Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202177
DISPOZITIA NR 77/2021 PRIVIND INCETAREA EXERCITARII FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE SECRETAR GENERAL AL UAT BIERTAN,JUD SIBIU DE CATRE DOAMNA SUCIU TEODORA-MARIA
Descarca
(54 desc.)
...X
202176
DISPOZITIA NR 76/2021 PRIVIND NUMIREA DOAMNEI DAVID ALEXANDRA-PAMELLA IN FUNCTIA PUBLICA DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA BIERTAN
Descarca
(19 desc.)
...X
202037
Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea autoritatiilor administratiei publice locale din anul 2020
Descarca
(10 desc.)
...X
2019127
DISPOZITIA NR.127/2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019
Descarca
(13 desc.)
...X
2019119
Dispozitia nr 119 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 16.12.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
2019106
Dispozitia nr 106 /2019privind constituirea comisiei de inventariere
Descarca
(5 desc.)
...X
2019105
Dispozitia nr 105/2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 29.11.2019
Descarca
...X
2019104
Dispozitia nr 104/2019 privind stabilirea dreptului de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemn,carbuni,combustibili petrolieri,familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in perioada Octombrie 2019 -20 Noiembrie 2019
Descarca
(2 desc.)
...X
2019103
Dispozitia nr 103/2019 privind aprobarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pe perioada noiembrie 2019-martie 2020
Descarca
...X
2019102
Dispozitia nr 102/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Biertan
Descarca
(5 desc.)
...X
2019101
Dispozitia nr 101/2019 privind stabilirea functiei publice specifice de Secretar General al UAT Biertan,prin transformarea functiei publice generale de Secretar UAT ,functie publica de conducere
Descarca
(22 desc.)
...X
201989
Dispozitia nr 89/2019 privind organizarea controlului financiar preventiv
Descarca
(2 desc.)
...X
201979
Dispozitia nr 79/2019 privind constituirea comisiei de inventariere,evaluare si reevaluare a patrimoniului
Descarca
(3 desc.)
...X
201978
Dispozitia nr 78/2019 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei
Descarca
...X
201929
Disozitia nr 29/2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 29.03.2019
Descarca
...X
201921
Dispozitia nr 21/2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 25.02.2019
Descarca
...X
20191
Dispozitia nr 1/2019 privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 09.01.2019
Descarca
...X
201867
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 25.06.2018
Descarca
(2 desc.)
...X
201852
privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din data de 30.05.2018
Descarca
...X
201850
Dispoziție individuală: privind numirea expertului cooptat pentru achizitia ''Servicii auxiliare de achizitie-expert cooptat tehnic si financiar ''procedura de atribuire a contractului de lucrari cu tema''Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare drum comunal DC24 Biertan-Copsa Mare si modernizare strazi interioare in localitatiile Biertan si Richis,comuna Biertan,judetul Sibiu''
Descarca
...X
201849
Dispoziție individuală: privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
Descarca
...X
201834
Dispoziție individuală: privind constituirea comisiei de evaluare apentru achizitia publica avand ca obiect ,,Racorduri la retaua de canalizare existenta si extinderi retea canalizare in localitatiile Biertan si Richis,comuna Biertan,judetul Sibiu''
Descarca
...X
201835
privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara din data de 21.03.2018
Descarca
...X
201833
Dispoziție individuală: privind desemnarea responsabilului cu urmarirea curenta a constructiilor
Descarca
...X
201832
privind convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara din data de 14.03.2018
Descarca
...X
201825
privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara din data de 28.02.2018
Descarca
...X
201824
privind convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
Descarca
...X
20186
privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara din data de 31.01.2018
Descarca
(1 desc.)
...X
20183
Dispoziție individuală: privind organizarea,implementarea,si mentinerea unui sitem de control intern managerial in cadrul Primariei comunei Biertan,judetul Sibiu
Descarca
...X
20182
Dispoziție individuală: privind numirea si stabilirea atributiilor responsabilului cu Registrul de Riscuri in cadrul Primariei comunei Biertan,judetul Sibiu
Descarca
...X
Page 1 of 2 (31 items)Prev12Next