Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202474
PRIVINDDELEGAREA ATRIBUTIILOR PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI PE PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA DIN 18.06.2024 -26.06.2024 CATRE VICEPRIMARUL COMUNEI IACOBENI , DOMNUL CAPRITA MIRCEA-LIVIU
Descarca
(6 desc.)
...X
202472
Dispoziție individuală: PRIVIND REVOCAREA DISPOZITIILOR EMISE DE PRIMARUL COMUNEI IACOBENI CU NR.269 / 2023 SI NR.5 / 2024 PRIN CARE S-AU INDIVIDUALIZAT INDEMNIZATIILE PRIMARULUI SI VICEPRIMARULUI COMUNEI IACOBENI SI SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI , JUDETUL SIBIU INCEPAND CU 01.01.2024
Descarca
...X
202471
Dispoziție individuală: PRIVIND INCETAREA ACORDARII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE
Descarca
...X
202470
Dispoziție individuală: PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE CA URMARE A PRODUCERII DE MODIFICARI IN COMPONENTA FAMILIEI SI / SAU A VENITURILOR BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE
Descarca
...X
202469
Dispoziție individuală: PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE CA URMARE A PROCEDURII DE MODIFICARI IN COMPONENTA FAMILIEI SI / SAU A VENITURILOR BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE
Descarca
...X
202468
Dispoziție individuală: PRIVIND APROBAREA CERERILOR DE ACORDARE A VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE PENTRU 3 TITULARI
Descarca
...X
202464
PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI ORDINE INTERIOARA , APLICABIL FUNCTIONARILOR PUBLICI SI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI
Descarca
(1 desc.)
...X
202461
PRIVIND DELIMITAREA , NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOTARE IN COMUNA IACOBENI SI STABILIREA SEDIILOR ACESTORA IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII ALEGERILOR PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN ANUL 2024 SI A ALEGERILOR PENTRU AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2024
Descarca
(1 desc.)
...X
202467
PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IACOBENI IN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
202466
PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU LICITATIA PUBLICA ORGANIZATA IN DATA DE 29.05.2024 IN VEDEREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE FARMACIE
Descarca
(3 desc.)
...X
202465
Dispoziție individuală: PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA AL DOAMNEI CAVALERU ELENA- NICOLETA , AVAND FUNCTIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI INCEPAND CU DATA DE 01.04.2024
Descarca
...X
202463
PRIVIND STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFISAJ ELECTORAL SI AMPLASAREA DE PANOURI ELECTORALE
Descarca
...X
202462
Dispoziție individuală: PRIVINDAPROBAREA CERERILOR DE ACORDARE A VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE PENTRU 19 TITULARI
Descarca
...X
202460
Dispoziție individuală: PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE CA URMARE A PRODUCERII DE MODIFICARI IN COMPONENTA FAMILIEI SI/ SAU A VENITURILOR BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE
Descarca
...X
202459
Dispoziție individuală: PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE CA URMARE A PRODUCERII DE MODIFICARI IN COMPONENTA FAMILIEI SI / SAU A VENITURILOR BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE
Descarca
...X
202458
Dispoziție individuală: PRIVIND INCETAREA ACORDARII VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE
Descarca
...X
202457
PRIIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IACOBENI IN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 24 APRILIE 2024
Descarca
...X
202456
PRIVIND DESEMNAREA PERSONALULUI TEHNIC AUXILIAR CARE ISI VA DESFASURA ACTIVITATEA PE LANGA BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR.33 IACOBENI , JUDETUL SIBIU , IN VEDEREA ORGANIZARII SI DESFASURARII ALEGERILOR PENTRU MEMBRII DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN SI PENTRU ALEGERILE PENTRU AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE DIN 9 IUNIE 2024
Descarca
(1 desc.)
...X
202455
Dispoziție individuală: PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A DOAMNEI FLOREA ANA PAMELA , PE PERIOADA DETERMINATA IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PEROANEI CU HANDICAP GRAV
Descarca
...X
202454
Dispoziție individuală: PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENTA DOAMNEI CERCEA BIANCA-CAMELIA DIN COMUN IACOBENI , SAT NETUS, NR.106 B , JUDETUL SIBIU
Descarca
...X
202453
PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITATIEI PUBLICE PRIVIND INCHIRIEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN EXTRAVILAN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI IACOBENI , JUDETUL SIBIU
Descarca
...X
202452
Dispoziție individuală: PRIVIND MENTINEREA DREPTULUI LA VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE CA URMARE A PRODUCERII DE MODIFICARI IN COMPONENTA FAMILIEI SI / SAU A VENITURILOR BENEFICIARILOR DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE PENTRU 139 DE BENEFICIARI
Descarca
...X
202451
PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI PE PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNA DIN 02.04.2024- 04.04.2024 INCLUSIV CATRE VICEPRIMARUL COMUNEI IACOBENI , DOMNUL CAPRITA MIRCEA-LIVIU
Descarca
...X
202450
Dispoziție individuală: PRIVIND APROBAREA CERERILOR DE ACORDARE A VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE PENTRU 26 TITULARI
Descarca
...X
202449
Dispoziție individuală: PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE ACORDARE A VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE PENTRU DOAMNA PASARE MARIANA
Descarca
...X
202448
Dispoziție individuală: PRIVIND NUMIREA IN FUNCTIA CONTRACTUALA DE MEDIATOR SANITAR COMUNITAR, A DOAMNEI CAPRITA DOINA-LUCRETIA , IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI , JUDETUL SIBIU
Descarca
...X
202447
Dispoziție individuală: PRIVIND INCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU DIN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIEI DE REFERENT , CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR , GRADATIA 5 , COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA , PE PERIOADA DETERMINATA , IN CADRUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI IACOBENI , JUDETUL SIBIU , A DOAMNEI CAPRITA DOINA-LUCRETIA
Descarca
...X
202446
Dispoziție individuală: PRIVIND INCADRAREA IN MUNCA A ADOAMNEI PADURE RODICA IN FUNCTIA DE ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV.
Descarca
...X
202445
PRIVIND STABILIREA SEDIULUI BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE AL COMUNEI IACOBENI , JUDETUL SIBIU
Descarca
...X
202444
PRIVIND VIRARILE DE CREDITE BUGETARE IN CADRUL ACELUIASI CAPITOL BUGETAR LA 21.03.2024
Descarca
...X
Page 1 of 23 (667 items)Prev1234567212223Next