Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202389
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202398
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202397
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei handicap grav.
...X
202396
Dispozite stabilire plata indemnizatie handicap grav.
...X
202395
Dispozitie stabilire plata indemnizatie handicap grav
...X
202394
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202393
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202392
Dispozitie privins stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202391
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202390
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202388
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane ca handicap grav.
...X
202387
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202386
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei a unei persoane cu handicap grav.
...X
202385
Dispozitie privind stabilirea platii indemnizatiei unei persoane cu handicap grav.
...X
202384
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza a unei persoane , incadrata pe postul de asistent personal, gradatia 0.
...X
202383
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza ptr. o persoana incadrata pe postul de asistent personal, gradatia 0.
...X
202382
Dispozitie privind stabilirea salariului de baza a unei persoane , incadrata pe postul de asistent personal, gradatia 0.
...X
202381
Dispozitie privind acordarea gradatiei 5 de salrizare corespunzatoare transei de vechime in munca a unei persoane ,incadrata in functia de executie de inspector, grad profesional superior, in cadrul aparatului de specialitae al Primarului comunei Rusii-Munti, jud. Mures.
...X
202380
Dispozitie privind acordarea unui ajutor de urgenta.
...X
202379
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Rusii-Munti in sedinta ordinara.
...X
202378
Dispozitie privind desemnarea unor specialisti externi pe langa comisia de evaluare a ofertelor depuse la procedura simplificata online de atribuire a contractului de executie lucrari pentru proiectul ,, Reabilitare si modernizare drum de interes local in com. Rusii-Munti, jud. Mures, cod CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2).
...X
202377
Dispozitie privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara.
...X
202376
Dispozitie privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor aferente proiectului ,, Reabilitare si modernizare drum de interes local in comuna Rusii-munti.
...X
202375
Dispozitie privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta.
...X
202374
Dispozitie privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Rusii-Munti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,, Danila Stupar ,,
...X
202373
Dispozitie privind constituirea Comisiei de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitiul mandatului sau al functiei de catre primarul, viceprimarul, alesii locali precum si de catre personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Rusii-Munti.
...X
202372
Dispozitie privind convocarea Consiliului local Rusii-Munti in sedinta ordinara
...X
202371
Dispozitie privind incetarea din plata a alocatiei de sustinere si a ajutorului social, unei familii din com. Rusii-Munti
...X
202370
Dispozitie privind incetare din plata a alocatiei de sustinere si a ajutorului social ptr. o familie din com. Rusii-Munti
...X
202369
Dispozitie privind incetarea venitului minim acordat unei familii din com. Rusii-Munti.
...X
Page 1 of 14 (403 items)Prev1234567121314Next