Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
20213
Dispoziție individuală: se aproba acordarea indemnizatiei persoana handicap Barbu Ana
...X
20212
Dispoziție individuală: se aproba sustendare C.I.M. d-nei Man Ana - muncitor
...X
20211
SE APROBA NUMIRE COMISIE CONCURS SI COMISIE SOLUTIONARE CONTESTATII PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI MUNCITOR
Descarca
1 descărcări
...X
2020301
cu privire la convocarea Consiliului Local Danes
Descarca
1 descărcări
...X
2020300
privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, investitii aferente obiectivului de ,, Reabilitare si modernizare gredinita in localitatea Danes"
Descarca
1 descărcări
...X
2020299
cu privire la incetarea contractului individual de munca a d-nei Dragus Angela Pusa
Descarca
4 descărcări
...X
2020298
Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Caroli Simina Maria
Descarca
1 descărcări
...X
2020297
Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Punca Adriana
Descarca
1 descărcări
...X
2020296
Privind incetarea alocaliei pentru suslinerea familiei d-nei Joldes Mihaela
Descarca
...X
2020294
cu privire la convocarea Consiliului Local Danes
Descarca
...X
2020293
Privind acordarca alocaliei pentru suslinerea familiei d-nei Gabor Maria Cristina
Descarca
1 descărcări
...X
2020292
privind constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de modernizare Camin cultural Cris
Descarca
...X
2020290
Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei dl-ui Stoica Tiberiu Petru
Descarca
...X
2020289
Cu privire la incetarea acordirii ajutorului social - Loghin Alexandrina
Descarca
...X
2020288
Privind prelungirea contractului individual de munca a d-nului Pascu Florin angajat in functia de asistent personal pt pers cu handicap
Descarca
2 descărcări
...X
2020287
Cu privire la acordare indemnizatie lunara persoana handicap
Descarca
5 descărcări
...X
2020286
cu privire la incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-nei Caian Eleonora in calitate de reprezentant a bolnavului Caian Ioan
Descarca
...X
2020285
Privind componenta,comisiei de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor pentru concursul organizat de Comuna Danes pentru ocuparea unui post de : muncitor calificat
Descarca
...X
2020284
Privind modificarea numelui titularului alocaliei pentru suslinerea familiei Dudas Diana Elena
Descarca
...X
2020283
cu privire la incetarea contractului individual de munca a dl-ui Ioji Stelian
Descarca
...X
2020282
Cu privire la acordare indemnizatie lunara persoana handicap Caian Leonora
Descarca
...X
2020281
cu privire la aprobarea emiterii autorizatieide functionare SC CORALIA COM SRL
Descarca
...X
2020280
Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021
Descarca
5 descărcări
...X
2020279
privind : stabilirea si acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021 ,beneficiarilor de ajutor social la nivelul comunei Danes
Descarca
1 descărcări
...X
2020277
Privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale pentru perioada noiembrie 2020 - martie 2021
Descarca
1 descărcări
...X
2020278
Cu privire la modificarea membrilor si a cuantumului ajutorului social a d-nei Gabor Maria
Descarca
...X
2020276
Privind acordarea alocaliei pentru suslinerea familiei d-nei Horvat Valerica
Descarca
...X
2020275
privind desemnarea d-nului Antal Victor Ioan ca reprezentant al primarului in Consiliul de administrulie al Scolii Gimnaziale ,, Cornel Regman ,, Danes
Descarca
...X
2020274
privind stabilirea dreptului si acordarea stimulentelor educationale pentru copiii care provin din familii defavorizate
Descarca
...X
2020273
cu privire la convocarea consiliului local Danes
Descarca
...X
Pag. 1 din 14 (394 elem.)Prec1234567121314Următoarea