Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023104
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 104/2023 privind desemnarea persoanei cu atribuţii în domeniul resurse umane
Descarca
...X
2023103
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 103/2023 privind delegarea atribuţiilor de ofițer de stare civilă
Descarca
...X
2023102
DISPOZIŢIE NR. 102/2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 30.08.2023, ora 09,00
Descarca
...X
2023101
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 101/2023 pentru modificarea și completarea Dispoziției primarului comunei Vălișoara nr. 82/22.05.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri în Comuna Vălișoara, Județul Hunedoara”, prin procedură simplificată
Descarca
...X
2023100
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 100/2023 privind stabilirea dreptului la ajutor social persoanei singure Muntean Nicolae
Descarca
...X
202399
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 99/2023 privind aprobarea acordării indemnizaţiei lunare pentru adulţii cu handicap grav cu asistent personal domnului Resiga Cornel
Descarca
...X
202398
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 98/2023 privind promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a domnului Oprean Marius-Florin, inspector în Compartimentul Situații de Urgență din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202397
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 97/2023 privind promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a doamnei Mateș Ana-Cristina, consilier achiziții publice în Compartimentul Juridic, Achiziții Publice, Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202396
DISPOZIŢIE NR. 96/2023 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă extraordinară pentru data de 18.07.2023, ora 08,30
Descarca
...X
202395
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 95/2023 privind numirea domnului Bota Daniel-Nicolae ca funcționar public definitiv în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice, Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202394
DISPOZIŢIE NR. 94/2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 14.07.2023, ora 08,30
Descarca
...X
202393
DISPOZIȚIE NR. 93/2023 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate și desemnarea persoanei responsabile cu implementarea acesteia în cadrul Primăriei comunei Vălișoara, județul Hunedoara
Descarca
...X
202392
DISPOZIȚIE NR. 92/2023 privind aprobarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției în cadrul Primăriei comunei Vălișoara, județul Hunedoara
Descarca
...X
202391
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 91/2023 privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice
Descarca
...X
202390
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 90/2023 privind constatarea încasării unei sume plătită necuvenit cu titlu de ajutor social și recuperarea acesteia de la doamna Indrieș Maria
Descarca
...X
202389
DISPOZIȚIE NR. 89/2023 privind aprobarea virării de credite bugetare în interiorul aceluiași capitol bugetar al bugetului local al comunei Vălișoara pe anul 2023
Descarca
...X
202388
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 88/2023 pentru modificarea și completarea Dispoziției primarului comunei Vălișoara nr. 82/22.05.2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri în Comuna Vălișoara, Județul Hunedoara”, prin procedură simplificată
Descarca
...X
202387
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 87/2023 privind numirea domnului Rovinar Alexandru-Ioan în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Agricol, Relații cu Publicul din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202386
DISPOZIŢIE NR. 86/2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 28.06.2023, ora 09,00
Descarca
...X
202385
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 85/2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în grad organizat în data de 25.07.2023 (proba scrisă) pentru două funcții publice de execuție din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202384
DISPOZIŢIE NR. 84/2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă extraordinară pentru data de 12.06.2023, ora 08,30
Descarca
...X
202382
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 82/2023 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri în Comuna Vălișoara, Județul Hunedoara”, prin procedură simplificată
Descarca
...X
20234
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 4/2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, cu urmărirea derulării contractului de achiziție publică
Descarca
...X
202383
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 83/2023 privind desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de către Comuna Vălișoara, județul Hunedoara
Descarca
...X
202381
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 81/2023 privind încadrarea domnului Muntean Liviu-Petru, în funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, treapta profesională IV, gradația 0, în cadrul Compartimentului Întreținere, Deservire și Reparații din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202380
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 80/2023 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 19.06.2023 (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Agricol, Relații cu Publicul
Descarca
...X
202379
DISPOZIŢIE NR. 79/2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 15.05.2023, ora 09,00
Descarca
...X
202378
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 78/2023 pentru modificarea Dispoziției primarului comunei Vălișoara nr. 70/2020 privind delegarea atribuţiilor de ofițer de stare civilă
Descarca
...X
202377
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 77/2023 privind acordarea dreptului la ajutor social familiei reprezentată de domnul Resiga Gheorghe-Ioan
Descarca
...X
202376
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 76/2023 privind stabilirea salariului de bază lunar al domnișoarei Groza Loredana-Roxana, secretarul general al comunei Vălișoara
Descarca
...X
Page 1 of 12 (356 items)Prev1234567101112Next