Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2024239
Dispoziţie privind constituirea comisiei având ca obiect predarea-primirea bunurilor de retur concesionate societății RAJA SA necesare realizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare transmise acesteia prin Protocolul nr. 50097/03.12.2009
Descarca
...X
2024238
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea acordării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu doamnei Dode Eugenia
Descarca
...X
2024237
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea acordării sprijinului material sub forma unor tichete sociale unui număr de 11 beneficiari
Descarca
...X
2024236
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea unui sprijin material sub forma unor tichete sociale
Descarca
...X
2024235
Dispoziţie privind constituirea la nivelul unității administrativ teritoriale Cernavoda a grupului de lucru cu atribuții de recepție a pachetelor cu produse alimentare, de întocmire a documentelor privind recepția, sinteza de rulare și listele cu semnăturile de primire ale destinatarilor finali
Descarca
...X
2024234
Dispoziţie privind numirea membrilor comisiei de recepție cantitativă și calitativă a echipamentelor digitale, a pieselor de mobilier și a materialelor didactice achiziționate în cadrul proiectului cu finanțare europeană ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cernavoda, județul Constanța”
Descarca
...X
2024233
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea suplimentului pentru energie doamnei Șoitarău Ana
Descarca
...X
2024232
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea suplimentului pentru energie doamnei Burtel (fostă Zlatef) Ecaterina
Descarca
...X
2024231
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea suplimentului pentru energie domnului Catrina Iulian - Dumitru
Descarca
...X
2024230
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu doamnei Niculescu Maria
Descarca
...X
2024229
Dispoziţie privind desemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea și derularea contractelor de finanțare încheiate cu OCPI Constanța privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
Descarca
(2 desc.)
...X
2024228
Dispoziţie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție prin procedura simplificată proprie Anexa 2 pentru servicii organizare evenimente pentru Zilele Orașului 2024
Descarca
...X
2024227
Dispoziţie privind numirea responsabilului de caz pentru asigurarea managementului de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice din cadrul Compartimentului îngrijire la domiciliu persoane vârstnice din orașul Cernavoda
Descarca
(1 desc.)
...X
2024226
Dispoziţie privind numirea responsabilului de caz care va asigura managementul de caz persoanelor vârstnice aflate în situație de risc din orașul Cernavoda
Descarca
(1 desc.)
...X
2024225
Dispoziţie privind numirea responsabilului de caz pentru asigurarea managementului de caz în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice din orașul Cernavoda
Descarca
(1 desc.)
...X
2024224
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a constestațiilor pentru concursul privind promovarea în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici
Descarca
(1 desc.)
...X
2024223
Dispoziţie privind modificarea dispoziției nr. 149/08.04.2022 privind constituirea comisiei de analiză și evaluare a riscurilor de sănătate și Securitate în muncă la nivelul Orașului Cernavoda
Descarca
(2 desc.)
...X
2024222
Dispoziţie privind modificarea dispoziției nr. 148/08.04.2022 privind desemnarea membrilor în Comitetul de Sănătate și Securitate în muncă la nivelul Orașului Cernavoda
Descarca
(1 desc.)
...X
2024221
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Mitea Eugenia
Descarca
...X
2024220
Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Iriciuc Anișoara având funcția de asistent personal
Descarca
...X
2024219
Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Georgescu Liviu având funcția de asistent personal
Descarca
...X
2024218
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea suspendării și reluarea raportului de muncă de către doamna Georgescu Ioana – Georgeta
Descarca
...X
2024217
Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gheorghe Elena având funcția de asistent personal
Descarca
...X
2024216
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea stimulentului edicațional unui număr de 4 beneficiari pentru luna iunie 2024
Descarca
...X
2024215
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității de către doamna Ispas Corina
Descarca
...X
2024214
Dispoziţie privind delegarea atribuțiilor de operare în Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă
Descarca
(1 desc.)
...X
2024213
Dispoziţie privind încetarea raportului de muncă al doamnei Diac Elena având funcția de asistent personal
Descarca
...X
2024212
Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Stroe Viorica – asistent personal
Descarca
(1 desc.)
...X
2024211
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea acordării indemnizației lunare de handicap domnului Ion – Gheorghe Daniel Ștefan
Descarca
...X
2024210
Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Șachir Negibe – asistent personal
Descarca
...X
Page 1 of 47 (1401 items)Prev1234567454647Next