Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
2021295Privind acordarea alocaliei pentru sustinerea familiei d-nei Zlatea Corina Daniela
Descarca
1 descărcări
...X
2021291Cu privire la acordarea ajutorului social dl-ui Duma Danut
Descarca
...X
2020301cu privire la convocarea Consiliului Local Danes
Descarca
...X
2020300privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, investitii aferente obiectivului de ,, Reabilitare si modernizare gredinita in localitatea Danes"
Descarca
1 descărcări
...X
2020299cu privire la incetarea contractului individual de munca a d-nei Dragus Angela Pusa
Descarca
4 descărcări
...X
2020298Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Caroli Simina Maria
Descarca
1 descărcări
...X
2020297Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Punca Adriana
Descarca
1 descărcări
...X
2020296Privind incetarea alocaliei pentru suslinerea familiei d-nei Joldes Mihaela
Descarca
...X
2020294cu privire la convocarea Consiliului Local Danes
Descarca
...X
2020293Privind acordarca alocaliei pentru suslinerea familiei d-nei Gabor Maria Cristina
Descarca
1 descărcări
...X
2020292privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de modernizare Camin cultural Cris
Descarca
...X
2020290Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dl-ui Stoica Tiberiu Petru
Descarca
...X
2020289Cu privire la incetarea acordirii ajutorului social - Loghin Alexandrina
Descarca
...X
2020288Privind prelungirea contractului individual de munca a d-nului Pascu Florin angajat in functia de asistent personal pt pers cu handicap
Descarca
2 descărcări
...X
2020287Cu privire la acordare indemnizatie lunara persoana handicap
Descarca
5 descărcări
...X
2020286cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-nei Caian Eleonora in calitate de reprezentant a bolnavului Caian Ioan
Descarca
...X
2020285Privind componenta,comisiei de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Comuna Danes pentru ocuparea unui post de : muncitor calificat
Descarca
...X
2020284Privind modificarea numelui titularului alocaliei pentru suslinerea familiei Dudas Diana Elena
Descarca
...X
2020283cu privire la incetarea contractului individual de munca a dl-ui Ioji Stelian
Descarca
...X
2020282Cu privire la acordare indemnizatie lunara persoana handicap Caian Leonora
Descarca
...X
2020281cu privire la aprobarea emiterii autorizatieide functionare SC CORALIA COM SRL
Descarca
...X
2020280Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021
Descarca
5 descărcări
...X
2020279privind : stabilirea si acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021 ,beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei Danes
Descarca
1 descărcări
...X
2020277Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021
Descarca
1 descărcări
...X
2020278Cu privire la modificarea membrilor si a cuantumului ajutorului social a d-nei Gabor Maria
Descarca
...X
2020276Privind acordarea alocaliei pentru suslinerea familiei d-nei Horvat Valerica
Descarca
...X
2020275privind desemnarea d-nului Antal Victor Ioan ca reprezentant al primarului in Consiliul de administrulie al Scolii Gimnaziale ,, Cornel Regman ,, Danes
Descarca
...X
2020274privind stabilirea dreptului si acordarea stimulentelor educationale pentru copiii care provin din familii defavorizate
Descarca
...X
2020273cu privire la convocarea consiliului local Danes
Descarca
...X
2020272privind numirea unui curator soecial pentru Iuga Nicolae in vederea dezbaterii succesiunii dupa defunctul -tata Iuga Nicolae si mama Iuga Maria
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 14 (393 elem.)Prec1234567121314Următoarea