Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202489
Dispoziție individuală: privind incetarea dreptului VMI numitei Marcu Maria
Descarca
...X
202488
Dispoziție individuală: privind aprobarea dreptului VMI prin dispozitie comuna pentru 9 dosare noi
Descarca
...X
202487
Dispoziție individuală: privind suspendarea dreptului VMI numitei Furdui Maria
Descarca
...X
202486
Dispoziție individuală: privind suspendarea dreptului VMI numitei Muntean Maria
Descarca
...X
202485
Dispoziție individuală: privind modificarea cuantumului VMI numitei Facalet Elena-Daniela
Descarca
...X
202484
Dispoziție individuală: privind modificarea dreptului VMI numitei Grozav Cornelia
Descarca
...X
202483
Dispoziție individuală: Privind suspendarea dreptului VMI numitului FURDUI GHEORGHE
Descarca
...X
202482
privind virarea unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului de cheltuieli al Comunei Jina pe Anul 2024
Descarca
(2 desc.)
...X
202481
privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral la nivelul comunei Jina, judeţul Sibiu, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 2024
Descarca
...X
202480
Dispoziție individuală: privind stabilirea indemnizației lunare a domnului PRODE CLAUDIU-NICOLAE, viceprimarul comunei Jina, judetul Sibiu, începând cu 01.04.2024
Descarca
...X
202479
Dispoziție individuală: privind stabilirea indemnizației lunare a domnului BESCHIU GHEORGHE-VASILE, primarul comunei Jina, judetul Sibiu, începând cu 01.04.2024
Descarca
...X
202478
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuiri contractului de furnizare de mobilier scolar din cadrul proiectului «Dotare cu mobilier si materiale didactice a salilor de clasa, a salii de sport si a laboratorului de biologie la Scoala Gimnaziala Jina, Judetul Sibiu»
Descarca
(1 desc.)
...X
202477
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuiri contractului de lucrări, având ca obiect: „ Reabilitare aducțiune apă, comuna Jina, Județul Sibiu”
Descarca
(1 desc.)
...X
202476
Dispoziție individuală: privind schimbarea titularului dreptului la suplimentul pentru lemne, combustibili solizi sau petrolieri dnei / dlui MUNTEAM ROMAN
Descarca
...X
202475
Dispoziție individuală: privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificari in componenla familiei si/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune
Descarca
...X
202474
Dispoziție individuală: privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 14 titulari
Descarca
...X
202473
privind virarea unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului de cheltuieli al Comunei Jina pe Anul 2024
Descarca
(2 desc.)
...X
202472
Dispoziție individuală: privind desemnarea personalului tehnic-auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscriepție Comunală nr. 34 Jina, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea autorităților administrației publice locale din data de 09 iunie 2024
Descarca
...X
202471
privind virarea unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului de cheltuieli al Comunei Jina pe Anul 2024
Descarca
...X
202470
privind virarea unor credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului de cheltuieli al Comunei Jina pe Anul 2024
Descarca
...X
202469
Dispoziție individuală: privind suspendare dreptului la venit minim de incluziune componenta ajutor de incluziune
Descarca
...X
202468
Dispoziție individuală: privind suspendarea dreptului la venitul minim de incluziune
Descarca
...X
202467
Dispoziție individuală: privind mentinerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a indexarii cuantumului in urma majorarii ISR-ului beneficiarilor de venit minim de incluziune
Descarca
...X
202463
privind convocarea Consiliului Local Jina în şedinţă ordinară pentru data de 04.04.2024 ora 2000
Descarca
(2 desc.)
...X
202462
Dispoziție individuală: privind schimbarea titularului dreptului la suplimentul pentru lemne, combustibili solizi sau petrolieri dnei / dlui FURDUI PARASCHIVA
Descarca
...X
202461
Dispoziție individuală: Privind acordarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
Descarca
...X
202460
Dispoziție individuală: Privind majorarea cuantumului stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale, copiilor din învățământul preșcolar provenind din familii defavorizate
Descarca
...X
202459
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza a d-lui/d-nei Morariu Maria-Daniela Asistent medical comunitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jina, compartiment Asistență Socială, începând cu 01.03.2024
Descarca
...X
202458
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza a d-lui/d-nei Ciudae Petru Mediator Sanitar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Jina, compartiment Asistență Socială, începând cu 01.03.2024
Descarca
...X
202457
privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Jina
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 65 (1942 items)Prev1234567636465Next