Cautare Dispozitii      An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. DispozitieDataTitlu 
20184925.04.2018Privind virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol
20184418.04.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 25.04.2018, ora 11:00
20184229.03.2018Privind constituirea Comisiei de constatare a rebuturilor C.I. si distrugere a documentelor de identitate retrase din cadrul S.P.C.L.E.P Axente Sever, jud. Sibiu
20183729.03.2018Privind imputernicirea persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P Axente Sever, judetul Sibiu, care sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile prevazute de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani
20183629.03.2018Privind desemnarea doamnei secretar de comuna - Iuga Andreea Maria in calitate de coordonator al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Axente Sever, judetul Sibiu
20183423.03.2018Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de servicii de dirigentie de santier a lucrarilor "Modernizare drum comunal DC6 Agirbiciu-Soala, comuna Axente Sever, judetul Sibiu"
20183022.03.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 26.03.2018, ora 10:30
20182914.03.2018Privind delegarea temporara a atributiilor aferente functiei de casier din cadrul Compartimentului de Impozite si Taxe in sarcina doamnei Mioara Timpau
20182307.03.2018Privind delegarea temporara a unor atributii
20181919.02.2018Privind constituirea Comisiei de receptie a documentatiei "Proiect tehnic" pentru obiectivul "Modernizare drum comunal DC6 Agirbiciu-Soala comuna Axente Sever" intocmita in baza contractului de prestari servicii nr. 495/07.02.2018
20181819.02.2018Privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei comunei Axente Sever care fac parte din grupul de lucru privind intocmirea amenajamentului pastoral
20181609.02.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 16.02.2018, ora 11
20181508.02.2018Privind respingerea cererii de restituire in natura a imobilului situat in comuna Axente Sever, nr.89, jud.Sibiu, inscris in CF nr.344 II Agirbiciu, nr.top.526,527 si propunerea catre Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor de acordare de masuri reparatorii prin echivalent pentru cota de 1/2 din imobilul mentionat anterior, in favoarea persoanei indreptatite Schuster Katharina Regina, prin mandatar Zoppelt Hermine, intrucat acesta a fost instrainat prin contractul de vanzare-cumparare nr.82/1996, cf.Legii nr.112/1995
20181408.02.2018Privind modificarea si completarea Dispozitiei nr. 143/2010 privind acordarea de masuri reparatorii prin despagubiri a d-nei Schuster Katharina, cu domiciliul in Germania, pentru imobilul situat in localitatea Agirbiciu, nr. 307, inscris in CF 774/II, nr.top 167-168
2018515.01.2018Privind majorarea cu 10% a indemnizatiei lunare de incadrare a viceprimarului comunei Axente Sever, judetul Sibiu, ca urmare a implementarii proiectului "Dotarea comunei Axente Sever cu utilaje performante", finantat din fonduri europene nerambursabile, conform Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
12345678910...