Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2024122
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică ordinară în data de 30 mai 2024
Descarca
...X
2024106
privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerile din data de 9 iunie 2024
Descarca
(1 desc.)
...X
202494
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică ordinară în data de 29 aprilie 2024
Descarca
...X
202485
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică extraordinară, cu convocare de îndată, în data de 4 aprilie 2024
Descarca
...X
202469
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică ordinară în data de 26 martie 2024
Descarca
...X
202450
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică ordinară în data de 8 februarie 2024
Descarca
...X
20243
privind convocarea Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică ordinară în data de 18 ianuarie 2024
Descarca
...X
20241
convocarea Consiliului Local al Comunei Cetatea de Baltă în şedinţă publică extraordinară, cu convocare de îndată, în data de 4 ianuarie 2024
Descarca
...X
20226
Dispoziție individuală: privind instituirea curatelei speciale și numirea în calitate de curator special
Descarca
...X
20225
Dispoziție individuală: privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a dreptului la suplimentul pentru energie pentru familiile și persoanele singure care utilizează combustibili solizi și/sau petrolieri în acest scop, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
Descarca
...X
20224
Dispoziție individuală: încetarea dreptului la suplimentul pentru energie pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri si dreptul la suplimentul pentru energie pentru consumul de energie electrica
Descarca
...X
20223
Dispoziție individuală: convocare Consiliu Local în ședință publică ordinară
Descarca
...X
20222
Dispoziție individuală: constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Cetatea de Baltă
Descarca
...X
20221
Dispoziție individuală: aprobarea Nomenclatorului arhivistic al Consiliului Local al comunei Cetatea de Baltă și al Primăriei comunei Cetatea de Baltă
Descarca
...X
2020221
stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea Senatului si Camerei Deputaților din anul 2020
Descarca
(7 desc.)
...X
2020168
Dispozitie interzicere comercializare și consum băuturi alcoolice in ziua alegerii autoritatilor administratie publice locale
Descarca
(3 desc.)
...X
2020154
privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020
Descarca
(3 desc.)
...X
202095
organizarea modului de primire prin poșta electronică a cererilor, declaratiilor și documentelor doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat
Descarca
...X
2019445
Dispozitie privind interzicerea comercializarii și consumului băuturilor alcoolice în ziua desfășurării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
Descarca
...X
2019389
DISPOZIȚIA nr. 389 din 11 octombrie 2019 privind delimitarea secțiilor de votare și stabilirea sediilor acestora, pe teritoriul comunei Cetatea de Baltă, pentru alegerea Președintelui României în anul 2019
Descarca
...X
2019206
DISPOZIȚIA nr. 206 din 24 septembrie 2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral pentru alegerea Președintelui României din anul 2019
Descarca
(1 desc.)
...X
2019106
DISPOZIŢIA nr. 106 din 22.05.2019 privind interzicerea comercializării şi consumului băuturilor alcoolice în data de 26 mai 2019, ziua desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional
Descarca
...X
201993
DISPOZIŢIA nr. 93 din 19.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019
Descarca
(1 desc.)
...X