Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre individuală: privind majorarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Apoldu de Jos
43202426.06.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea prețurilor la alimentarea cu apă și servicii de canalizare începând cu data de 01.07.2024 la nivelul comunei Apoldu de Jos
42202426.06.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind alegerea președintelui de ședință
41202426.06.2024 ...X
Hotărâre individuală: aprobarea organigramei serviciului voluntar pentru situatii de urgenta a Primariei comunei Apoldu de Jos
40202424.05.2024 ...X
validarea unor dispoziții a Primarului comunei Apoldu de Jos, judeţul Sibiu
39202424.05.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea încheierii Contractului de prestări servicii de permanenţă intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din intravilanul comunei Apoldu de Jos, judeţul Sibiu
38202424.05.2024 ...X
Hotărâre individuală: rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
37202424.05.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea impozitelor şi taxelor pe anul 2025
36202426.04.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto, hala industrială, împrejmuire și branșamente utilități
35202426.04.2024 ...X
privind aprobarea virării de credite bugetare
34202426.04.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de inchiriere pasuni
33202426.04.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea încetării contractului de închiriere pășune 5/24.04.2019
32202426.04.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind alegerea președintelui de ședință
31202426.04.2024 ...X
aprobarea luării în administrare a unui teren aflat în satul Sângătin, comuna Apoldu de Jos, in vederea edificării unei construcții temporare cu destinația capela mortuară
30202403.04.2024
Descarca
...X
privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unități de cult din comuna Apoldu de Jos
29202403.04.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea participării Comunei Apoldu de Jos în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate cu proiectul investițional EXTINDERE RETEA CANALIZARE MENAJERA SI RACORDURI LA CANALIZARE IN LOCALITATEA SANGATIN, COMUNA APOLDU DE JOS”
28202403.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind alegerea președintelui de ședință
27202403.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024
26202426.03.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea acordării unui suport alimentar pentru preșcolarii și școlarii din învățământul preuniversitar din com. Apoldu de Jos
25202414.03.2024 ...X
Hotărâre individuală: Privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a documentației de atribuire și aprobare a concesionării pentru obiectivul „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Apoldu de Jos”
24202414.03.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind alegerea președintelui de ședință
23202414.03.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii “Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solara pentru acoperirea consumului propriu în comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu
22202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind “Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solara pentru acoperirea consumului propriu în comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu”
21202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Apoldu de Jos”
20202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Apoldu de Jos”
19202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: Privind stabilirea unor măsuri în vederea înființării sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Apoldu de Jos
18202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea proiectului tehnic al proiectului nr. C10-I3-830 ”Creșterea eficienței energetice moderate în instituțiile de învățământ de pe raza comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local
17202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea devizului general pentru proiectul nr. C10-I3-830 ”Creșterea eficienței energetice moderate în instituțiile de învățământ de pe raza comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin PNRR, Componenta 10 – Fondul local
16202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale al Compartimentului de asistență socială al comunei Apoldu de Jos, județul Sibiu pentru anul 2024
15202427.02.2024 ...X
Hotărâre individuală: privind aprobarea contractării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică împotriva SC SOMA SRL
14202409.02.2024 ...X
Page 1 of 16 (478 items)Prev1234567141516Next