Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023335
Dispoziție individuală: privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru grădiniță, pentru luna octombrie 2023
...X
2023334
Dispoziție individuală: Privind respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de încălzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum și a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024 POPLACEAN ANA
...X
2023333
Dispoziție individuală: privind încetarea acordării indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap grav, d-nului RUSU IOAN, CNP 1551214323951, din comuna Răşinari, str. Emanoil Ciucianu nr.1738, persoana încadrată în gradul de handicap grav, cu asistent personal
...X
2023332
Dispoziție individuală: Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru familia titularei COVACIU MIRABELA CNP 2860808324836, domiciliată în comuna Răşinari, Prislop nr. 56
...X
2023331
Dispoziție individuală: Privind: aprobarea ajutorului social al familiei reprezentată de titularul/persoană singură MOISE FLORICA MARIA, CNP 6030907324804, domiciliată in comuna Rasinari, sat Prislop nr.3
...X
2023330
Dispoziție individuală: privind încetarea acordării indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap grav, d d-nei HOADREA MARIA, CNP 2580519323978, domiciliat in comuna Rasinari, str. Prof. Severin Petru nr.54, persoana încadrată în gradul de handicap grav, cu asistent personal
...X
2023329
Dispoziție individuală: privind încetarea acordării indemnizaţiei cuvenite persoanei cu handicap grav, d-nei VODĂ MARIA, CNP 2360819323988, din comuna Răşinari, str. Prof. Ioan Roman nr.151, persoana încadrată în gradul de handicap grav, cu asistent personal
...X
2023328
privind: stabilirea salariului de încadrare al d-nei Munteanu Manuela – Andreea mediator sanitar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu
...X
2023327
Dispoziție individuală: Privind respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de încălzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum și a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024 -LEPSA MONICA
...X
2023326
Dispoziție individuală: Privind respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de încălzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum și a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024-SĂMAN IOAN
...X
2023325
Dispoziție individuală: Privind respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de încălzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum și a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024 -BRATU IOAN
...X
2023324
Dispoziție individuală: Privind aprobarea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de incalzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum si a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024
...X
2023323
Dispoziție individuală: Privind respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de încălzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum și a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024 -Hant Spiridon
...X
2023322
Dispoziție individuală: Privind respingerea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei pentru sistemul de încălzire utilizat cu combustibili solizi pentru consumatorii vulnerabili de energie, precum și a suplimentului pentru energie pe perioada sezonului rece 2023-2024 -Vidrighin ELENA CONSTANTINA
...X
2023321
Convocarea Consiliului Local Rășinari în ședința extraordinară din 27 noiembrie 2023
...X
2023320
Dispoziție individuală: Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei pentru familia titularei LEPȘA CODRUȚA, domiciliat in comuna Rasinari, sat Prislop nr.51
...X
2023319
Dispoziție individuală: Privind: aprobarea ajutorului social al familiei reprezentată de titularul/persoană singură MUNTEAN IOAN, domiciliatin comuna Rasinari, str. Prof. Ioan Roman nr. 161
...X
2023318
Dispoziție individuală: Privind: aprobarea ajutorului social al familiei reprezentată de titularul/persoană singură LUNGU FLORICA AURELIA, CNP 2870405324604, domiciliată in comuna Rasinari, sat Prislop nr.3
...X
2023317
Dispoziție individuală: privind acordarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale pentru grădiniță, pentru luna septembrie 2023
...X
2023316
Dispoziție individuală: acordarea dreptului salarial cuvenit d-lui BRATU Petru care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023315
Dispoziție individuală: acordarea dreptului salarial cuvenit d-lui BRATU Petru care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, începând cu luna noiembrie 2023
...X
2023314
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferent funcţiei contractuale de execuție – expert asistent proiect, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei VIDRIGHIN Sorina - Aurelia, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023313
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei contractuale de execuție - funcționar Cămin Cultural, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei ȚICHINDELEAN Mărioara, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023312
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferent funcţiei contractuale de execuție – muzeograf, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei IACOB Mioara, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023311
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei contractuale de execuție de consilier, gr. II, gr. 2, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei ILCUȘ Anița, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023310
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei publice de execuție de inspector principal, clasa I, gr. 5, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-rei FLESCHIN Paraschiva, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023309
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei publice de execuție de inspector asistent, clasa I, gr. 4, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei NEDELCU Ionelia - Nicoleta, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023308
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei publice de execuție de inspector asistent, clasa I, gr. 5, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei VIDREAN Marioara, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023307
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei publice de execuție de inspector principal, clasa I, gr. 3, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-rei MITREA Ionela - Chivuța, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
2023306
Dispoziție individuală: stabilirea salariului de bază aferente funcţiei publice de execuție de inspector superior, clasa I, gr. 5, care face parte din aparatul de specialitate al primarului comunei Rășinari, județul Sibiu, d-nei VIDRIGHIN Adriana, începând cu 1 ianuarie 2024
...X
Page 1 of 14 (402 items)Prev1234567121314Next