Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2024145
- dispoziție convocare ședință extraordinară, de îndată;
Descarca
...X
2024133
Dispoziția de convocare a CL Biertan în ședință extraordinară din data de 12.07.2024;
Descarca
...X
202449
- privind stabilirea salariului de bază al d-nei CHIȘU EMILIA-VALENTINA, încadrată în funcția de asistent medical comunitar;
Descarca
(6 desc.)
...X
202428
- pivind angajarea d- nei Florea Nicoleta – Andreea cu domiciliul în comuna Biertan sat Richis, nr. 205A, în funcţia de asistent personal pe o perioadă determinată pentru minorul Boldijar Nikolas – Ionut - persoană cu handicap grav
Descarca
...X
202427
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Biertan în ședință ordinară în data de 29 februarie 2024;
Descarca
(4 desc.)
...X
202426
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Biertan în ședință ordinară în data de 9 februarie 2024;
Descarca
(2 desc.)
...X
202448
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Biertan în ședință extraordinară, convocată de îndată, pentru data de 14 martie 2024;
Descarca
...X
202447
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Biertan în ședință extraordinară, convocată de îndată, pentru data de 13 martie 2024;
Descarca
(1 desc.)
...X
202446
- privind acordarea indemnizației de hrana pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Biertan, în anul 2024;
Descarca
...X
202445
- privind încetarea platii indemnizatiei pentru persoană cu handicap grav, pentru minora d-nei Toma Mariana – Ioana;
Descarca
(1 desc.)
...X
202444
- privind încetarea platii indemnizatiei pentru persoană cu handicap grav, pentru minorul d-nei Florea Nicoleta - Andreea;
Descarca
(1 desc.)
...X
202443
- privind respingerea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru persoanele respinse in cadrul Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune începând cu luna ianuarie 2024;
Descarca
(1 desc.)
...X
202442
- privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță pentru beneficiarii venitului minim de incluziune incepand cu luna ianuarie 2024;
Descarca
(1 desc.)
...X
202441
- privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru d-na Zoltan Lavinia;
Descarca
(1 desc.)
...X
202440
- privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru d-na Boldijar Vanesa – Georgiana;
Descarca
(1 desc.)
...X
202439
- privind stabilirea dreptului la supliment pentru combustibili solizi sau lichizi (lemne) și a dreptului la supliment de energie electrica a beneficiarilor și cuantumurilor acestora;
Descarca
...X
202438
- privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlul de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, pentru d-na DIPLAS LIVIA, domiciliata in com. Biertan, sat Copsa Mare, nr. 272, jud. Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
202437
- privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru numita Diplas Livia;
Descarca
(2 desc.)
...X
202436
- privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru d-na Udvar Daniela – Diana;
Descarca
(5 desc.)
...X
202435
- privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru numitul Teslariu Gheorghe – Lucian;
Descarca
...X
202434
- privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru numitul Vadoiu Candit – Razvan;
Descarca
...X
202433
- privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru numitul Buhazi Francisc;
Descarca
(1 desc.)
...X
202432
- privind încetarea acordării suplimentului pentru combustibili solizi și/sau petrolieri pentru numitul Diplaș David – Ioan;
Descarca
(1 desc.)
...X
202430
- privind angajarea d- nei Toma Mariana - Ioana cu domiciliul în comuna Biertan str Horea, nr. 46A, în funcţia de asistent personal pe o perioadă determinată pentru minora Toma Anamaria Anastasia - persoană cu handicap grav
Descarca
...X
202429
- privind încetarea platii indemnizatiei pentru persoană cu handicap grav, pentru doamna Moldovan Elena
Descarca
...X
20249
Privind: modificarea cuantumului salariului minim al asistentului personal cu gradatia 0, care se majoreaza cu 5% incepand cu data de 01.01.2024, pentru d-na Farkas Alina, CNP: 2870501323955, cu domiciliul în comuna Biertan, sat Copșa Mare, nr. 186, jud. Sibiu, , avand functia de asistent personal pentru minorul Farkas Beniamin David - persoana cu handicap grav la Primăria comunei Biertan
Descarca
...X
20246
- modificarea cuantumului salariului minim al asistentului personal cu gradatia 0, care se majoreaza cu 5% incepand cu data de 01.01.2024;
Descarca
...X
202425
- privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 9 titulari;
Descarca
(2 desc.)
...X
202424
- privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 42 titulari
Descarca
(2 desc.)
...X
202423
Privind: modificarea cuantumului indemnizatiei in schimbul asistentului personal, pentru persoanele cu handicap grav
Descarca
...X
Page 1 of 4 (94 items)Prev1234Next