Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotararea nr 46/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
46 / 2017210713.12.2107
Descarca
(37 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.3/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, revizuit conform Action Completion Note PJ/JASPERS/2022 – 2022 – 09223/ET/JH/jo și aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei de 6.9.2022, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și apă uzată precum și a Listei prioritare de investiții, pentru “Proiect Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, în cadrul POIM 2014 - 2020
3 / 2023202309.01.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.2/2023 privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General și a Listei de investiții prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Soluţie digitală de contorizare apă potabilă în Regiunea Nord și Nord - Est a județului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A”
2 / 2023202309.01.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA nr. 1 /2023 privind acoperirea deficitului bugetar la Secţiunea de dezvoltare din excedentul anului 2022
1 / 2023202309.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind valorificarea masei lemnoase si stabilirea conditiilor de vanzare in anul 2023
98 / 2022202229.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA nr. 97 /2022 privind stabilirea taxelor şi impozitelor pentru anul 2023 precum şi aprobarea anulării creanțelor fiscal sub 40 de lei aferente anului 2022
97 / 2022202229.12.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotararea nr 96 privind aprobarea Contractului de Asociere actualiyat in data de pentru proiectele Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu
96 / 2022202223.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare nr 95 privind aprobarea planului de evolutie a tarifelor a documentatiei tehnico economice ,a devizului general ,precum si a indicatorilor economici aferenti obiectivului aferenti obiectivului de investitii ,,Investitii complementare Sistemului de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Sibiu,,
95 / 2022202223.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim IV anul 2022
94 / 2022202215.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului pe trimestrul IV anul 2022
93 / 2022202215.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Comuna Biertan si Consiliul Judetean Sibiu pentru participarea la implementarea proiectului din investitia 1.4 ,,Implementarea a 3000 de km de trasee cicloturistice la nivel national,,finantat din PNRR ,Componenta 11-Turism si cultura
92 / 2022202207.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE nr.91.2022 privind participarea Comunei Biertan la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură
91 / 2022202207.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR.90/2022 privind aprobarea implementării proiectului:,,ASUMAREA PATRIMONIULUI ÎN SITURILE UNESCO,,
90 / 2022202207.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.89/2022 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Comuna Biertan și Comuna Saschiz pentru implementarea proiectului ,,ASUMAREA PATRIMONIULUI ÎN SITURILE RURALE UNESCO,,
89 / 2022202207.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr 88 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare pentru anul scolar 2022-2023 din UAT Comuna Biertan
88 / 2022202207.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea 87/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului pe trimestrul IV anul 2022
87 / 2022202207.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.86/2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria delegată Operatorului SC Apa Târnavei Mari SA 2022-2028
86 / 2022202207.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR.85/2022 privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Târnavei Mari ” Mediaș și acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației – de a vota”pentru” aprobarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației - actualizate
85 / 2022202207.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Biertan,judetul Sibiu.in anul scolar 2022-2023
84 / 2022202207.12.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea protocolului de colaborare privind proiectul ,,HUB DE SERVICII MMSS-SII-MMSS cod SMISS 130963
83 / 2022202211.11.2022
Descarca
...X
hotărâre nr.82/2022 privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Biertan
82 / 2022202211.11.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr 80 privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim IV anul 2022
81 / 2022202211.11.2022
Descarca
...X
Hotărâre nr.80/2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor de proiect pentru ,,Centru comunitar integrat din Comuna Biertan’’
80 / 2022202211.11.2022
Descarca
...X
Hotărâre nr.79/2022 privind aprobarea investiţiei ,,Construcţie trotuare şi căi de acces proprietăţi.in localitatea Biertan,judeţul Sibiu
79 / 2022202211.11.2022
Descarca
...X
Hotărâre nr.78/2022 privind modificarea Anexelor nr.1 și nr.2 la hotărârea consiliului local nr.69/26.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Copșa Mare și retehnologizare rețea de canalizare menajeră în satele Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
78 / 2022202211.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 76/ 2022 privind validarea Dispozitiei nr. 118/ 2022 privind aprobarea rectificării bugetului pe trim III anul 2022
76 / 2022202213.10.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
H O T Ă RÂ R E A Nr.75/2022 Privind constatarea incetării de drept, prin deces, a mandatului de consilier local al dl. Moga Adrian precum și vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Biertan
75 / 2022202213.10.2022
Descarca
(7 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR.73/2022 privind modificare HCL nr. 44/2021 privind aprobarea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public derulat prin Administrația Fondului de Mediu.
73 / 2022202213.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR.72 /2022 privind aprobarea depunerii proiectului „DIGITALIZAREA ADMINISTRAȚIEI COMUNEI BIERTAN” în cadrul PNRR,Componenta 10-Fond local I.4
72 / 2022202213.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim.II al anului 2022
68 / 2022202226.09.2022
Descarca
...X
Page 1 of 9 (257 items)Prev123456789Next