Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
202082Dispozitia nr. 82 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in com. Arpașu de Jos, ce vor fi utilizate în campania electorala la alegerile locale din anul 2020
Descarca
1 descărcări
...X
202081Dispozitia nr. 81 privind convocarea sedintei ordinare din data de 27 August 2020
Descarca
2 descărcări
...X
202073Dispozitia nr. 73 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 intre articole bugetare ale aceluiasi capitol de cheltuieli
Descarca
...X
202065Dispozitia nr. 65 privind convocarea sedintei ordinare din data de 30 Iunie 2020
Descarca
1 descărcări
...X
202072Dispozitia nr. 72 privind convocarea sedintei ordinare din data de 28 Iulie 2020
Descarca
1 descărcări
...X
202061Dispozitia nr. 61 privind convocarea sedintei extraordinare din data de 23 Iunie 2020
Descarca
...X
202045Dispozitia nr. 45 privind convocarea ședinței ordinare din data de 26 Martie 2020
Descarca
6 descărcări
...X
202043Dispozitia privind desemnarea persoanei responsabile cu urmărirea derulării contractului de finanţare, precum și cu urmărirea derulării contractului de achiziţie publică, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanțate de Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Descarca
3 descărcări
...X
202037Dispozitia nr. 37 privindconvocarea sedintei ordinare din data de 20 februarie 2020
Descarca
...X
20205privind convocarea sedintei ordinare din data de 30 Ianuarie 2020
Descarca
2 descărcări
...X
20204Privind numirea doamnei Laslea Ileana-Doina , consilier de etică și monitorizarea respectării normelor de conduita a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Arpasu de Jos
Descarca
1 descărcări
...X
20203desemnarea responsabilului pentru întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici, respectiv întocmirea și gestionarea dosarelor personale ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Arpașu de Jos
Descarca
5 descărcări
...X
20202privind constituirea Comisie de casare/declasare a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar
Descarca
...X
20201privind_convocarea_sedintei_extraordinare
Descarca
3 descărcări
...X
20191Privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru beneficiarul Prodan Iosif Dumitru ...X
201779Privind stabilirea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei si a cuantumului acesteia pentru familia Ghetia Marcel Emil ...X
201778Privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru familia Gangal Nicolae ...X
201777Privind desemnarea unor persoane in cadrul echipei de implementare a unor proiecte finantate din fonduri structurale nerambursabile ...X
201776Privind numirea doamnei Oana Cristina in functia publica de executie de referent in cadrul Compartimentului agricol din cadrul Primariei comunei Arpasu de Jos, judetul Sibiu ...X
201775Privind convocarea sedintei ordinare din data de 30 mai 2017 ...X
201774Privind numirea doamnei Condruz Adina Alina in functia publica de executie de referent in cadrul Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Comunei Arpasu de Jos, judetul Sibiu ...X
201773Privind incetarea venitului minim garantat familiei Subtirel Ioan din Arpasu de Jos nr.370 ...X
201772Privind aprobarea planului de perfectionare profesionala a functionarilor publici si a Planului anual de perfectionare profesionala a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Arpasu de Jos pentru anul 2017 ...X
201771Privind incadrarea doamnei Simion Livia Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap ...X
201770Privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor pentru organizarea concursului pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, grad profesional principal si referent grad profesional superior in cadrul Compartimentului agricol, ocuparea functiei publice de consilier juridic, grad profesional principal in cadrul Compartimentului jud=ridic si ocuparea functiei publice vacante de referent principal in cadrul Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului ...X
201769Privind aprobarea planului de integritate, la nivelul Primariei Comunei Arpasu de Jos, pentru implementarea Stategiei Anticoruptie pe perioada 2016-2020 ...X
201768Privind prelungirea contractului individual de munca al doamnei Grama Ana asistent personal al persoanei cu handicap grav ...X
201767Privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor aferente obiectivului realizat ,,Infiintare retea de alimentare cu apa cu conducta PEHD110 si bransamente in localitatea Nou Roman" ...X
201766Privind constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor aferente obiectivului realizat ,,Imprejmuire Statie de epurare din localitatea Arpasu de Jos" ...X
201765Privind modificarea de trimestrialitate si rectificarea sumelor intre articole bugetare ale aceluiasi capitol de cheltuieli ...X
Pag. 1 din 17 (488 elem.)Prec1234567151617Următoarea