Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2024161
Dispoziție individuală: privind incetarea prin acordul partilor a raportului de munca a d-nei Bunaciu Simona
Descarca
...X
2024213
Dispoziție individuală: Privind acordarea indemnizatiei doamnei Lisaru Elena Ramona, in calitate de parinte al copilului Lisaru Elena Medeea, persoana cu handicap grav cu asistent personal
Descarca
...X
2024212
Dispoziție individuală: Privind acordarea indemnizatiei persoanei cu handicap grav cu asistent personal domnului Fulea Nicolae
Descarca
...X
2024211
Dispoziție individuală: Privind aprobarea acordarii legitimatiei pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport in comun de suprafata, doamnei Onitiu Aurelia
Descarca
...X
2024210
Dispoziție individuală: Privind incadrarea pe perioada determinata a doamnei Lazar Damaris in functia de asistent personal pentru minorul Lazar Ianis David
Descarca
...X
2024209
privind convocarea Consiliului Local Șelimbăr în şedinţă extraordinară cu convocare de indata, la data de 23.05.2024, ora 11:00
Descarca
...X
2024208
Dispoziție individuală: privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrari avand ca obiect "Modernizare strada Trifoiului"
Descarca
...X
2024207
Dispoziție individuală: privind incetarea contractului individual de munca al d-nei Rotar Cornelia, asistent personal al personei cu handicap grav cu asistent personal Prostean Amalia Ioana
Descarca
...X
2024206
Dispoziție individuală: cu privire la constituirea comisiei de examinare si a celei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut organizat la Primaria comunei Selimbar
Descarca
...X
2024205
privind aprobarea delimitarii sectiilor de votare constituite la nivelul Comunei Selimbar
Descarca
(3 desc.)
...X
2024204
pentru modificarea si completarea Dispozitiei Primarului nr. 197/24.04.2024 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din Comuna Şelimbăr, în vederea desfăşurării alegerilor pentru membrii din România in Parlamentul European și pentru alegerea autoritaților administraţiei publice locale, in 9 iunie 2024
Descarca
(8 desc.)
...X
2024203
Dispoziție individuală: privind acordarea indemnizatiei d-lui Sintea Ilie Florin
Descarca
...X
2024202
Dispoziție individuală: privind acordarea indemnizatiei d-lui Tabacu Dragos Dumitru
Descarca
...X
2024201
privind aprobarea delimitarii sectiilor de votare constituite la nivelul comunei Selimbar, conform Avizului Autoritatii Electorale Permanente
Descarca
(3 desc.)
...X
2024200
Dispoziție individuală: privind aprobarea acordarii legitimatiei pentru transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata d-lui Duma Emanuel Andrei
Descarca
...X
2024199
Dispoziție individuală: privind aprobarea acordarii legitimatiei pentru transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata minorului Husarciuc Andrei
Descarca
...X
2024198
Dispoziție individuală: privind aprobarea acordarii legitimatiei pentru transportul urban gratuit cu mijloacele de transport in comun de suprafata d-nei Husarciuc Nicoleta
Descarca
...X
2024197
privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din Comuna Şelimbăr, în vederea desfăşurării alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru alegerile pentru autoritatile administraţiei publice locale
Descarca
(2 desc.)
...X
2024194
Dispoziție individuală: privind constituirea Comisiei de primire si solutionare a cazurilor de hartuire pe criteriul de sex si hartuire morala la locul de munca
Descarca
...X
2024193
privind actualizarea delimitarii sectiilor de votare constituite la nivelul comunei Selimbar
Descarca
(2 desc.)
...X
2024192
Dispoziție individuală: privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul procedurii de licitatie deschisa avand ca obiect "Containare modulare scolare "
Descarca
...X
2024191
privind convocarea Consiliului Local Șelimbăr în şedinţă ordinară, la data de 25.04.2024, ora 11:00
Descarca
...X
2024190
Dispoziție individuală: privind aprobarea Regulamentului privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriu de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca
Descarca
...X
2024189
Dispoziție individuală: privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral al Circumscriptiei Comunala nr. 57 Selimbar - judetul Sibiu, constituit pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si pentru alegerea autoritatiilor administratiei publice locale din 09 iunie 2024
Descarca
...X
2024188
Dispoziție individuală: privind prelungirea contractului individual de munca nr. 67200/2023
Descarca
...X
2024187
Dispoziție individuală: privind acordarea indemnizatiei d-lui Popescu Constantin Sorin
Descarca
...X
2024186
Dispoziție individuală: privind reducerea duratei normale de munca pentru doamna Radu Iuliana
Descarca
...X
2024185
Dispoziție individuală: privind acordarea indemnizatiei d-nei Moiseienkova Olena
Descarca
...X
2024184
Dispoziție individuală: privind aprobarea planului anual de perfectionare profesionala a functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei comunei Selimbar pe anul 2024
Descarca
...X
2024183
Dispoziție individuală: privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor din arhiva Primariei comunei Selimbar , judetul Sibiu
Descarca
...X
Page 1 of 94 (2802 items)Prev1234567929394Next