Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2021196
DISPOZITIA NR 196/2021 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN DATA DE 13.09.2021 ORA 17.00 LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI VURPAR, STR PRINCIPALA, NR 455, JUD. SIBIU
Descarca
(8 desc.)
...X
2021155
Dispozitie privind modificarea si completarea Dispoziţiei nr. 116/2020 privind constituirea comisiei comunei Vurpăr, jud. Sibiu, pentru recensamantul populatiei si locuintelor din anul 2021
Descarca
(38 desc.)
...X
2021154
Dispozitie privind modificarea si completarea Dispoziţiei nr. 152/2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vurpăr în ședință ordinară în data de 26.07.2021, ora 17:00, la sediul primăriei comunei Vurpăr, str. Principală, nr. 455, județul Sibiu
Descarca
(5 desc.)
...X
2021152
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Vurpăr în ședință ordinară în data de 26.07.2021, ora 17:00, la sediul primăriei comunei Vurpăr, str. Principală, nr. 455, județul Sibiu
Descarca
(3 desc.)
...X
2021140
Dispozitie privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, doamnei Banea Liliana Teodora, domiciliata în comuna Vurpăr, str. Pastori, nr. 629, jud. Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
2021139
Dispozitie privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, doamnei Aldea Maria Erika, domiciliata în comuna Vurpăr, str. Pastori, nr. 691, jud. Sibiu
Descarca
(3 desc.)
...X
2021138
Dispozitie privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei Voda Georgeta - referent in cadrul Compartimentului Stare Civila, din aparatul de specialitate al primarului comunei Vurpar, jud. Sibiu
Descarca
(4 desc.)
...X
2021137
Dispozitie privind acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei, doamnei Coscota Angela, domiciliata in comuna Vurpar, str. Oituz, nr. 346, judetul Sibiu
Descarca
(3 desc.)
...X
2021136
Dispozitie privind acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei, doamnei Samu Simona, domiciliata in comuna Vurpar, str. Dispensarului, nr. 432, judetul Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
2021135
Dispozitie privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, domnului Zamacau Traian domiciliat în comuna Vurpăr, str. Cimitirului, nr. 103, jud. Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
2021134
Dispozitie privind încetarea ajutorului social pentru familia doamnei Varga Susana, domiciliata în comuna Vurpar, str. Ghijesei, nr. 79B, jud. Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
2021133
Dispozitie privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Vurpar, judeţul Sibiu
Descarca
(6 desc.)
...X
2021132
Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile sa asigure accesul la informatiile de interes public conform prevederilor Legii nr. 544/2001
Descarca
(4 desc.)
...X
2021131
Dispozitie privind desemnarea doamnei Szanto Maria – având funcţia publică de execuţie inspector în cadrul compartimentului Agricol din cadrul primăriei comunei Vurpăr, judeţul Sibiu, sǎ îndeplineascǎ atribuții de registraturǎ, relații şi informații de interes public in cadrul primariei comunei Vurpar, judetul Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
2021130
Dispozitie privind suspendarea platii ajutorului social pentru familia domnului Faguri Constantin, domiciliat in comuna Vurpar, nr. 195B, jud. Sibiu
Descarca
(3 desc.)
...X
2021129
Dispozitie privind delegarea atribuţiilor de serviciu ale secretarului general delegat al comunei Vurpar, doamnei Szanto Maria, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vurpar
Descarca
(3 desc.)
...X
2021128
Dispozitie privind rectificarea bugetului comunei Vurpar, trim II anul 2021
Descarca
(5 desc.)
...X
2021127
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Vurpăr în ședință ordinară în data de 24.06.2021, ora 17:00, la sediul primăriei comunei Vurpăr, str. Principală, nr. 455, județul Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
2021124
Dispozitie privind angajarea pe durata determinată a doamnei Dragomir Elena Carmen în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap
Descarca
(4 desc.)
...X
2021123
Dispozitie privind incetarea indemnizaţiei de handicap cuvenita doamnei DRAGOMIR ELENA CARMEN, domiciliata in comuna Vurpar, str. Lazaret, nr. 122, Jud. Sibiu, pentru minora DRAGOMIR CRINA ADELA
Descarca
(2 desc.)
...X
2021122
Dispozitie privind incetarea alocaţiei pentru sustinerea familiei, doamnei Cosier Rodica, domiciliata in comuna Vurpar, nr. 110, judetul Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
2021121
Dispozitie privind incetarea alocaţiei pentru sustinerea familiei, domnului Rabeca Petre, domiciliat in comuna Vurpar, nr. 122, judetul Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
2021120
Dispozitie privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei, doamnei Giurca Adriana Voichita, domiciliata in comuna Vurpar, nr. 137, judetul Sibiu
Descarca
(4 desc.)
...X
2021119
Dispozitie privind acordarea alocaţiei pentru sustinerea familiei, doamnei Tirlea Ionela Liliana, domiciliata in comuna Vurpar, nr. 137, judetul Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
2021118
Dispozitie privind acordarea dreptului la stimulentul educational, sub forma de tichete sociale pentru copiii de varsta prescolara care indeplinesc conditiile de eligibilitate si provin din familii defavorizate
Descarca
(2 desc.)
...X
2021117
Dispozitie privind suspendarea dreptului la stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale pentru copiii de vârsta preșcolară care îndeplinesc conditiile de eligibilitate și provin din familii defavorizate
Descarca
(1 desc.)
...X
2021116
Dispozitie privind încetarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, domnului Varga Romulus, domiciliat în comuna Vurpăr, nr. 79B, jud. Sibiu
Descarca
(3 desc.)
...X
2021115
Dispozitie privind încetarea ajutorului social pentru familiia domnului Varga Romulus, domiciliat în comuna Vurpăr, nr. 79B, județul Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
2021114
Dispozitie privind încetarea ajutorului social pentru familiia doamnei Gabor Cornelia, domiciliata în comuna Vurpăr, nr. 158, județul Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
2021112
Dispozitie privind acordarea dreptului la stimulentul educational, sub forma de tichete sociale pentru copiii de varsta prescolara care indeplinesc conditiile de eligibilitate si provin din familii defavorizate
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 6 (155 items)Prev123456Next