Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă, constând în alimente de strictă necesitate şi produse de igienă personală, familiilor defavorizate, pe perioada declarării stării de urgenţă în contextul pandemiei de coronavirus24202030.04.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local al comunei Cristești pe anul 202023202030.04.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I al anului 2020 22202030.04.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea Planului de acțiune privind beneficiile de asistență socială și serviciile sociale acordate la nivelul comunei Cristești pentru perioada 2020-202121202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Revocarea ”Taxei pentru oficierea căsătoriei în zilele de sâmbătă și duminică” aprobată de Consiliul Local al comunei Cristești prin Hotărârea nr. 55/31.10.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a zonelor în cadrul comunei Cristești pe anul 2020 20202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea aderării comunei Tăureni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 19202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al comunei Cristești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate 18202031.03.2020
Descarca
8 descărcări
...X
Modificarea și completarea Anexei nr. 2 –Caiet de sarcini al serviciului de salubrizare al comunei Cristești și Anexei nr.3- Contract model de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare prin concesiune în comuna Cristești la HCL nr.53/2017 17202031.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Aprobarea încheierii acordului de cooperare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş în vederea implemetării programului “POLIŢIE-AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT” 16202031.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Anexelor nr. 1 și nr.2 la HCL Cristești nr. 60/31.10.2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcţii la comuna Cristești 15202031.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor /acordurilor –cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2020-202114202031.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii13202031.03.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Mandatul acordat reprezentantului comunei Cristești de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 12202031.03.2020
Descarca
7 descărcări
...X
Alegerea_presedinteleui_de_sedinta11202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Bugetul comunei Cristesti 202010202020.02.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Regulamentul_de_acordare_a_finantarilor_nerambursabile_din_bugetul_comunei_Cristești9202020.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Actualizarea_componentei_echipei_mobile_de_interventie_de_urgenta8202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Planul de analiza si acoperire a riscurilor7202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Scaderea_din_evidentele_contabile_a_unei_obilgatii_fiscale_prescrise6202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HCL_privind_documentatia__tehico_economică_DALI_Reabilitare_santuri_si_podete_pluviale5202020.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Utilizarea_excedentului_bugetar_rezultat_in_anul_2019_ptr_finanatarea_cheltuielilor_sectiunii_de_dezvoltare4202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Amenajamentul pastoral 3202020.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Efectuarea_concediului_de_odihnă_de_catre_primar_si_viceprimar2202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
_Reteaua_scolara_din_comuna_Cristești_pentru_anul_scolar_2020_20211202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HCL_70__Regulamentul_de_organizare_și_funcționare_a_Consiliului_Local_al_comunei_Cristești70201909.12.2019
Descarca
3 descărcări
...X
HCL_69_alipirea_a_doua_imobile_invecinate_intr-un_singur_imobil_cu_suprafata_de_1010_mp69201909.12.2019
Descarca
3 descărcări
...X
HCL_68__utilizarea_temporara__a_sumei_de_300000_lei_pentru_acoperirea_golului_de_casa68201909.12.2019
Descarca
8 descărcări
...X
HCL 67 Planul de interes local ce urmeaza a fi executat de catre beneficiarii de ajutor social in anul 202067201909.12.2019
Descarca
6 descărcări
...X
HCL 66 Executia bugetului local pe trimestrul IV66201909.12.2019
Descarca
4 descărcări
...X
HCL nr. 65 privind cotizatia pentru anul 2019 catre GAL Cristesti, Panet, Sancraiu de Mures65201909.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 8 (219 elem.)Prec12345678Următoarea