Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202480
Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral
Descarca
(1 desc.)
...X
202476
Dispoziție numire personal auxiliar alegeri
Descarca
(3 desc.)
...X
20247
Convocat ședință ordinară
Descarca
(3 desc.)
...X
20245
Încadrarea doamnei Grozav Ioana cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în urma prezentării certificatului de încadrare în grad de handicap, numărul 46 din 16.01.2024, începând cu data de 25.01.2024, în compartimentul de asistență socială din cadrul Primăriei Comunei Șugag, pe post de asistent personal al copilului cu handicap grav Mareș Daniel Ciprian
Descarca
(10 desc.)
...X
20244
Dispoziție numire funcționar public
Descarca
(21 desc.)
...X
20243
Încetat contractul individual de muncă asistent personal
Descarca
(5 desc.)
...X
20246
Modificat ajutorul pentru încălzirea locuinței
Descarca
...X
20242
Acord de funcționare
Descarca
(1 desc.)
...X
20241
Convocat ședință extraordinară cu convocare de îndată
Descarca
...X
2023220
Convoacat Consiliul local Şugag în şedinţă publică ordinară în ziua de 28 decembrie 2023
Descarca
(13 desc.)
...X
2023219
Covocat ședință CL Șugag cu convocare de îndată din 21.12.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
2023218
Dispoziție încetare contract individual de muncă asistent personal
Descarca
(3 desc.)
...X
2023217
Dispoziție privind individualizarea indemnizațiilor pentru demnitari, precum și a salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șugag, începând cu 1 ianuarie 2024
Descarca
(27 desc.)
...X
2023216
Convocat ședință extraordinară cu convocare de îndată 7 decembrie 2023
Descarca
...X
2023215
Constituit comisiile de concurs şi de soluţionare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 10.01.2024,pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție de inspector,clasa I,grad profesional asistent la Compartimentul Buget-Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale
Descarca
(2 desc.)
...X
2023186
Desemnat Comisia de evaluare pentru evaluarea ofertelor depuse pentru procedurile de achiziție publică având ca obiect Achiziția echipamentelor digitale în cadrul proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Șugag, din județul Alba”
Descarca
(2 desc.)
...X
2023185
Convocat ședință ordinară luna noiembrie 2023
Descarca
...X
2023184
Acord de funcționare
Descarca
(1 desc.)
...X
2023183
Acord de funcționare
Descarca
(1 desc.)
...X
2023182
Convocarea Consililului Local al comunei Şugag în şedinţă extraordinară cu convocare de îndată
Descarca
(1 desc.)
...X
2023181
Modificat raport de serviciu funcționar public
Descarca
(4 desc.)
...X
2023180
Desemnat administrator local pt. gestionarea cererilor de acordare VMI
Descarca
(3 desc.)
...X
2023179
Acordat indemnizație
Descarca
...X
2023178
Convocat şedinţa ordinară a Consiliului local Şugag din data de 31 octombrie 2023
Descarca
(2 desc.)
...X
2023177
Dispoziție salar guard
Descarca
(1 desc.)
...X
2023176
Stabilit salar asistent personal
Descarca
(7 desc.)
...X
2023175
Stabilit salar asistent personal
Descarca
(3 desc.)
...X
2023174
Stabilit salar asistent personal
Descarca
(1 desc.)
...X
2023173
Stabilit salar asistent personal
Descarca
(1 desc.)
...X
2023172
Stabilit salar asistent personal
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 14 (408 items)Prev1234567121314Next