Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
2022130
persoanele care beneficiaza in luna octombrie-2022 de majorare salariala pentru activitatea in cadrul echipei de proiect, pentru Proiectul” MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL BUCIUM, COMUNA ORASTIOARA DE SUS , JUDETUL HUNEDOARA”
Descarca
(2 desc.)
...X
2022129
numirea reprezentantilor autorităţii tutelare la nivelul U.A.T. Comuna Orastioara de Sus, judeţul Hunedoara, pentru asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice
Descarca
(1 desc.)
...X
2022128
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
Descarca
(1 desc.)
...X
2022127
Dispoziție individuală: acordarea stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru copii care provin din familii defavorizate
Descarca
...X
2022126
incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei, acordata domnului Lingurar Emilian
Descarca
(1 desc.)
...X
2022125
Dispoziție individuală: stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia CRISTINESCU ȘTEFAN
Descarca
...X
2022124
incetarea dreptului la ajutorul social pentru domnul Gyorfi Cristian-Nicolae
Descarca
...X
2022123
incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Olariu Mariana
Descarca
...X
2022122
incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Lăscoiu Mihăilă
Descarca
...X
2022121
Dispoziție individuală: stabilirea dreptului la ajutor social pentru familia Dudasi Ilie
Descarca
...X
2022120
revocarea dispozitiei nr.112/29.09.2022 privind acordarea dreptului la ajutorul social a domnului Cristinescu Stefan
Descarca
...X
2022119
convocarea Consiliului local al comunei Orastioara de Sus în şedinţă extraordinara , pentru data de 31.10.2022,ora 16.00
Descarca
...X
2022118
desemnarea unui reprezentant al primarului comunei Orastioara de Sus, in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,, Hadrian Daicoviciu”- Orastioara de Sus , pentru anul scolar 2022-2023
Descarca
...X
2022117
convocarea Consiliului Local al comunei Orastioara de Sus în şedinţă ordinara , pentru data de 25.10.2022,ora 16.00
Descarca
...X
2022116
actualizarea componentei Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Orastioara de Sus
Descarca
(1 desc.)
...X
2022115
persoanele care beneficiaza in luna septembrie-2022 de majorare salariala pentru activitatea in cadrul echipei de proiect, pentru Proiectul” MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL BUCIUM, COMUNA ORASTIOARA DE SUS , JUDETUL HUNEDOARA”
Descarca
...X
2022114
acordarea dreptului la stimulentul educational, sub forma de tichete sociale pentru copiii care provin din familii defavorizate
Descarca
...X
2022113
modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, acordata numitului Lingurar Emilian, precum si recuperarea sumei incasata necuvenit in luna septembrie 2022
Descarca
...X
2022112
Dispoziție individuală: stabilirea dreptului la ajutorul social pentru familia CRISTINESCU ȘTEFAN, cu reședința in satul Bucium, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara
Descarca
...X
2022111
Dispoziție individuală: instituirea curatelei speciale si numirea domnului HARING CĂLIN ca si curator special, al minorei RÂNBETEA RAMONA-MARIA
Descarca
...X
2022110
Dispoziție individuală: stabilirea ajutorului social si al alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale- familia Muntean Violeta-Petronela
Descarca
...X
2022109
incetarea dreptului la ajutorul social si recuperarea sumei acordata necuvenit in luna septembrie 2022, pentru familia domnului Lingurar Emilian
Descarca
...X
2022108
incetarea dreptului la ajutorul social si recuperarea sumei acordata necuvenit in luna septembrie 2022, pentru domnul Melinte Constantin – persoana singura
Descarca
...X
2022107
convocarea Consiliului local al comunei Orastioara de Sus în şedinţă extraordinara , pentru data de 29.09.2022,ora 16.00
Descarca
...X
2022106
constituirea Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii ,,Eficientizarea și modernizarea iluminatului public, comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara”
Descarca
...X
2022105
acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Filipescu Emanuel-Grigore
Descarca
...X
2022104
convocarea Consiliului Local al comunei Orastioara de Sus în şedinţă ordinara , pentru data de 20.09.2022,ora 16.00
Descarca
...X
2022103
persoanele care beneficiaza in luna august- 2022 de majorare salariala pentru activitatea in cadrul echipei de proiect, pentru Proiectul” MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL BUCIUM, COMUNA ORASTIOARA DE SUS , JUDETUL HUNEDOARA”
Descarca
...X
2022102
Dispoziție individuală: stabilirea ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei monoparentale - familia Bercu Sorina
Descarca
...X
2022101
incetarea dreptului la ajutorul social si recuperarea sumei acordate necuvenit in lunile iulie si august 2022, pentru familia domnului Costoi Adrian
Descarca
...X
Pag. 1 din 4 (118 elem.)Prec1234Următoarea