Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2107 46/2017 13.12.2107Hotararea nr 46/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
2019 10/2019 25.02.2019Hotararea nr 10/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru investitia RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE S EXTINDERE RETEA CANALIZAE IN LOC BIERTAN SI RICHIS,COM BIERTAN,JUD SIBIU
2019 9/2019 25.02.2019Hotararea nr 9/2019 privind inchirierea unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Biertan
2019 8/2019 25.02.2019Hotararea nr 8/2019 privind aprobarea Actului aditional nr 1 la contractul de administrare nr 5327/12.05.2015 -2370 /25.06.2015 privind bunurile mobile si echipamentele de precolectare a deseurilor
2019 7/2019 25.02.2019Hotararea nr 7/2019 privind aprobarea modificarii si completarii ,incepand cui 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate ,prin atribuire directa nr 1/01.04.2009 -364/27/04.2009 forma actualizata iulie 2015
2019 6/2019 25.02.2019Hotararea nr 6/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
2019 5/2019 09.01.2019Hotararea nr 5/2019 privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistica a comunei Biertan pentru anul 2019
2019 4/2019 09.01.2019Hotararea nr 4/2019 privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor
2019 3/2019 09.01.2019Hotararea nr 3/2019 privind anularea creantelor fiscale datorate bugetului local al comunei Biertan,pe anul 2018
2019 2/2019 09.01.2019Hotararea nr 2/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social
2019 1/2019 09.01.2019Hotararea nr 1/2019 privind acoperirea deficitului la Sectiunea de dezvoltare din excedentul anului precedent
2018 45/2018 14.12.2018Hotararea nr 45/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Biertan de a vota ,,pentru,, modificarea -conform avizelor ANRSC a actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare -cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifara,respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat,in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Apa Tarnavei Mari
2018 44/2018 14.12.2018Hotararea nr.44/2018 privind aprobarea Regulamentului privind aparcarea autovehiculelor/utilajelor pe domeniul public al comunei Biertan
2018 43/2018 14.12.2018Hotararea nr.43/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2019
2018 42/2018 14.12.2018Hotararea nr 42/2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018
2018 41/2018 29.11.2018Hotararea nr.41/2018 privind valorificarea masei lemnoase si stabilirea conditiilor de vanzare in anul 2019
2018 40/2018 29.11.2018Hotararea nr.40/2018 privind mandatarea Primarului Comunei Biertan ca reprezentant al comunei Biertan in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,ECO,,Sibiu sa voteze pentru aprobarea ,,Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu,,
2018 39/2018 29.11.2018Hotararea nr.39/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 38/2018 31.10.2018Hotararea nr.38/2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Biertan,judetul Sibiu
2018 37/2018 31.10.2018Hotararea nr 37/2018 privind modificarea si completarea H.C.L.Biertan nr.20/2018 privind aprobarea unor documentatii tehnice de intabulare -strazi si terenuri aferente din domeniul public al comunei Biertan.
