Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
202273
DISPOZIȚIA NR. 73/2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă extraordinară pentru data de 12.10.2022, ora 09,00
Descarca
...X
202272
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 72/2022 privind organizarea examenului de promovare în clasă a doamnei Bedea Elena
Descarca
...X
202271
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 71/2022 privind numirea doamnei Bedea Elena în funcția publică de execuţie de referent, clasa a III-a, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Asistență Socială, ca urmare a reorganizării instituției
Descarca
...X
202270
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIA NR. 70/2022 privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru adulţii cu handicap grav doamnei Resiga Letiția
Descarca
...X
202269
DISPOZIȚIA NR. 69/2022 privind majorarea bugetului local al comunei Vălișoara pe anul 2022
Descarca
...X
202268
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIA NR. 68/2022 privind suspendarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al domnului Răileanu Petru-Alin, muncitor calificat în aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202267
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 67/2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea prevederilor referitoare la combaterea buruienii ambrozia la nivelul Comunei Vălișoara
Descarca
...X
202266
DISPOZIŢIA NR. 66/2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 23.09.2022, ora 09,00
Descarca
...X
202265
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIA NR. 65/2022 privind actualizarea comisiei de recepție, casare și scoatere din uz a bunurilor proprietatea comunei Vălișoara
Descarca
...X
202264
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 64/2022 privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru adulţii cu handicap grav doamnei Oprean Aurelia
Descarca
...X
202263
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 63/2022 privind încetarea acordării indemnizaţiei lunare pentru adulţii cu handicap grav domnului Henț Sivișor
Descarca
...X
202262
DISPOZIȚIE NR. 62/2022 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202261
DISPOZIŢIA NR. 61/2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 31.08.2022, ora 09,00
Descarca
...X
202260
DISPOZIŢIA NR. 60/2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă extraordinară pentru data de 11.08.2022, ora 08,30
Descarca
...X
202259
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 59/2022 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 2 din 08.05.1943, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe German Avisalon și Sâna Catița
Descarca
...X
202258
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 58/2022 privind aprobarea rectificării mențiunii de căsătorie marginală actului de naștere nr. 35 din 04.09.1946, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Gherman Maria, și a actului de căsătorie nr. 21 din 17.09.1962, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Sâna Loghin și Gherman Maria
Descarca
...X
202257
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 57/2022 privind aprobarea rectificării actului de naștere nr. 35 din 04.09.1946, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Gherman Maria
Descarca
...X
202256
DISPOZIȚIE NR. 56/2022 privind aprobarea Planului de integritate al Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul U.A.T. Comuna Vălișoara, județul Hunedoara, și desemnarea persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor acestuia
Descarca
...X
202255
DISPOZIȚIE NR. 55/2022 privind aprobarea virării de credite bugetare în interiorul aceluiași capitol bugetar al bugetului local al comunei Vălișoara pe anul 2022
Descarca
...X
202254
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 54/2022 privind numirea domnului Bota Daniel-Nicolae în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Juridic, Achiziții Publice, Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202253
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 53/2022 privind încetarea prin acordul părților, a contractului individual de muncă nr. 4553/31.08.2021, încheiat pe durată determinată între Comuna Vălișoara și domnul Bota Daniel-Nicolae, consilier personal al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202252
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 52/2022 privind aprobarea rectificării actului de naștere nr. 5 din 14.07.1931, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Hențiu Valeria, a actului de căsătorie nr. 14 din 31.08.1947, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Trifu Sebastian și Hențiu Valeria, respectiv a actului de deces nr. 7 din 24.03.2008, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Trif Valeria
Descarca
...X
202251
Dispoziție individuală: DISPOZIŢIE NR. 51/2022 privind aprobarea rectificării actului de căsătorie nr. 14 din 31.08.1947, înregistrat la Primăria comunei Vălișoara, județul Hunedoara, privind pe Trifu Sebastian și Hențiu Valeria
Descarca
...X
202250
DISPOZIŢIA NR. 50/2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 15.06.2022, ora 08,30
Descarca
(2 desc.)
...X
202249
DISPOZIŢIA NR. 49/2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă extraordinară pentru data de 08.06.2022, ora 08,00
Descarca
(2 desc.)
...X
202248
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 48/2022 privind aprobarea încadrării doamnei Medre Ioana-Daniela ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Popa Ioan
Descarca
...X
202247
DISPOZIŢIA NR. 47/2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă ordinară pentru data de 30.05.2022, ora 09,00
Descarca
(1 desc.)
...X
202246
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 46/2022 privind aprobarea încadrării domnului Ivancea Claudiu-Florin ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Ivancea Cristian-Dănuț
Descarca
...X
202245
Dispoziție individuală: DISPOZIȚIE NR. 45/2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în data de 22.06.2022 (proba scrisă) pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului comunei Vălișoara
Descarca
...X
202244
DISPOZIŢIA NR. 44/2022 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Vălişoara, în şedinţă extraordinară pentru data de 21.05.2022, ora 10,00
Descarca
...X
Page 1 of 7 (185 items)Prev1234567Next