Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023185
D I S P O Z I Ţ I A NR. 185/2023 privind convocarea Consiliului local al comunei Rimetea în şedinţă ordinară şi publică
Descarca
...X
2023184
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 184 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Mihacsa Ana-Maria bibliotecar, grad I, gradatia 5 la primaria comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023183
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 183 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Lassel Agneta Conservator muzeu, grad IA, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023182
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 182 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Laszlo Judit-Amalia guard, gradatia 4 la primaria comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023181
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 181 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Letai Melinda Consilier asistent, gradatia 0 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023180
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 180 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Veres Mónika Consilier superior, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023179
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 179 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Kiraly Ileana-Adela Consilier superior, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023178
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 178 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Moricz Melania Consilier principal, gradatia 2 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023177
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 177 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Moricz Zsuzsa Consilier principal, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023176
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 176 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Selegean Irma-Maria Secretar general al comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023175
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 175 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Fogarasi Antonia-Melinda Consilier IA, gradatia 5 la primaria comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023174
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 174 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază domnului Simandi Levente Viceprimarul comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023173
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 173 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază domnului Deák-Székely Szilárd-Levente Primarul comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023172
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 172 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Laszlo Judit-Amalia guard, gradatia 4 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023171
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 171 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Letai Melinda Consilier asistent, gradatia 0 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023170
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 170 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Veres Mónika Consilier superior, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023169
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 169 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Kiraly Ileana-Adela Consilier superior, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023168
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 168 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Moricz Melania Consilier principal, gradatia 2 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023167
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 167 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Moricz Zsuzsa Consilier principal, gradatia 5 la aparatul de specialitate al primarului comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023166
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 166 / 2023 Privind stabilirea salariului de bază doamnei Fogarasi Antonia-Melinda Consilier IA, gradatia 5 la primaria comunei Rimetea, județul Alba
Descarca
...X
2023165
DISPOZIȚIE NR.165/2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Rimetea
Descarca
...X
2023164
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR.164/2023 privind acordarea gradației 5, corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Szocs Aranka asistent personal la Primăria comunei Rimetea, județul Alba, încep/nd cu luna decembrie 2023.
Descarca
...X
2023163
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR.163/2023 privind acordarea gradației 5, corespunzătoare tranșei de vechime domnului Botar Gheorghe Alpar asistent personal
Descarca
...X
2023162
DISPOZIȚIE NR.162/2023 privind constituirea comisiei de recepție a Documentației tehnică faza SF pentru obiectivul de investiții: “Înființare rețea de canalizare în comuna Rimetea, sat Colțești”
Descarca
...X
2023161
DISPOZIȚIE NR.161/2023 privind constituirea comisiei de recepție a Documentației Proiectul tehnic, D.T.A.C, Studiu de amplasament și elaborare temă de proiectare, Documentație Certificat de urbanism, Documentații avize și acorduri, Studiu Geotehnic, Plan topografic, Studiu energetic, Verificări de proiect pentru obiectivul de investiții: “Construire clădire deservire cimitir, sat. Colțești, comuna Rimetea”
Descarca
...X
2023160
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIA NR: 160/2023 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie doamnei GERGELY CATALINA
Descarca
...X
2023159
DISPOZIȚIA NR. 159/2023 privind constituirea comisiei de recepție a Documentației Proiectul tehnic (PT+DE+PAC) pentru obiectivul de investiții”Reabilitare moderată a Școlii Gimnaziale ”Sebes Pál” din localitatea Rimetea, comuna Rimetea, județul Alba”
Descarca
...X
2023158
DISPOZIȚIA NR. 158/2023 privind constituirea comisiei de recepție a Documentației Proiect tehnic (PT+DE+PAC) pentru obiectivele de investiții :”Reabilitare moderată a Căminului Cultural din Colțești, comuna Rimetea, județul Alba”,
Descarca
...X
2023157
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIA NR. 157/2023 privind constituirea comisiei de recepție a Documentației Proiectul tehnic (PT+DE+PAC) pentru obiectivul de de investiții, ”Reabilitarea moderată a căminului cultural din localitatea Rimetea, comuna Rimetea”
Descarca
...X
2023156
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIA NR. 156/2023 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică pentru încheierea contractului de achiziție publică de furnizare pentru achiziția dotărilor în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimanziale „Sebes Pál” Rimetea, județul Alba”
Descarca
...X
Page 1 of 14 (416 items)Prev1234567121314Next