Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202366
DISPOZITIE PRIVIND ADOPTAREA SI DISEMINAREA PLANULUI DE INTEGRITATE LA NIVELUL COMUNEI BRADENI, JUDETUL SIBIU
Descarca
(2 desc.)
...X
202364
DISPOZITIE DE APROBARE A DECLARATIEI PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA LA NIVELUL COMUNEI BRADENI, JUDETUL SIBIU
Descarca
...X
202334
DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE SI COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR LA EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR CELUI DETINUT
Descarca
(3 desc.)
...X
2022240
Descarca
(2 desc.)
...X
2022239
Descarca
...X
2022238
Descarca
...X
202259
DISPOZITIE PRIVIND ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BRADENI
Descarca
(2 desc.)
...X
202257
DISPOZITIE PRIVIND CONVOCAREA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL BRADENI PE LUNA APRILIE 2022
Descarca
(1 desc.)
...X
202238
DISPOZITIE PRIVIND CONVOCAREA PRIMEI SEDINTE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL BRADENI PE LUNA MARTIE 2022
Descarca
...X
202236
Dispoziție individuală: DISPOZITIE PRIVIND DESEMNAREA PERSOANELOR AUTORIZATE SA OPEREZE REGISTRUL ELECTORAL BRADENI
Descarca
...X
202217
DISPOZITIE PRIVIND CONVOCAREA SEDINTEI EXTRAORDINARE A CL BRADENI PE LUNA FEBRUARIE 2022
Descarca
...X
202215
DISPOZITIE PRIVIND CONVOCAREA SEDINTEI ORDINARE A CL BRADENI PE LUNA FEBRUARIE 2022
Descarca
...X
202195
Responsabil protectia datelor
Descarca
(6 desc.)
...X
202188
Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Bradeni. pe luna iulie 2021
Descarca
...X
202180
Privind delegarea d-nei Scutea Oana Maria-inspector in cadrul aparatului de specialitate sa gestioneze activitatea ": exercitarea controlului financiar preventiv si cu semnatura documentelor de plata din cadrul Primariei comunei Bradeni, judetul Sibiu, pr foiouau concediului de odihna a d-nei Oros Simona
...X
202179
Privind desemnarea domnului Schiopata Florin in calitate de agent de inundatii
Descarca
...X
202178
Privind virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar pe trimestrul ll anul 2021
Descarca
...X
202169
Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Bradeni, pe luna mai 2021
Descarca
...X
202168
Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Bradeni, pe luna mai 2021
Descarca
...X
202167
Privind rectificarea actului de casatorie
Descarca
...X
202166
Privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind obligatiile stabilite de legislatia aplicabila in domeniul integritatii si transparentei in exercitarea functiilor si demnitalilor publice Ia nivelul Comunei Bradeni, jud. Sibiu
Descarca
(2 desc.)
...X
202159
Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Bradeni, pe luna aprilie 2021
Descarca
...X
202119
Privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern managerial in cadrul Primariei Comunei Bradeni, judetul Sibiu
Descarca
(1 desc.)
...X
20211
Privind desemnarea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,Cresterea gradului de utilizare a internetului in comuna Bradeni prin invatamant in sistem online"
Descarca
...X
202181
Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local Bradeni, pe luna iunie 2021
Descarca
...X