Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023363
Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local al Oraşului Cernavoda în şedinţă ordinară în data de 28.09.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
2023362
Dispoziţie privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de salubrizare spații verzi
Descarca
(3 desc.)
...X
2023361
Dispoziţie privind delegarea atribuției primarului Orașului Cernavoda cu privire la funcția de ofițer de stare civilă
Descarca
(3 desc.)
...X
2023360
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Fieraru Maria
Descarca
...X
2023359
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea indemnizației de handicap domnului Burcea Alexandru
Descarca
...X
2023358
Dispoziţie privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Cernavoda în şedinţa extraordinară în ziua de 21.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
2023357
Dispoziţie privind constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru acordarea de sprijin financiar din bugetul local unităților de cult din Orașul Cernavoda
Descarca
(1 desc.)
...X
2023356
Dispoziţie privind constituirea comisiei de evaluare și selecție a cererilor de sprijin financiar din bugetul local pentru unitățile de cult din Orașul Cernavoda
Descarca
...X
2023355
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea ajutorului social doamnei Marin Costica
Descarca
...X
2023354
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea ajutorului social doamnei Șocarici Daniela
Descarca
...X
2023353
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea indemnizației de handicap domnului Boginak Ștefan
Descarca
...X
2023352
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea suplimentului pentru energie
Descarca
...X
2023351
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea ajutorului social doamnei Pavel Ana
Descarca
...X
2023350
Dispoziţie privind înlocuirea responsabilului achiziții publice din cadrul echipei de implementare a proiectului ”Restauration of unique common cultural heritage and promotion of joint tourism product, Hamangia – first civilisation of old Europe” (”Restaurarea moștenirii culturale unice comune și promovarea produsului turistic comun, Hamangia – prima civilizație a vechii Europe”)
Descarca
...X
2023349
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Sava Ana - Rodica având funcția de asistent personal
Descarca
...X
2023348
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Chiriac Lillicuța – Constanța având funcția de asistent personal
Descarca
...X
2023347
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea ajutorului social domnului Roșioru Ion
Descarca
...X
2023346
Dispoziţie privind delegarea parțială de atribuții doamnei Istrate Anișoara, inspector superior în cadrul Serviciului Strategie și Proiecte
Descarca
(5 desc.)
...X
2023345
Dispoziţie privind delegarea parțială de atribuții domnului Roșca Laurențiu - Teodor, inspector superior în cadrul Compartimentului Tehnic Investiții
Descarca
(2 desc.)
...X
2023344
Dispoziţie privind delegarea parțială de atribuții doamnei Mareș Luminița, inspector principal în cadrul Serviciului Patrimoniu, Cadastru și Arhivă
Descarca
(2 desc.)
...X
2023343
Dispoziţie privind delegarea parțială de atribuții doamnei Grigore Daniela, referent superior în cadrul Serviciului Patrimoniu, Cadastru și Arhivă
Descarca
(2 desc.)
...X
2023342
Dispoziţie privind delegarea parțială de atribuții doamnei Dumitrescu Elena, inspector asistent în cadrul Serviciului Patrimoniu, Cadastru și Arhivă
Descarca
(1 desc.)
...X
2023341
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea acordării sprijinului material sub forma unor tichete sociale unui număr de 3 beneficiari
Descarca
...X
2023340
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind suspendarea ajutorului social doamnei Nițel Niculina
Descarca
...X
2023339
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind acordarea unui sprijin material sub forma unor tichete sociale
Descarca
...X
2023338
Dispoziţie privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Oraşului Cernavoda în şedinţa extraordinară în ziua de 07.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
2023337
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție prin procedura simplificată execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizare trotuare drum județean 223C și prelungirea acestuia în orașul Cernavoda, jud. Constanța – străzile Medgidiei și Canalului „
Descarca
...X
2023336
Dispoziţie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achiziție prin procedura simplificată execuție lucrări în vederea realizării obiectivului ”Lucrări de întreținere străzi, trotuare și parcări prin turnare covor mixtură asfaltică, oraș Cernavoda în cursul anului 2023„
Descarca
(2 desc.)
...X
2023335
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Țăranu Mariana
Descarca
...X
2023334
Dispoziție individuală: Dispoziţie privind încetarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Oprea Costina
Descarca
...X
Page 1 of 35 (1029 items)Prev1234567333435Next