Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
202284
D I S P O Z I T I A NR .84/06.04.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale conform art.5 ale Legii nr.176/2010
Descarca
6 descărcări
...X
202283
DISPOZITIA NR.83/06.04.2022 privind stabilirea categoriilor de gestiuni si numirea gestionarilor din cadrul administratiei publice locale Breaza, judetul Mures
Descarca
3 descărcări
...X
202282
DISPOZITIA NR. 82/04.04.2022 privind numirea persoanei responsabile (managerului) pentru activitatea de coordonare si intermediere a operatiunilor de transport rutier al Comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
3 descărcări
...X
202273
D I S P O Z I Ţ I A NR.73/24.03.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 30.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
202265
DISPOZITIA NR.65/21.03.2022 privind constituirea comisiei speciale de inventariere si actualizare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al comunei Breaza, județul Mures
Descarca
5 descărcări
...X
202263
DISPOZITIA NR.63/09.03.2022 privind desemnarea persoanei care sa exercite controlul financiar preventiv propriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
8 descărcări
...X
202230
DISPOZITIA NR.30/03.03.2022 privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii sistemului de control intern
Descarca
4 descărcări
...X
202229
DISPOZITIA NR.29/03.03.2022 privind numirea persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice
Descarca
2 descărcări
...X
202227
DISPOZITIA NR. 27/03.03.2022 privind urmarirea in vederea incasarii, prin aplicarea masurilor de colectare si executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a restantelor pe categorii de venituri la 31.12.2020, conform situatiei anexate prezentei
Descarca
4 descărcări
...X
202222
D I S P O Z I Ţ I A NR.22/21.02.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 28.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
202220
D ISPOZITIA NR.20/21.02.2022 privind aprobarea transferului in interesul serviciului a d-nei Grama Leontina – consilier superior – compartiment contabilitate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
2 descărcări
...X
202217
D I S P O Z I Ţ I A NR.17/10.02.2022 privind convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local Breaza pentru data de 14.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
202215
D I S P O Z I Ţ I A NR.15/04.02.2022 privind convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local Breaza pentru data de 09.02.2022
Descarca
...X
20226
D I S P O Z I Ţ I A NR.6/20.01.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 31.01.2022
Descarca
...X
20222
D I S P O Z I Ţ I A NR.2/10.01.2022 privind convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local Breaza pentru data de 13.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
2021129
Dispozitia primarului nr.129/ 27.12.2021 privind actualizarea Comandamentului de iarna la nivelul comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
10 descărcări
...X
2021128
DISPOZIŢIA NR.128/22.12.2021 privind revocarea unor dispozitii ale primarului comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
13 descărcări
...X
2021121
DISPOZITIA NR.121/06.12.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei d-lui Moldovan Luca Florin
Descarca
...X
2021117
D I S P O Z I T I A NR.117/ 25.11.2021 privind constituirea Comisiei pentru intocmirea inventarului elementelor de activ si pasiv ale comunei Breaza pentru anul 2021
Descarca
6 descărcări
...X
2021107
DISPOZIŢIA NR.107/11.11.2021 privind revocarea unor dispozitii ale primarului comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
3 descărcări
...X
2021105
DISPOZIŢIA NR.105/03.11.2021 privind constituirea unei comisii la nivelul aparatului de specialitate al primarului
Descarca
6 descărcări
...X
2021104
DISPOZIŢIA NR.104/03.11.2021 privind constituirea unei comisii la nivelul aparatului de specialitate al primarului
Descarca
5 descărcări
...X
202196
DISPOZITIA NR.96/11.10.2021 privind delegarea unor atributii viceprimarului Comunei Breaza, judetul Mures, d-l Alexa Sorin Emilian
Descarca
5 descărcări
...X
202195
DISPOZITIA NR.95/11.10.2021 privind aprobarea Normelor de exercitare si organizare a controlului finaciar preventiv propriu
Descarca
3 descărcări
...X
202182
DISPOZIŢIA NR.82/20.09.2021 privind constituirea unei comisii de analiza si propuneri de masuri facturi ramase neachitatesi luarea de masuri cu privire la facturile restante si angajamentele legale la nivelul Comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
1 descărcări
...X
202180
DISPOZIŢIA NR.80/08.09.2021 privind constituirea unei comisii la nivelul aparatului de specialitate al primarului
Descarca
2 descărcări
...X
202179
DISPOZIŢIA NR.79/07.09.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de urmarirea derularii si respectarii prevederilor unui contract de finantare
Descarca
3 descărcări
...X
202178
DISPOZIŢIA NR.78/07.09.2021 privind constituirea unei comisii la nivelul aparatului de specialitate al primarului
Descarca
3 descărcări
...X
202177
DISPOZIŢIA NR.77/07.09.2021 privind constituirea unei comisii la nivelul aparatului de specialitate al primarului
Descarca
2 descărcări
...X
202177
DISPOZIŢIA NR.77/07.09.2021 privind constituirea unei comisii de urmarire a incasarii taxelor si impozitelor locale
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (64 elem.)Prec123Următoarea