Cautare Dispozitii      An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. DispozitieDataTitlu 
201928022.03.2019DISPOZITIE ACORDARE SPOR CONDITII VATAMATOARE DE MUNCA - SERVICIUL ADP ADP, GUARZI PRIMARIE
201927922.03.2019Dispozitie desfasurare activitatii de ecologizare prin efectuarea lucrărilor de salubrizare şi igenizare a şanţului de preluare a apelor existent pe strada Zăvoi in proximitatea autostrăzii A1 de o parte si cealaltă a autostrăzii, în imediata apropiere a locuinţelor cetăţenilor ce locuiesc pe terenurile din proximitatea aurostrăzii din orasul Ştefăneşti , judeţul Argeş.
201927822.03.2019Dispozitie constituire comisie de receptie finala lucrari de investitie "Proiectare si executie teren de sport -blocuri
201927720.03.2019Dispozitie numire curator minor Lolica Stelica
201927618.03.2019Dispozitie incetare ASF Vasile Rahela Maria
201927318.03.2019Dispozitie constituire comisie evaluare oferte achizitie directa ""Intocmire proiect tehnic teren sport multifinctional Scoala gimnaziala nr.1
201927218.03.2019Dispozitie privind constituire evaluare oferte "DALI amenajare grup sanitar Gradinita Izvorani"
201927118.03.2019Dispozitie convocare CL sedinta extraordinara
201926814.03.2019Dispozitie privind aprobarea Planului unic de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2019
201926713.03.2019DISPOZITIE INLOCUIRE MEMBRU DIN COMISIA DE CONTESTATII CONSTITUITA PENTRU EVALUAREA MANAGEMENTULUI CENTRULUI CULTURAL STEFANESTI
201926613.03.2019Dispoziotie privind efectuarea inspecției și controlului propriu la monumentele istorice aflate pe raza oraşului Ştefăneşti, Judetul Argeş privind starea lor de conservare.
201926512.03.2019Dispozitia privind desemnarea inspectorilor de (mediu; mediu şi gospodărire în teritoriu) şi d-ul Marinescu Ionut Catalin –SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru deplasarea in teren în vederea implicarii instituţiilor, operatorilor economicii şi a cetăţenilor de pe raza oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş privind respectarea prevederilor legale a normelor de gospodărire, menţinere a curăţeniei şi protecţia mediului ( intretinere şanţuri, rigole )
201926412.03.2019Dispozitie privind desfăşurarea activităţii de ecologizare, salubrizare şi igienizarea apelor (albiilor , malurilor, digurilor, zona de scurgere a podurilorşi podeţelor de trecere; desfiintarea depozitelor de deşeuri precum şi îndepartarea materialului lemnos ) pe cursurile pâraielor Valea Mare; Izvorani; Ştefăneasca şi Goleasca, din oraşul Ştefăneşti , judeţul Argeş.
201926312.03.2019Dispozitie privind desemnarea doamnei MINCӐ MARIANA CLAUDIA- inspector compartiment “achiziţii publice” si domnului Avram Robert- gestionar primărie (administrator ) ca persoane responsabile pentru supravegherea sistemelor video privind obiectivele aflate in proprietatea sau administrarea U.A.T Ştefăneşti, judeţul Argeş
201926011.03.2019Dispozitie privind desfăşurarea activităţii de ecologizare( eliminarea depozitărilor necontrolate de deşeuri) a drumurilor :” strada Sticlelor zona canal de fugă; zona situată imediat sub podul autrostrăzii A1 ; Sat V. Mare in zona Streaua –sipot” din orasul Ştefăneşti , judeţul Argeş
12345678910...