAT NUMITULUI BALEA REMUS
Descarca
...X
2021101
ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL NUMITEI MIC GRATIANA
Descarca
...X
2021100
ACORDAREA INDEMNIZATIEI DE HANDICAP NUMITULUI PADUREAN CANTEMIR
Descarca
...X
202198
Incetarea raportului de serviciu dintre Comuna Criscior si domnul Almasan Daniel - angajat in functia de muncitor calificat in cadrul Primariei comunei Criscior
Descarca
...X
202197
incetarea contractului de munca numitului Glava Emil Florin
Descarca
...X
202196
Suspendarea raportului de munca incheiat intre comuna Criscior si doamna David Alexandra - inspector compartiment agricol din initiativa acesteia
Descarca
(2 desc.)
...X
202195
Privind imputernicirea domnului Polvrea Gelu Ioan pentru a reprezenta comuna Criscior in sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Sistemul Integrat de Gestionarea a Deseurilor - judetul Hunedoara" din data de 28.06.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
202194
Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
Descarca
...X
202134
CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CRISCIOR IN SEDINTA ORDINARA
Descarca
(7 desc.)
...X
202099
Incetarea contractului de munca numitei GUI ALEXANDRA
Descarca
...X