Dispoziții ale autorității executive
x
An
 [Filtru]
Număr
 [Filtru]
Titlu
 
 
202021Privind numirea Comisiei de inventariere a elementelor de activ si pasiv gestionate de catre Primaria comunei Rau Sadului precum si organizarea inventarului faptic in anul 2020
Descarca
6 descărcări
...X
202020Privind numirea si stabilirea atributiilor Consilierului etic in cadrul Primariei Comunei Rau Sadului, judetul Sibiu
Descarca
6 descărcări
...X
202019Privind stabilirea responsabilului intocmirii inventarului functiilor sensibile in cadrul Primariei Comunei Rau Sadului
Descarca
8 descărcări
...X
202018Privind constituirea unei comisii speciale de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii sistemului de control intern
Descarca
2 descărcări
...X
202017Privind reorganizarea, aprobarea componentei si atributiilor Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Rau Sadului, judetul Sibiu
Descarca
3 descărcări
...X
202014Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor aferente obiectivului de investitii ,, Sistem de captare si tratare a apei in vederea potabilizarii in localitatea Rau Sadului, judetul Sibiu.
Descarca
5 descărcări
...X
202013Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rau Sadului in data de 13 februarie 2020 ora 10
Descarca
3 descărcări
...X
202012Privind stabilirea, organizarea si aprobarea cadrului general al operatiunilor supuse exercitarii controlului financiar preventiv propriu la nivelul comunei Rau Sadului
Descarca
2 descărcări
...X
202010Privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav la nivelul comunei Rau Sadului, judetul Sibiu
Descarca
2 descărcări
...X
20201Privind convocarea sedintei de indata a Consiliului Local al comunei Rau Sadului in data de 08 ianuarie 2020 ora 09
Descarca
2 descărcări
...X
201959Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, conbustibil petrolier pentru sezonul rece 2019-2020
Descarca
2 descărcări
...X
201958Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Riu Sadului pe anul 2019
Descarca
16 descărcări
...X
201956Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rau Sadului in data de 17 decembrie 2019 ora 10
Descarca
1 descărcări
...X
201954Privind organizarea activitatii de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar pe anul 2019 la Consiliul Local al comunei Rau Sadului si a institutilor subordonate acestuia.
Descarca
...X
201952Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, conbustibil petrolier pentru sezonul rece 2019-2020
Descarca
...X
201950Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rau Sadului in cadrul aceluiasi capitol
Descarca
2 descărcări
...X
201949Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rau Sadului in data de 28 noiembrie 2019 ora 14
Descarca
...X
201947Privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita
Descarca
2 descărcări
...X
201946Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, conbustibil petrolier pentru sezonul rece 2019-2020
Descarca
1 descărcări
...X
201944Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rau Sadului in cadrul aceluiasi capitol
Descarca
...X
201943Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rau Sadului in data de 30 octombrie 2019 ora 12
Descarca
...X
201941Privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, conbustibil petrolier pentru sezonul rece 2019-2020, beneficiarilor de ajutor social stabilit in conditiile Legii 416/2001
Descarca
1 descărcări
...X
201939Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rau Sadului in data de 24 septembrie 2019 ora 10
Descarca
...X
201938Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Râu Sadului in data de 29 august 2019 ora 10
Descarca
...X
201937Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractelor ca urmare a realizarii achizitiilor aferente proiectului ,, DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN COMUNA RIU SADULUI, JUDETUL SIBIU,,
Descarca
1 descărcări
...X
201936Privind delegarea catre viceprimar a atributiilor ce revin primarului
Descarca
2 descărcări
...X
201934Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Râu Sadului in data de 16 iulie 2019 ora 9
Descarca
...X
201933Privind constituirea comisiei de concurs/comisiei de solutionare a contestatiilor privind concursul de recrutare pe functia contractuala de executie de muncitor in cadrul Primariei comunei Râu Sadului
Descarca
...X
201932Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Râu Sadului prin virare de credite in cadrul aceluiasi capitol
Descarca
...X
201931Privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Râu Sadului in data de 27 iunie 2019 ora 9
Descarca
...X
Pag. 1 din 6 (163 elem.)Prec123456Următoarea