Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotararea nr 46/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 201846 / 2017210713.12.2107
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂREA NR. 19/2020 Privind actualizarea contribuției pentru funcționarea compartimentului de urbanism, cadastru și topografie înființat în cadrul Filialei Județene Sibiu a Asociației Comunelor din România 19 / 2020202029.05.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 18 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2020 18 / 2020202029.05.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 15 /2020 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Biertan judeţul Sibiu 15 / 2020202024.04.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 14 /2020 privind aprobarea implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale din comuna Biertan, judetul Sibiu” cod SMIS 126924 14 / 2020202024.04.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 13/2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Biertan, judeţul Sibiu 13 / 2020202024.04.2020
Descarca
...X
HOTARÂREA NR. 12/2020 privind suspendarea unor taxe speciale locale pe anul 2020 12 / 2020202024.04.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 11 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2020 11 / 2020202024.04.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 10/2020 privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activități, din componența Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015 10 / 2020202020.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 8 / 2020 Privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor 8 / 2020202031.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 7 / 2020 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social 7 / 2020202031.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 6 / 2020 privind validarea Dispozitiei nr. 127 / 2019 privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2019 6 / 2020202031.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 5 /2020 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare pentru anul 2020 – 2021 din U.A.T. Biertan 5 / 2020202031.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂREA nr. 3 / 2019 Privind anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al comunei Biertan, pe anul 2018 3 / 2020202009.01.2020
Descarca
...X
Hotararea nr 2/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 20202 / 2020202009.01.2020
Descarca
21 descărcări
...X
HOTARĂRÂEA nr. 1 / 2020 privind acoperirea deficitului bugetar la Sectiunea de dezvoltare din excedentul anului precedent 1 / 2020202009.01.2020
Descarca
...X
Hotararea nr 35/2019 privind modificarea art.2 din HCL Biertan nr 24/2019 privind aprobarea actualizarii Listelor de investitii prioritare in cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Sibiu,regiunea Nord si Nord -Est in perioada 2014-202035 / 2019201916.12.2019
Descarca
11 descărcări
...X
Hotararea nr 33 /2019 privind alegerea presedintelui de sedinta33 / 2019201911.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 32/2019 privind asocierea comunei Biertan prin Consiliul Local al Comunei Biertan cu municipiul Medias prin Consiliul Local al municipiului Medias in calitate de asociat-membru fondator cu unitati administrativ teritoriale in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate32 / 2019201929.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 34/2019 privind rectificarea bugetului pe anul 201934 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 31/2019 privind valorificarea masei lemnoase si stabilirea conditiilor de vanzare in anul 202031 / 2019201916.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 30/2019 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Biertan,judetul Sibiu30 / 2019201916.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 29/2019 privind aprobarea suplimentarii valorii de investitie a proictului,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 24 BIERTAN-COPSA MARE SI STRAZI INTERIOARE IN LOC BIERTAN SI RICHIS29 / 2019201916.10.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotararea nr 28/2019 privind aprobarea modificarii si completarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare,prin atribuire direct28 / 2019201916.10.2019
Descarca
2 descărcări
...X
Hotararea nr 27/2019 privind aprobarea actului aditional la Statutul Asociatiei de Dezvolatare Intercomunitara ECO SIBIU precum si aprobarea Statutului actualizat al Asociatiei27 / 2019201916.10.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 26/2019 privind rectificarea bugetului pe anul 201926 / 2019201924.09.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 25/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta25 / 2019201924.09.2019
Descarca
...X
Hotararea nr 24/2019 privind vanzarea prin licitatie a unui imobil24 / 2019201929.08.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 23/2019 privind implementarea proiectului Dotare baza sportiva cu panouri apa calda ,tribune,spectatori si loc de joaca,,23 / 2019201929.08.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Hotararea nr 22/2019 privind aprobarea investitiei pentru proiectul Reabilitare si modernizare drum comunal DC 24 Biertan-Copsa Mare si modernizare strazi interioare in loc Biertan si Richis,com Biertan,jud.Sibiu ca urmare a OUG 114/201822 / 2019201928.06.2019
Descarca
...X
Pag. 1 din 4 (97 elem.)Prec1234Următoarea