Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a duratei contractului de comodat nr. 3294/20.06.2019 pentru spațiul cu destinația de Cabinet Medical în vederea desfășurării activități de medicină de familie
39202224.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind participarea comunei Moșna în cadrul ,,Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri- Curățăm România’’ derulat prin Agenția Fondului de Mediu, în vederea realizării proiectului ,,Curățăm Moșna, Nemșa și Alma Vii’’
38202224.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. II anul 2022
37202224.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcţională a ADI Nord Trans” , a cheltuielilor aferente proiectului, precum şi a participării Comunei Moșna în parteneriat la programul de finanțare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local şi a acordului de parteneriat
36202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul I anul 2022
35202229.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind modificarea, începând cu anul fiscal 2023, a nivelului valorii impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzilor prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prin indexarea cu rata inflației în procent de 5,1 %
34202229.04.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea devizului general faza D.T.A.C. și P.Th. pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC12 -ALMA VII, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU”
33202219.04.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „ EXTINDERE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE MOȘNA, NEMȘA ȘI ALMA VII, APARȚINĂTOARE COMUNEI MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
32202219.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind mandatarea primarului comunei Moșna ca reprezentant al comunei Moșna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru/împotriva aprobării ajustării tarifului de depozitare solicitat de S.C. TRACON S.R.L.
31202212.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu- partea I
30202212.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Ghidului de bune practici pentru amenajarea traseelor de drumeție pedestră și de cicloturism în zona montană și colinară în Județul Sibiu- partea II
30202212.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Moșna, județul Sibiu, pentru perioada 2021-2027 - partea I
29202212.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Moșna, județul Sibiu, pentru perioada 2021-2027 -partea II
29202212.04.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului identificat prin CF nr. 102800 Moșna, aflat în domeniul privat al comunei Moșna
28202212.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea participării Comunei Moșna, în calitate de solicitant, pentru finanțarea obiectivului de investiții „RENOVAREA ENERGETICĂ A PRIMĂRIEI MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1
27202212.04.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
26202212.04.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului
25202228.03.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea participării comunei Moșna prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ”NORD TRANS”, la programul de finanţare I.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10- Fondul Local
24202228.03.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Moșna care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor individuale ale Secretarului General al Comunei Moșna, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.06.2021-31.12.2021
23202216.03.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MEDIAS – ZONĂ METROPOLITANĂ”
22202216.03.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Bârghiș, Comunei Micăsasa și Comunei Hoghilag la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ,,NORD TRANS’’
21202216.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea Statutului Comunei Moșna, județul Sibiu
20202216.03.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Comunei MOȘNA la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate ,,NORD TRANS’’
19202221.02.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trim. I -trim. IV anul 2022
18202221.02.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moșna, în calitate de membru/membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director și director adjunct din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din comuna Moșna, județul Sibiu
17202221.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza teritorială a comunei Moșna, pentru anul scolar 2022-2023
16202221.02.2022
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-cadastrale în vederea alipirii imobilelor în cartea funciară și reglementarea situației juridice a imobilelor
15202221.02.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotărâre privind mandatarea primarului comunei Moșna ca reprezentant al comunei Moșna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze respingerea solicitării S.C. TRACON S.R.L. de modificare a tarifului de depozitare
14202231.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind desemnarea primarului ca reprezentant al comunei Moșna în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,NORD TRANS”
13202231.01.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul comunei Moșna, județul Sibiu, pentru anul 2022
12202231.01.2022
Descarca
7 descărcări
...X
Pag. 1 din 9 (242 elem.)Prec123456789Următoarea