Dispoziții ale autorității executive
x
An
 Not filtered
Număr
 Not filtered
Titlu
 
 
2023151
Dispoziție individuală: Dispoziție privind numirea d-lui Leucă Tiberiu ca șef de lot pentru participarea la concursul profesional al serviciilor voluntare pentru situații de urgență
...X
2023150
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea alocației de susținere a familiei pentru Doican Rodica
...X
2023149
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea alocației de susținere a familiei pentru Diaconu Elena
...X
2023148
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea plății alocației de susținere a familiei pentru Trifan Mariana
...X
2023147
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru Mărunțelu Daniela
...X
2023146
Dispoziție individuală: Dispoziție privind stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru Nica Gabriela Alina
...X
2023145
Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Tălmaciu în ședința ordinară din data de 25.05.2023, ora 17,00
Descarca
...X
2023144
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru Rupa Lămâița
...X
2023143
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru Florea Andreea Anița
...X
2023142
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru Răzăilă Adina
...X
2023141
Dispoziție individuală: Dispoziție privind reluarea și modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru Matei Ana Sabina
...X
2023140
Dispoziție privind desemnarea persoanelor responsabile cu verificarea îndeplinirii condiției de beneficiar al protecției temporare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
...X
2023139
Dispoziție individuală: Dispoziție privind delegarea doamnei Cărpătorea Tatiana a unor lucrări și sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului de muncă, respectiv în cadrul Direcției de Asistență Socială Tălmaciu-Compartiment evidență beneficii de asistență socială
...X
2023138
Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului Local Tălmaciu în ședință extraordinară la data de 12.05.2023, orele 10,00
Descarca
...X
2023137
Dispoziție individuală: Dispoziție privind acordarea ajutorului social d-lui Făcăleț Ștefan
...X
2023136
Dispoziție individuală: Dispoziție pentru modificarea Art.2 din Dispoziția nr.271/2011 privind nominalizarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese
...X
2023135
Dispoziție privind constituirea unei comisii
...X
2023134
Dispoziție individuală: Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență
...X
2023133
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-30 aprilie 2023 pentru doamna Moldovan Daniela
...X
2023132
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-30 aprilie 2023 pentru domnul Limbășan Miron George
...X
2023131
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-28 februarie 2023 pentru doamna Băncioiu Maria Ionela
...X
2023130
Dispoziție individuală: Dispoziție privind recuperarea sumei încasată necuvenit a suplimentului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi, a suplimentului pentru energie electrică și încetarea suplimentului pentru energie
...X
2023129
Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor pentru vânzarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 170 mp, identificat în CF 105160/Tălmaciu, situat în Tălmaciu, str.Malu Cibinului , FN, jud.Sibiu
...X
2023128
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-9 martie 2023 pentru domnul Istrate Adrian Valentin
...X
2023127
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-01 aprilie 2023 pentru domnul Drăghescu Petre
...X
2023126
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei și a componenței familiei pentru Doican Rodica
...X
2023125
Dispoziție individuală: Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației de susținere a familiei pentru Burduja Iuliana
...X
2023124
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-30 aprilie 2023 pentru domnul Cîndea Ioan
...X
2023123
Dispoziție individuală: Dispoziție privind stabilirea salariului de bază lunar pentru dpmul Cîndea Ioan începând cu data de 01.11.2022
...X
2023122
Dispoziție individuală: Dispoziție privind plata drepturilor salariale neacordate în perioada 1 noiembrie 2022-30 aprilie 2023 pentru domnul Dăncăneț Ioan Adrian
...X
Page 1 of 16 (476 items)Prev1234567141516Next