Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL nr. 15/2022 - Se aproba rectificarea bugetului local
15202225.02.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
HCL nr. 14/2022 - Se aproba execuția bugetară la 31.12.2021
14202225.02.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr. 13/2022 - Se aproba modificarea prin act adițional a contractului de închiriere a pajistilor comunale
13202225.02.2022
Descarca
...X
HCL nr. 12/2022 - Se aproba ordinea de zi a ședinței
12202225.02.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL 11/2022 - Se aprobă bugetul local pentru anul 2022
11202211.02.2022
Descarca
...X
HCL nr. 10/2022 - Se aprobă ordinea de zi a ședinței
10202211.02.2022
Descarca
...X
HCL nr. 9/2022 - Se aprobă actualizarea devizului general pentru Obiectul 1 al investiției „Modernizare și reabilitare drumuri de exploatație agricolă în satul Sălciua de Jos, comuna Sălciua, județul Alba”
9202228.01.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL nr. 8/2022 - Se aproba participarea la „ Program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul „CONSTRUIRE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE, ÎN LOCALITATEA SĂLCIUA, JUDEȚUL ALBA”;
8202228.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr. 7/2022 - Se desemnează reprezentanții Consiliului local în comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Sălciua
7202228.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr. 6/2022- Se aproba stabilirea tipului de licitație și actualizarea prețului de pornire la licitație pentru lemnul fasonat, vândut din depozit în anul 2022
6202228.01.2022
Descarca
...X
HCL nr. 5/2022 - Se aprobă completarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022;
5202228.01.2022
Descarca
...X
HCL nr. 4/2022 - Se aprobă organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza comunei Sălciua, județul Alba pentru anul şcolar 2022-2023
4202228.01.2022
Descarca
...X
HCL nr. 3/2022 - Se aprobă ordinea de zi a ședinței
3202228.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr. 2/2022 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2022
2202205.01.2022
Descarca
...X
HCL NR. 1/2020 Se aprobă ordinea de zi a ședinței
1202205.01.2022
Descarca
...X
Se alege presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni
83202127.12.2021
Descarca
...X
Se valideaza dispoziţia primarului nr. 208/23.12.2021 privind majorarea bugetului local al comunei Sălciua pe anul 2021
82202127.12.2021
Descarca
...X
Se aproba actualizarea organigramei şi a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Sălciua, jud. Alba
81202127.12.2021
Descarca
...X
Se aproba Planul de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social;
80202127.12.2021
Descarca
...X
Se aproba Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022;
79202127.12.2021
Descarca
...X
HCL nr. 78/2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Sălciua pentru perioada 2022-2028
78202127.12.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Se aprobă impozitele si taxele locale pentru anul 2022
77202127.12.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Se aprobă ordinea de zi a ședinței
76202127.12.2021
Descarca
...X
Se aprobă rectificarea bugetului local
75202120.12.2021
Descarca
...X
Se aprobă ordinea de zi a ședinței
74202120.12.2021
Descarca
...X
Se aproba Calendarul Târgurilor pentru anul 2022
73202126.11.2021
Descarca
...X
Se aprobă devizul general actualizat pentru tronsonul 2 al investiției „Refacere după calamitațile din anul 2020 – Consolidare terasament DC 130 între KM 2+230+3+220, comuna Sălciua, județul Alba”;
72202126.11.2021
Descarca
...X
Se aprobă rectificarea bugetului local
71202126.11.2021
Descarca
...X
Se aprobă execuția bugetului local al Comunei Sălciua la 30.09.2021
70202126.11.2021
Descarca
...X
Se aprobă ordinea de zi a ședinței
69202126.11.2021
Descarca
...X
Page 1 of 9 (264 items)Prev123456789Next