Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023449
Dispoziție privind convocarea Consiliul Local al orașului Bușteni în şedinţă ordinară în data de 25.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
2023448
Dispoziție privind convocarea Consiliul Local al orașului Bușteni în şedinţă extraordinară (cu convocare de indata) în data de 18.09.2023
Descarca
...X
2023438
Dispoziție privind convocarea Consiliul Local al orașului Bușteni în şedinţă extraordinară (cu convocare de indata) în data de 07.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
2023424
Dispoziție individuală: Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica care are ca obiect executie lucrari pentru obiectivul,, Modernizare str.Cartier Piatra Arsa”
Descarca
...X
2023423
Dispoziție individuală: Dispoziție privind desemnarea expertului extern cooptat in cadrul procedurii de achizitie publica, avand ca obiect executie lucrari pentru obiectivul,, Modernizare str.Cartier Piatra Arsa”.
Descarca
...X
2023422
Dispoziție individuală: Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica care are ca obiect servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul,, Reabilitare si modernizare infrastructura de canalizare de interes local in orasul Busteni, jud.Prahova”
Descarca
...X
2023421
Dispoziție individuală: Dispoziție privind desemnarea expertului extern cooptat in cadrul procedurii de achizitie publica, avand ca obiect servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul,, Reabilitare si modernizare infrastructura de canalizare de interes local in orasul Busteni, jud.Prahova”
Descarca
...X
2023420
Dispoziție individuală: Dispoziție privind desemnarea expertului extern cooptat in cadrul procedurii de achizitie publica, avand ca obiect servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul,,Construire locuinte NZEB pentru tineri in orasul Busteni,jud.Prahova”.
Descarca
...X
2023419
Dispoziție individuală: Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica care are ca obiect servicii de proiectare si executie lucrari pentru ,,Construire locuinte NZEB pentru tineri in orasul Busteni,jud.Prahova”
Descarca
...X
2023418
Dispoziție individuală: Dispoziție privind desemnarea expertului extern cooptat in cadrul procedurii de achizitie publica, avand ca obiect servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul,, ,,Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera de interes local-str.Telecabinei”, oras Busteni.
Descarca
...X
2023417
Dispoziție individuală: Dispoziție privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica care are ca obiect servicii de proiectare si executie lucrari pentru ,,Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera de interes local-str.Telecabinei”, oras Busteni
Descarca
...X
2023415
Dispoziție individuală: Dispoziție privind completarea art.2 din Dispozitia nr.389/08.08.2023.
Descarca
...X
2023414
Dispoziție privind plata indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav, N.V.
Descarca
...X
2023413
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav, P.S.
Descarca
...X
2023412
Dispoziție individuală: Dispoziție privind angajarea d-nei M.I.C, in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, V.R.S.
Descarca
...X
2023411
Dispoziție individuală: Dispoziție privind constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca al d-nei M.I.C, asistent personal al persoanei cu handicap grav, V.R.S.
Descarca
...X
2023410
Dispoziție individuală: Dispoziție privind acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001, doamnei B.D.C..
Descarca
...X
2023409
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav, T.G..
Descarca
...X
2023408
Dispoziție individuală: – privind incetarea acordarii indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav,P.R.G.
Descarca
...X
2023407
Dispoziție individuală: Dispoziție privind transferul la cerere al doamnei U.N, asistent medical, grad principal, gradatia 5, in cadrul compartimentului cabinet medical.
Descarca
...X
2023406
Dispoziție privind convocarea Consiliul Local al orașului Bușteni în şedinţă ordinară în data de 31.08.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
2023363
Dispoziție privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară
Descarca
(1 desc.)
...X
2023405
Dispoziție individuală: Dispoziție privind delegarea temporara a unor atributii ale functiei publice de executie de inspector clasa I,grad superior,gradatia 5 in cadrul serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, protectia mediului, registru agricol, transport, patrimoniu, spatiu locativ,concesiuni, SSM; GDPR, doamnei S.T.A.M.,consilier achizitii publice din cadrul compartimentului achizitii publice,investitii si informatica.
Descarca
...X
2023404
Dispoziție individuală: Dispoziție de modificare a art.2 al Dispozitiei nr.166/11.04.2023 privind delegarea dreptului de semnatura ,,Primar” in lipsa acestuia.
Descarca
...X
2023403
Dispoziție individuală: Dispoziție privind constatarea incetarii de drept a contractului individual de munca al d-nei C.M, asistent personal al persoanei cu handicap grav B.E.
Descarca
...X
2023402
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea componentei comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de inspector,clasa I,grad superior, din cadrul serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, protectia mediului, registru agricol, transport, patrimoniu, spatiu locativ,concesiuni, SSM; GDPR.
Descarca
...X
2023401
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav, B.E.
Descarca
...X
2023400
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea art.1 al Dispozitiei nr.94/02.03.2023 de numirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii acordului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orasului Busteni pentru activitatea privind curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet.
Descarca
...X
2023399
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea art.1 al Dispozitiei nr.502/07.12.2022 privind constituirea comisiei de receptie preliminara, receptiei la terminarea lucrarilor si receptiei finale pentru lucrari de constructii si instalatii aferente acestora,investitii.
Descarca
...X
2023398
Dispoziție individuală: Dispoziție privind stabilirea componentei comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concursul de ocupare a functiei publice de executie vacante de inspector,clasa I,grad superior, din cadrul serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, protectia mediului, registru agricol, transport, patrimoniu, spatiu locativ,concesiuni, SSM; GDPR
Descarca
...X
Page 1 of 51 (1527 items)Prev1234567495051Next