Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
APROBAREA BUGETULUI GENERAL AL COMUNEI VIDRA
9 / 2023202302.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale,precum si pentru personalul contractual
48 / 2020202031.08.2020
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 47 / 2019 privind aprobarea modificarii art.5, art.6, art.7 din HCL NR. 39/22 iulie 2019 privind aprobarea scoaterii la licitatie spre vanzare la agentii economici a masei lemnoase din Partiziile 35 Blajoita, 36 Blajoita, 37 Blajoita, 94, La Poarta I, Partida 96 la Poarta II, precum si aprobarea vanzarii masei lemnoase catre cetatenii din comuna din Partiziile 47 Blajoita si 48 Blajoita
47201930.08.2019
Descarca
(11 desc.)
...X
HCL 46 / 2019 privind aprobarea scoaterii la licitatie a Obiectivului Refacere DC 191 Lunca Vesesti Culdesti Ponorel pe raza Comunei Vidra
46201930.08.2019
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL 45 / 2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC RURAL pentru INTRODUCEREA TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNE DE TURISM SI AGREMENT, comuna Vidra, localitatea Lunca Goiesti, judetul Alba
45201930.08.2019
Descarca
(12 desc.)
...X
HCL 44 / 2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Vidra aferent anului 2019
44201930.08.2019
Descarca
...X
HCL 43 / 2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Vidra din data de 30.08.2019
43201930.08.2019
Descarca
...X
HCL 42 / 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta ordinara a Consiliului Local Vidra din data de 30.08.2019
42201930.08.2019
Descarca
...X
HCL 41 / 2019 cu privire la aprobarea unui sprijin financiar de la Bugetul local al Comunei Vidra pentru unele unitati de cult din Comuna Vidra pe anul 2019, in baza O.G. nr.82/2001 si a HG nr. 1470/2002 republicate
41201922.07.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 40 / 2019 cu privire la aprobarea cantitatii de 190 mc lemn de esenta foioase ( lemn de foc ) cu titlu gratuit pentru unitatile de pe raza Comunei Vidra
40201922.07.2019
Descarca
(6 desc.)
...X
HCL 39 / 2019 cu privire la aprobarea scoaterii la licitatie spre vanzare la agentii economici a masei lemnoase din Partiziile 35 Blajoita, 36 Blajoita, 37 Blajoita, 94 La Poarta I,Poarta 96 la Poarta II, precum si aprobarea vanzarii masei lemnoase catre cetatenii din comuna din Partiziile 47 Blajoita si 48 Blajoita
39201922.07.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 38 / 2019 cu privire la aprobarea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase din Partizile nr.9405 rasinoase Musuroaie, 9344 rasinoase si foioase Vidrisioara, 9345 rasinoasa Micoaia
38201922.07.2019
Descarca
...X
HCL 37 / 2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Vidra aferent anului 2019
37201922.07.2019
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 36 / 2019 privind aprobarea ordini de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Vidra din data de 22.07.2019
36201922.07.2019
Descarca
...X
HCL 35 / 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta ordinara a Consiliului Local Vidra din data de 22.07.2019
35201922.07.2019
Descarca
...X
HCL 34 / 2019 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Vidra aferent anului 2019
34201914.06.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 33 / 2019 cu privire la insusirea solutiei urbanistice propuse in Planul Urbanistic zonal ( PUZ ) INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNE DE TURISM SI AGREMENT, comuna Vidra, localitatea Lunca Goiesti, judetul Alba
33201914.06.2019
Descarca
(6 desc.)
...X
HCL 32 / 2019 cu privire la revocare HCL nr.61/2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC RURAL pentru INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN CU FUNCTIUNE DE TURISM SI AGREMENT, comuna Vidra, localitatea Lunca Goiesti, judetul Alba
32201914.06.2019
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL / 2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Vidra din data de 14.06.2019
31201914.06.2019
Descarca
...X
HCL / 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta ordinara a Consiliului Local Vidra din data de 14.06.2019
30201914.06.2019
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL / 2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare Consiliul Local din data 31.05.2019
28201931.05.2019
Descarca
...X
HCL 27 / 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta ordinara a Consiliului Local Vidra din data de 31.05.2019
27201931.05.2019
Descarca
...X
HCL 29 / 2019 cu privire la aprobarea preturilor si a modului de valorificare a masei lemnoase din Partizile nr.290 DO II Ciunget si Partida nr.291 CONS PP Ciunget, partizi preluate de la OS. Somesul Rece
29201929.05.2019
Descarca
...X
HCL 26 / 2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unui bun - pasune comunala situata in judetul Cluj, pe raza administrativa a UAT Maguri - Racatau, extravilan
26201914.05.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 25 / 2019 cu privire la aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Vidra in domeniul privat al comunei
25201914.05.2019
Descarca
...X
HCL 24 / 2019 privind aprobarea ordini de zi a sedintei extraordinare cu convocare de indata a Consiliului Local din data de 14.05.2019
24201914.05.2019
Descarca
...X
HCL 23 / 2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta extraordinara cu convocare de indata a Consiliului Local Vidra din data de 14.05.2019
23201914.05.2019
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 22 / 2019 privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnice de proiectare a tronsonului de drum de la 2+395 la km ( hotar cu satul Modolesti ) cu o lungime de 2 km + 800 m apartinand Drumului Comunal Jeflesti - Goiesti DC 169 in vederea modernizarii.
22201925.04.2019
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL 21 / 2019 privind aprobarea modificarii lungimii drumul comunal DC 169 Jeflesti - Goiesti
21201925.04.2019
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL 20 / 2019 cu privire la aprobarea Bugetului general consolidat al comunei Vidra pe anul 2019
20201925.04.2019
Descarca
...X
Page 1 of 2 (51 items)Prev12Next