Cautare Dispozitii      An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. DispozitieDataTitlu 
201814327.09.2018Privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare din Comuna Axente Sever, judetul Sibiu, in vederea organizarii si desfasurarii referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018
201814227.09.2018Privind delegarea temporara a unor atributii Viceprimarului comunei Axente Sever, domnul Petrisor Gheorghe
201813518.09.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 24.09.2018, ora 11:00
201812427.08.2018Privind numirea in functia publica de executie, consilier, clasa I, grad asistent, gradatia 2 in cadrul compartimentului Financiar-Contabil, a d-nei Mihu Mihaela
201812120.08.2018Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului vacant contractual de muncitor calificat, din cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala al aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever
201811814.08.2018Privind stabilirea masurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 16 si 17 august 2018
201811508.08.2018Privind virarea de credite in cadrul aceluias capitol
201811403.08.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta ordinara in data de 09.08.2018, ora 11:30
201810831.07.2018Privind incetarea contractului de munca al d-lui Ghidea Petru, avand functia de muncitor calificat in cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala din cadrul Primariei comunei Axente Sever
201810627.07.2018Privind trecerea de la gradatia 3 la gradatia 4, a domnului Chiriac Luca Florin, avand functia de referent in cadrul Compartimentului Cultura al Primariei comunei Axente Sever si stabilirea salariului de baza individual, incepand cu data de 01.08.2018
201810527.07.2018Privind trecerea de la gradatia 2 la gradatia 3, a d-nei Visa Alexandra Adina, avand functia de consilier debutant in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala al Primariei comunei Axente Sever si stabilirea salariului de baza individual, incepand cu data de 01.07.2018
201810427.07.2018Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea postului vacant de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, functie de executie, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Axente Sever
20188916.07.2018Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de lucrari pentru obiectivul "Modernizare drum comunal DC 6 Agirbiciu - Soala, comuna Axente Sever, judetul Sibiu"
20188811.07.2018Privind delegarea temporara a unor atributii Viceprimarului comunei Axente Sever, domnul Petrisor Gheorghe
20188129.06.2018De aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunai Axente Sever si din cadrul serviciilor infintate in subordinea Consiliului Local al comunei Axente Sever
12345678910...