Cautare Dispozitii      An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. DispozitieDataTitlu 
201821428.12.2018Privind organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv propriu la Primăria Comunei Axente Sever, județul Sibiu
201821328.12.2018Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul proiectului ”Dotarea comunei Axente Sever cu utilaje performante”
201821128.12.2018Privind modificarea numărului de ore de muncă în folosul comunității pentru beneficiarii de ajutor social
201820728.12.2018Privind majorarea cuantumului indemnizației cuvenite părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, începând cu 01.01.2019
201820327.12.2018Privind încetarea contractului individual de muncă a d-nei Stoica Maria Cristina, angajată a Primăriei comunei Axente Sever, pe postul de asistent personal al persoanei cu handicap
201820227.12.2018Privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 24 și 31 decembrie 2018
201820021.12.2018Privind numirea în funcția publică de execuție, referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal, gradația 5 a d-nei Schun Maria Gabriela în cadrul compartimentului Evidența Persoanelor din cadrul SPCLEP al comunei Axente Sever, jud. Sibiu
201819017.12.2018Privind virarea de credite în cadrul aceluiași capitol
201818911.12.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, județul Sibiu, în ședință ordinară în data de 18.12.2018, ora 11:00
201818829.11.2018Privind abrobarea acordării, lunar, a indemnizației de hrană, începând cu data de 01 decembrie 2018, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, jud. Sibiu și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al comunei Axente Sever, jud. Sibiu
201818329.11.2018Privind constituirea comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Axente Sever, judetul Sibiu
201818229.11.2018Privind numirea responsabilului cu evidenta militara si mobilizarea la locul de munca.
201817726.11.2018Privind convocarea Consiliului local al comunei Axente Sever, judetul Sibiu, in sedinta extraordinata in data de 29.11.2018, ora 10:30
201817622.11.2018Privind numirea in functia publica de executie definitiva de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradatia 3 a d-nei Visa Alexandra Adina, in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, jud.Sibiu.
201817522.11.2018Privind promovarea in functia publica de executie de referent, clasa III, grad profesional principal, gradatia 3 a d-lui Cristea Octavian Dumitru, functionar public, de executie in cadrul Compartimentului Protectie Civila al aparatului de specialitate al primarului comunei Axente Sever, jud.Sibiu
12345678910...