Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202453
Dispoziție individuală: privind aprobarea Planului de Acțiuni sau de Lucrări de Interes local pentru anul 2024 ce se vor efectua de către beneficiarii Venitului Minim de Incluziune
...X
202452
Dispoziție individuală: privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarului de venit minim de incluziune Mathe Matei Bella din localitatea Mintia
...X
202451
Dispoziție individuală: privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru titularul dreptului Moisa Dumitru din satul Căoi
...X
202450
Dispoziție individuală: privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzire și recuperarea sumelor plătite necuvenit d-nei Moldovan Mariana din localitatea Leșnic, drept ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi acordat conform Legii nr. 226/2021
...X
202449
Dispoziție individuală: privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzire și recuperarea sumelor plătite necuvenit d-lui Mărășescu Nicolae Dănuț din localitatea Leșnic, drept ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi acordat conform Legii nr. 226/2021
...X
202448
Dispoziție individuală: privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzire și recuperarea sumelor plătite necuvenit d-nei Kiraly Magda din localitatea Mintia, drept ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi acordat conform Legii nr. 226/2021
...X
202447
Dispoziție individuală: privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzire și recuperarea sumelor plătite necuvenit d-lui Stoica Remus din localitatea Mintia, drept ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi acordat conform Legii nr. 226/2021
...X
202446
Dispoziție individuală: privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzire și recuperarea sumelor plătite necuvenit d-lui Ursu Viorel din localitatea Mintia, drept ajutor pentru încălzire cu combustibili solizi acordat conform Legii nr. 226/2021
...X
202445
Dispoziție individuală: privind acordarea indemnizației lunare, echivalentă cu salariul unui asistent personal, gradația 0, pentru persoana minoră cu handicap grav Bărăștean Emilia - Georgiana din satul Vețel
...X
202444
Dispoziție individuală: privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad imediat superior a unui functionar public din cadreul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vetel
...X
202443
Dispoziție individuală: Privind stabilirea salariului de baza al domnului Rus Petru-Adrian asistent personal gradația 5, pentru persoana cu handicap grav Cioancă Gheorghița in cadrul Primăriei comunei Vețel
...X
202442
Dispoziție individuală: Privind indreptarea unei erori materiale din cuprinsul art.1 al Dispoziției nr. 11/2024
...X
202441
Dispoziție individuală: privind convocare Consiuliu Local al comunei Vetel in sedinta ordinara
...X
202440
Dispoziție individuală: privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari
...X
202439
Dispoziție individuală: privind aprobarea cererilor de acordarea a venitului minim de incluziune pentru 47 titulari
...X
202438
Dispoziție individuală: privind acordarea indemnizației lunare echivalentă cu slariul unui asistent personal, gradația 0, pentru persoana adultă cu handicap Buștea Titus Constantin din satul Leșnic
...X
202437
Dispoziție individuală: privind convocarea Consiliului Local al comunei Vețel în ședință ordinară,
...X
202437
Dispoziție individuală: privind convocarea Consiliului Local al comunei Vețel în ședință ordinară,
...X
202436
Dispoziție individuală: Privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilorde urgenta, in anul 2024
...X
202435
Dispoziție individuală: Privind desemnarea persoanei responsabile cu evidenta consumului de carburanti si completarea FAZ-urilor
...X
202434
Dispoziție individuală: privind incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire și suplimentul pentru energie - combustibili solizi-lichizi acordat cf. Legii nr. 226/2021 numitului Moisa Dumitru, din localitatea Căoi, comuna Vețel
...X
202433
Dispoziție individuală: Privind majorarea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora începând cu data de 01 ianuarie 2024
...X
202432
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al domnului Purtuc Adrian Viorel asistent penrsonal, gradatia 4, pentru persoana cu handicap grav Purtuc Ioan, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202431
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al doamnei Haboki Ana - Angela asistent penrsonal, gradatia 0, al persoanei minore cu handicap grav Fodor Iasmina Salomeea, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202430
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al domnului Brotea Nicolae asistent penrsonal, gradatia 4, pentru minorului cu handicap grav Brotea Raul Nicolae, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202429
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al domnului Matei Paul Alexandru asistent penrsonal, gradatia 1, pentru persoana adulta cu handicap grav Sebestyen Daniela, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202428
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al doamnei Mihut Ramona Maria asistent penrsonal, gradatia 4, pentru minora cu handicap grav Napău Denisa Maria, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202427
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al domnului Pârvu Sterian asistent personal, gradatia 4, pentru persoana cu handicap grav Dinga Rodica, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202426
Dispoziție individuală: privind stabilirea salariului de baza al doamnei Sologon Bianca Vasilica asistent penrsonal, gradatia 2, pentru persoana cu handicap grav Ciobanu Aglaia, in cadrul Primariei comunei Vetel
...X
202425
Dispoziție individuală: privind încadrarea în muncă şi stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Lăscuș Rucsandra Mihaela asistent personal al persoanei cu handicap grav Lăscuș Nicolas Laurențiu
...X
Page 1 of 14 (393 items)Prev1234567121314Next