Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
2022169
DISPOZITIA NR.169/08.11.2022 privind constituirea Comisiei pentru intocmirea inventarului elementelor de activ si pasiv ale Comunei Breaza pentru anul 2022
Descarca
(1 desc.)
...X
2022168
DISPOZITIA NR.168/04.11.2022 privind constituirea unei comisii de receptie la finalizarea lucrarilor efectuate in baza unor contracte de executie din cadrul Primariei comunei Breaza, judetul Mures incheiate cu SC Anca Denicons SRL Solovastru
Descarca
(1 desc.)
...X
2022161
D I S P O Z I Ţ I A NR.161/21.10.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 27.10.2022
Descarca
...X
2022147
D I S P O Z I Ţ I A NR.147/20.09.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 28.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
2022134
D I S P O Z I Ţ I A NR.134/24.08.2022 privind convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local Breaza pentru data de 29.08.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
2022127
D I S P O Z I Ţ I A NR.127/03.08.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 09.08.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
2022124
DISPOZITIA NR.124/01.08.2022 privind numirea persoanei responsabile pentru urmarirea derularii acordurilor cadru/contractelor de achizitii/de executare lucrari/ de prestari servicii/de furnizare de bunuri si contracte incheiate pe fonduri europene
Descarca
(12 desc.)
...X
2022123
DISPOZITIA NR.123/01.08.2022 privind constituirea Comisiei pentru pregatirea documentatiei pentru predarea bunurilor ce compun sistemul public de alimentare cu apa al comunei Breaza, judetul Mures, catre Compania Aquaserv SA Filiala Reghin
Descarca
(11 desc.)
...X
2022119
D I S P O Z I Ţ I A NR.119/21.07.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 27.07.2022
Descarca
...X
2022118
DISPOZITIA NR.118/15.07.2022 privind desemnarea persoanei care răspunde de alocarea si gestionarea numerelor aferente documentelor financiar contabile din cadrul administratiei publice locale Breaza, judetul Mures
Descarca
(6 desc.)
...X
2022115
DISPOZITIA NR.115/14.07.2022 privind desemnarea persoanei responsabile pentru urmarirea si indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor si a problemelor de mediu prevazute de legislatia in vigoare
Descarca
(4 desc.)
...X
2022114
DISPOZITIA NR.114/14.07.2022 privind numirea persoanei responsabile pentru supravegherea efectuarii lucrarii de reparatii la parcurile de joaca din Comuna Breaza si a persoanei responsabile pentru supravegherea indeplinirii prevederilor contractului de lucrari nr. 181 din 17.06.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
2022105
DISPOZITIA NR.105/24.06.2022 privind numirea comisiei de concurs si celei de solutionare a contestatiilor pentru angajarea a 2 persoane ca muncitori necalificati din cadrul Serviciul Salubritate din cadrul Comunei Breaza
Descarca
(6 desc.)
...X
2022103
DISPOZITIA NR.103/ 22.06.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind procedura simplificata – intr-o singura etapa pentru atribuirea contractului de lucrari „ Refacere strazi – 5,4km si refacere drum agricol – 11,5km”
Descarca
(4 desc.)
...X
2022101
D I S P O Z I Ţ I A NR.101/21.06.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 29.06.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
202295
D I S P O Z I Ţ I A NR.95/18.05.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 26.05.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
202293
DISPOZITIA NR.93/03.05.2022 privind desemnarea unei persoane responsabile pentru supravegherea efectuarii lucrarii “Reparatii teren sintetic localitatea Breaza” si a unei persoane responsabile cu supravegherea indeplinirii prevederilor contractului de lucrari nr.146 din 23.03.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
202292
DISPOZITIA NR.92/03.05.2022 privind desemnarea unei persoane responsabile pentru supravegherea efectuarii lucrarii “Lucrari de reabilitare a unor drumuri comunale prin impietruire””, comuna Breaza, judetul Mures si a unei persoane responsabile cu supravegherea indeplinirii prevederilor contractului de lucrari nr.157 din 19.04.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
202291
DISPOZITIA NR.91/03.05.2022 privind desemnarea unei persoane responsabile pentru supravegherea efectuarii lucrarii “Extindere retea apa potabila, faza executie, la Filpisu Mare”, comuna Breaza, judetul Mures si a unei persoane responsabile cu supravegherea indeplinirii prevederilor contractului de lucrari nr.159 din 20.04.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
202284
D I S P O Z I T I A NR .84/06.04.2022 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale conform art.5 ale Legii nr.176/2010
Descarca
(14 desc.)
...X
202283
DISPOZITIA NR.83/06.04.2022 privind stabilirea categoriilor de gestiuni si numirea gestionarilor din cadrul administratiei publice locale Breaza, judetul Mures
Descarca
(16 desc.)
...X
202282
DISPOZITIA NR. 82/04.04.2022 privind numirea persoanei responsabile (managerului) pentru activitatea de coordonare si intermediere a operatiunilor de transport rutier al Comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
(7 desc.)
...X
202273
D I S P O Z I Ţ I A NR.73/24.03.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 30.03.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
202265
DISPOZITIA NR.65/21.03.2022 privind constituirea comisiei speciale de inventariere si actualizare a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public și privat al comunei Breaza, județul Mures
Descarca
(10 desc.)
...X
202263
DISPOZITIA NR.63/09.03.2022 privind desemnarea persoanei care sa exercite controlul financiar preventiv propriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
(13 desc.)
...X
202230
DISPOZITIA NR.30/03.03.2022 privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii sistemului de control intern
Descarca
(8 desc.)
...X
202229
DISPOZITIA NR.29/03.03.2022 privind numirea persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice
Descarca
(10 desc.)
...X
202227
DISPOZITIA NR. 27/03.03.2022 privind urmarirea in vederea incasarii, prin aplicarea masurilor de colectare si executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a restantelor pe categorii de venituri la 31.12.2020, conform situatiei anexate prezentei
Descarca
(14 desc.)
...X
202222
D I S P O Z I Ţ I A NR.22/21.02.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a consiliului local Breaza pentru data de 28.02.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
202220
D ISPOZITIA NR.20/21.02.2022 privind aprobarea transferului in interesul serviciului a d-nei Grama Leontina – consilier superior – compartiment contabilitate in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Breaza, judetul Mures
Descarca
(8 desc.)
...X
Pag. 1 din 3 (83 elem.)Prec123Următoarea