2018 36/2018 31.10.2018Hotararea nr.36/2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018
2018 35/2018 27.09.2018Hotararea nr.35/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Biertan de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Apa Tarnavei Mari,completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare,prin act aditional
2018 34/2018 27.09.2018Hotararea nr 34/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Biertan de a vota ,,pentru,, aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare in vederea aplicarii lor din data de 01.10.2018 in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari
2018 33/2018 27.09.2018Hotararea nr 33/2018 privind alocarea sumei de 65.000 lei pentru sustinerea unor proiecte culturale
2018 32/2018 27.09.2018Hotararea nr 32/2018 privind rectificarea bugetului pentru anul 2018
2018 31/2018 31.08.2018Hotararea nr 31/2018 privind aprobarea devizului general actualizat dupa licitatie pentru investitia ,,Racorduri la reteaua de canalizare existenta si extindere retea canalizare in localitatiile Biertan si Richis,comuna Biertan ,judetul Sibiu,,
2018 30/2018 31.08.2018Hotararea nr 30/2018 privind vanzarea prin licitatie a unui imobil
2018 29/2018 31.08.2018Hotararea nr 29/2018 privind modificarea si completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat Comunei Biertan,judetul Sibiu
2018 28/2018 31.08.2018Hotararea nr 28/2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului pe anul 2018
2018 27/2018 31.08.2018Hotararea nr 27/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 26/2018 25.06.2018Hotararea nr 26/2018 privind completarea HCL nr 45/2017 privind valorificarea masei lemnoase si stabilirea conditiilor de vanzare in anul 2018
2018 25/2018 25.06.2018Hotararea nr 25/2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018
2018 24/2018 30.05.2018Hotararea nr 24/2018 privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Sibiu,regiunea Nord si Nord Est in perioada 2014-2020 ,si asigurarea cotei de finantare de 1% din bugetul local a proiectului Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Sibiu,regiunea Nord si Nord Est ,in perioada 2014-2020
2018 23/2018 30.05.2018Hotararea nr 23/2018 privind exonerarea personalului contractual/demnitari si functionari publici de plata sumelor reprezentand venituri de natura salariala constatate de Curtea de Conturi drept prejudiciu
2018 22/2018 30.05.2018Hotararea nr 22/2018 privind aprobarea devizului general la finalizarea lucrarilor pentru investitia ,,Retea distributie apa si construire conducta de aductiune si gospodarire de apa (puturi,cismea,rezervor de apa si statie de pompare)
2018 21/2018 30.05.2018Hotararea nr 21/2018 privind acordarea dreptului de uz a suprafetei de 3118 mp teren foerstier catre ROMGAZ pentru investitia ,,Lucrari pregatitoare provizorii ,foraj si probe de productie la sonda 2 Hodos,, si ,,Lucrari pregatitoare provizorii,foraj si probe de productie la sonda 3 Hodos,,.
2018 20/2018 27.04.2018Hotararea nr 20/2018 privind aprobarea unor documentatii tehnice de intabulare -strazi si terenuri aferente-din domeniul public al comunei Biertan
2018 19/2018 27.04.2018Hotararea nr 19/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 18/2018 21.03.2018Hotararea nr 18/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Biertan,judetul Sibiu
2018 17/2018 21.03.2018Hotararea nr 17/2018 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare pentru anul 2018-2019 din U.A.T.Biertan
2018 16/2018 21.03.2018Hotararea nr 16/2018 privind aprobarea devizului general actualizat pentru investitia ''Racorduri la reteaua de canalizare exsitenta si extinderi retea canal in localitatiile Biertan si Richis,comuna Biertan,judetul Sibiu''
2018 15/2018 21.03.2018Hotararea nr 15/2018 de adjudecare a rezultatelor licitatiei aprobata prin HCL nr 12/2018 privind inchirierea unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Biertan
2018 14/2018 14.03.2018Hotararea nr 14/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului Dotare Centru Multifunctional de Servicii Sociale din comuna Biertan,judetul Sibiu
2018 13/2018 14.03.2018Hotararea nr 13/2018 privind adoptarea si implementarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ''DOTARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DE SERVICII SOCIALE DIN COMUNA BIERTAN,JUDETUL SIBIU''.
2018 12/2018 28.02.2018Hotararea nr 12/2018 privind inchirierea unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Biertan
2018 11/2018 16.02.2018Hotararea nr.11/2018 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
2018 10/2018 16.02.2018Hotararea nr 10/2018 privind aprobarea bugetului Comunei Biertan pe anul 2018
2018 9/2018 31.01.2018Hotararea nr 9/2018 privind rezilierea contractelor de inchiriere a unor suprafete de pajisti apartinand domeniului public privat al comunei Biertan
2018 8/2018 31.01.2018Hotararea nr 8/2018 privind aprobarea Actului Aditional nr.682/17.01.2018 la Contractul de administrare nr.5327/12.05.2015-2370/25.06.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor
2018 7/2018 31.01.2018Hotararea nr 7/2018 privind aprobarea organigramei si stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Biertan,judetul Sibiu
12