Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023121
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință extraordinară (cu convocare de îndată) pentru data de 16.03.2023
Descarca
...X
202379
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință extraordinară (cu convocare de îndată) pentru data de 23.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
202376
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință ordinară pentru data de 28.02.2023.
Descarca
...X
202372
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință extraordinară (cu convocare de îndată) pentru data de 21.02.2023.
Descarca
(2 desc.)
...X
202366
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință extraordinară pentru data de 17.02.2023, ora 14:00
Descarca
(1 desc.)
...X
202355
Dispoziție individuală: Dispoziție privind acordarea unei autorizatii taxi catre Hodor D.Constantin P.F.A Busteni
Descarca
...X
202354
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință extraordinară (cu convocare de îndată) pentru data de 01.02.2023.
Descarca
(3 desc.)
...X
202353
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav, Gîlca Florin Catalin
Descarca
...X
202352
Dispoziție individuală: Dispoziție privind majorarea salariului de baza aferent lunii ianuarie 2023 al domnului Crisan Filip Cristian, inspector superior, clasa I, gradatia 2
Descarca
...X
202351
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea Dispozitiei nr.571/ 30.12.2022 privind majorarea salariului de baza al domnului Purcaru Andrei Mihail, sofer I, gradatia 4, in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta incepand cu data de 01.01.2023
Descarca
...X
202350
Dispoziție individuală: Dispoziție privind majorarea salariului de baza aferent lunii ianuarie 2023 al doamnei Moraru Miuta, inspector clasa I, grad superior, gradatia 5
Descarca
...X
202349
Dispoziție individuală: Dispoziție privind majorarea salariului de baza aferent lunii ianuarie 2023 al domnului Cirease Petrica Daniel,grad principal, gradatia 3
Descarca
...X
202348
Dispoziție individuală: Dispoziție privind majorarea salariului de baza aferent lunii ianuarie 2023 al domnului Crisan Filip Cristian, administrator public
Descarca
...X
202347
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea art.1 din Dispozitia nr.265/21.07.2022 de numire a comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului avand ca obiect,,Delegarea gestiunii Serviciului de iluminat public din orasul Busteni”
Descarca
...X
202346
Dispoziție individuală: Dispoziție privind constituirea echipei pentru gestionarea riscurilor la nivelul UATO Busteni
Descarca
...X
202345
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii Sistemului de Control Managerial din cadrul UATO Busteni.
Descarca
...X
202344
Dispoziție individuală: Dispoziție de modificarea art.1 din Dispozitia nr.335/28.09. 2022 privind organizarea inventarierii patrimoniului Primariei orasului Busteni, modificata prin Dispozitia nr.467/14.11.2022
Descarca
...X
202343
Dispoziție individuală: Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, desemnarea componentei comisiei de concurs si a secretariatului acesteia, a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de proiecte de management organizat pentru incredintarea managementului Centrului Cultural,,Aurel Stroe” Busteni
Descarca
...X
202342
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local oraș Bușteni în ședință ordinară pentru data de 26.01.2023.
Descarca
(2 desc.)
...X
202341
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata indemnizatiei cuvenite persoanei cu handicap grav, Andreescu Ileana Madalina
Descarca
...X
202340
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea Dispozitiei nr.538/30.12.2022 privind majorarea salariului de baza al doamnei Mihaila Viorica Mihaela, consilier juridic, clasa I, grad superior, gradatia 5, in cadrul compartimentului venituri, comercial, incepand cu data de 01.01.2023
Descarca
...X
202339
Dispoziție individuală: Dispoziție privind delegarea unor atributii catre administratorul public al orasului Busteni
Descarca
...X
202338
Dispoziție individuală: Dispoziție de modificare a Dispozitiei nr.454/25.11.2022 privind acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001, doamnei Puchean Ana Luminita
Descarca
...X
202337
Dispoziție individuală: Dispoziție de modificare a Dispozitiei nr.488/09.12.2022 privind acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001, domnului Serb Nicusor
Descarca
...X
202336
Dispoziție individuală: Dispoziție de modificare a Dispozitiei nr.506/09.12.2022 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei si a ajutorului social, doamnei Ene Mihaela
Descarca
...X
202335
Dispoziție individuală: Dispoziție privind stabilirea numarului de ore corespunzator ajutorului acordat conform Legii 416/2001 domnului Benning Gheorghe Victor
Descarca
...X
202334
Dispoziție individuală: Dispoziție privind majorarea salariului de baza urmare trecerii la gradatia 5 a domnului Purcaru Andrei Mihail, sofer I, in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta formatia de interventie pompieri civili, incepand cu data de 01.04.2020 si acordarea diferentelor salariale cuvenite
Descarca
...X
202333
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitiva in cadrul compartimentului servicii culturale, programe, proiecte si informare turistica, a domnului Crisan Filip Cristian
Descarca
...X
202332
Dispoziție privind alocarea unei sume de bani, pentru organizarea evenimentului ,,Unirea Principatelor Romane-Mica Unire” organizat in data de 24 ianuarie 2023
Descarca
...X
202331
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu prin mutarea definitiva, in cadrul compartimentului achizitii publice, investitii, informatica, a doamnei Moraru Miuta
Descarca
...X
Page 1 of 39 (1167 items)Prev1234567373839Next