Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al comunei Boița nr. 96/25.11.2021 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Boița
81 / 2022202205.08.2022
Descarca
12 descărcări
...X
privind aprobarea angajării unui apărător pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa
80 / 2022202228.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea prețurilor de vânzare a masei lemnoase fasonate exploatate din fondul forestier al comunei Boița începând cu data de 01.08.2022
79 / 2022202228.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea incheierii Acordului de Colaborare între Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv „DEALUL CERBULUI” Tălmaciu, gestionarul fondului cinegetic nr. 9 Lotrioara al comunei Boița și Consiliul Local al comunei Boița
78 / 2022202228.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea incheierii Acordului de Colaborare între Asociația de Vânătoare și Pescuit Sportiv (A.V.P.S.) ALDEA Sibiu, gestionarul fondului cinegetic nr. 46 Căprăreț al comunei Boița și Consiliul Local al comunei Boița
77 / 2022202228.07.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna iunie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
76 / 2022202228.07.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna iunie 2022
75 / 2022202228.07.2022
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
74 / 2022202228.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alimentare cu apă potabilă sat Boița, comuna Boița, judeţ Sibiu"
73 / 2022202207.07.2022
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Elaborare proiect tehnic (inclusiv verificare proiect) şi executare lucrări pentru „REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA STRADALĂ SAT BOIȚA, COMUNA BOIȚA, JUDEŢ SIBIU"” şi aprobarea Actului Adiţional nr. 8 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE –S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA
72 / 2022202207.07.2022
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea procesului verbal de negociere privind cumpărarea imobilului – teren, situat în comuna Boița, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat în C.F. nr. 100065 Boița, nr. top 5545/1, în sprafață de 6.979 mp, aflat în proprietatea soților Stănică Constanța-Valerica și Stănică Ion-Cristian, precum și aprobarea cumpărării acestui imobil
71 / 2022202207.07.2022
Descarca
10 descărcări
...X
privind aprobarea demarării procedurilor de cumpărare a imobilului – teren și construcții, situat în comuna Boița, sat Boița, str. Andrei Șaguna, nr. 288 (nr. vechi 262), județul Sibiu, identificat în C.F. nr. 100328 Boița, nr. top 245, aflat în proprietatea doamnei Dănilă Ștefania-Gabriela
70 / 2022202207.07.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Comodat nr. 806/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual Medic de Familie dr. Jinar Ioana-Claudia pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
69 / 2022202229.06.2022
Descarca
...X
privind aprobarea demarării procedurilor de cumpărare a imobilului – teren, situat în comuna Boița, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat în C.F. nr. 100065 Boița, nr. top 5545/1, în sprafață de 6.979 mp, aflat în proprietatea soților Stănică Constanța-Valerica și Stănică Ion-Cristian
68 / 2022202224.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 3457/28.08.1997 încheiat între Orasul Talmaciu, succesor de drept Comuna Boiţa şi domnul Bobeică Nicolae, domiciliat în comuna Boița, nr. 397, județul Sibiu
67 / 2022202224.06.2022
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea angajării unui apărător pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa
66 / 2022202224.06.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar, precum și modificarea excedentului bugetar din anii precedenți al comunei Boița pe anul 2022
65 / 2022202224.06.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna mai 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
64 / 2022202224.06.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna mai 2022
63 / 2022202224.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița, ca reprezentant al comunei Boița, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 10 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016
62 / 2022202231.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița, ca reprezentant al comunei Boița, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea ajustării tarifelor activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu solicitate de S.C. SOMA S.R.L., precum și pentru aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 9 la Contractul nr. 277/05.08.2016
61 / 2022202231.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița, ca reprezentant al comunei Boița, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifelor activității de sortare/compostare solicitate de S.C. SOMA S.R.L., precum și pentru aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de operare a Statiei de sortare și a Stației de compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr. 2037/29.12.2020
60 / 2022202231.05.2022
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice care fac parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 9/15.05.2009
59 / 2022202231.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului pentru primirea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă Sibiu” a Unităților Administrativ-Teritoriale comuna Turnu Roșu și comuna Șoarș
58 / 2022202231.05.2022
Descarca
...X
privind aprobarea contribuției lunare datorate de către comuna Boița către Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu, conform Acordului de Cooperare încheiat între Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu și comuna Boita pentru organizarea și exercitarea activității de asistență socială
57 / 2022202231.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind reorganizarea Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Boița și modificarea Organigramei și a Statului de Funcții
56 / 2022202231.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare între comuna Boita si ”ASOCIAȚIA PRIETENII LOTRIOAREI” pentru organizarea și desfășurarea evenimentului anual ”SASHA'S BIKE SHOP FESTIVAL”, ediția I, 2022
55 / 2022202220.05.2022
Descarca
4 descărcări
...X
privind instituționalizarea evenimentului anual ”SASHA'S BIKE SHOP FESTIVAL” și aprobarea Agendei pentru anul 2022, ediția I, pentru organizarea acestui eveniment
54 / 2022202220.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind participarea la Programul finanțat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C 10 - Fondul Local Proiectul: ,,Elaborarea în format GIS a PUG-ului, comuna Boița, județul Sibiu”
52 / 2022202213.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind încheierea unui contract pentru ocuparea temporară a unei suprafețe de teren de 2 mp din fața magazinului SC BASARABĂ CARMANGERIE SRL, situat administrativ în comuna Boița, sat. Boița, str. Traian, nr. 296, ap. 2, județul Sibiu
51 / 2022202213.05.2022
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (82 elem.)Prec123Următoarea