Cautare Dispozitii      An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. DispozitieDataTitlu 
20197229.03.2019Privind modificarea Comisiei pentru receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, din cadrul Primariei Comunei Axente Sever, judetul Sibiu
20196929.03.2019Privind delegarea exercitarii atributiilor de ofiter de stare civila in cadrul Primariei Comunei Axente Sever, judetul Sibiu
20196729.03.2019Privind imputernicirea persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Axente Sever, judetul Sibiu care sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile prevazute de OUG nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani-republicata si modificata prin OUG nr. 82/2012 si de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila-republicata
20196629.03.2019Privind constituirea Comisiei de constatare a rebuturilor C.I. si distrugere a documentelor de identitate retrase din cadrul S.P.C.L.E.P. al comunei Axente Sever, jud. Sibiu
20196429.03.2019Privind delegarea temporara a unor atributii Viceprimarului comunei Axente Sever, domnul Petrisor Gheorghe
20196025.03.2019Privind organizarea si exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu la Primaria Comunei Axente Sever, judetul Sibiu
20195925.03.2019Privind desemnarea d-nei Nistor Laura-consilier, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Relatii cu Publicul, in calitate de consilier de etica si pentru monitorizarea respectarii normelor de conduita in cadrul Primariei Comunei Axente Sever, judetul Sibiu
20194526.02.2019Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 26.02.2019, ora 11:00
20194312.02.2019Privind modificarea Dispozitiei nr. 213/2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in cadrul proiectului "Dotarea comunei Axente Sever cu utilaje performante"
20194231.01.2019Privind delegarea temporara a unor atributii Viceprimarului comunei Axente Sever, domnului Petrisor Gheorghe
20194131.01.2019Privind modificarea si completarea art. 1 al Dispozitiei nr. 188/2018 privind aprobarea acordarii, lunar, a indemnizatiei de hrana, incepand cu data de 01 decembrie 2018, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, jud. Sibiu si in cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Axente Sever, jud. Sibiu
2019311.01.2019Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa I, grad profesional principal functie de executie, din cadrul Compartimentului Financiar Contabil al Primariei comunei Axente Sever, jud. Sibiu
2019109.01.2019Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 09.01.2019, ora 11:00
201821428.12.2018Privind organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv propriu la Primăria Comunei Axente Sever, județul Sibiu
201821328.12.2018Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul proiectului ”Dotarea comunei Axente Sever cu utilaje performante”
12345678910...