Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2022126
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință ordinară, la data de 31 mai 2022
Descarca
(7 desc.)
...X
2022105
Privind delegarea unor atributii ale primarului comunei Iacobeni în perioada 27.05.2022 – 30.05.2022, inclusiv, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei Iacobeni - dl.Căpriță Mircea – Liviu.
Descarca
(2 desc.)
...X
2022104
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință extraordinară, la data de 17 mai 2022
Descarca
...X
2022102
Privind actualizarea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Iacobeni, judetul Sibiu.
Descarca
...X
2022101
Privind numirea domnului Dragan Florin responsabil cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca.
Descarca
...X
2022100
Privind delegarea atributiilor secretarului general al comunei Iacobeni, doamnei Peterfi Aurora si a atributiilor de ofiter de stare civila delegat, doamnei Avram Mirela, functionari publici in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iacobeni, judetul Sibiu.
Descarca
...X
202290
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință ordinară, la data de 21 aprilie 2022
Descarca
...X
202289
Privind delegarea unor atributii ale primarului comunei Iacobeni în perioada 14.04.2022 – 17.04.2022, inclusiv, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei Iacobeni - dl.Căpriță Mircea – Liviu.
Descarca
...X
202266
Privind constituirea comisiei de evaluare a performentelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Iacobeni, judetul Sibiu.
Descarca
...X
202265
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință ordinară, la data de 30 martie 2022
Descarca
...X
202264
Privind nominalizarea comisiei de licitație publica deschisa sau atribuire directa pentru pasunea comunala - domeniul privat, in suprafata de 91,71 ha situata pe raza comunei Bradeni, sat Retis, judetul Sibiu.
Descarca
...X
202263
Privind aprobarea Planului de Pregătire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2022 la nivelul comunei Iacobeni, judetul Sibiu
Descarca
...X
202262
Privind virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar la 16.03.2022.
Descarca
...X
202261
Privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor aflate în proprietatea si administrarea comunei Iacobeni, județul Sibiu.
Descarca
...X
202260
Privind suspendarea la cerere motivata pentru probleme de sanatate a raportului de serviciu al doamnei Mircea Ioana - Cosmina, având funcția de mediator sanitar comunitar in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iacobeni.
Descarca
...X
202236
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință ordinară, la data de 28 februarie 2022
Descarca
...X
202235
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință extraordinară, la data de 3 februarie 2022
Descarca
...X
20225
Privind delegarea unor atributii ale primarului comunei Iacobeni în perioada 31.01.2022 – 14.02.2022, inclusiv, pe perioada efectuării concediului de odihnă, către viceprimarul comunei Iacobeni - dl.Căpriță Mircea – Liviu.
Descarca
...X
20224
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință ordinară, la data de 27 ianuarie 2022
Descarca
...X
20223
Privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă în comuna Iacobeni, satele Iacobeni, Netuș și Stejărișu, județul Sibiu.”
Descarca
...X
20221
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Iacobeni în ședință extraordinară, la data de 6 ianuarie 2022
Descarca
...X