Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea incheierii unui Acord de Cooperare între Asociația Comunelor din România – Filiala Județeană Sibiu și comuna Boita pentru organizarea și exercitarea activității de asistență socială la nivelul comunei Boița
48 / 2022202203.05.2022
Descarca
...X
privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ograzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in scopul organizării de șantier pentru lucrarea”Consolidare DN 7 km 246+500 – 251+025”
47 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru suprafața de 10.000 mp din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, zona Ogrăzele (Valea Oltului), județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100583 Boita, nr. top 5994/b/1/2/1, aflat înproprietatea privată a comunei Boița, în vederea încheierii unui contract de închiriere
46 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea incheierii unui Protocol de Colaborare intre comuna Boita si Scoala Populara de Arte si Meserii „Ilie Micu” Sibiu pentru infiintarea si organizarea in comun a unei clase de DANSURI POPULARE pentru elevii si copiii din comuna Boita
45 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobărea ajustării tarifului de depozitare solicitat de către S.C. TRACON S.R.L.
44 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna martie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
43 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2022
42 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
41 / 2022202228.04.2022
Descarca
...X
privind aprobarea reactualizării documentaţiilor Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism Boiţa
40 / 2022202208.04.2022
Descarca
8 descărcări
...X
privind închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 6.716 mp, scoasă din fondul forestier, din imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100207 Boita, nr. top 5356/b/1/2/2/1/1/1, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, in vederea efectuarii activitatii miniere (cariera de piatra) din perimetrul de exploatare
39 / 2022202208.04.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru imobilul - teren situat în extravilanul comunei Boita, sat Lotrioara, județul Sibiu, identificat prin C.F. nr. 100207 Boita, nr. top 5356/b/1/2/2/1/1/1, în suprafață de 71.448 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Boița, în vederea încheierii unui contract de închiriere
38 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Comodat nr. 807/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Medicina de Familie dr. Rus-Marinca Alina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
37 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Comodat nr. 806/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual Medic de Familie dr. Jinar Ioana-Claudia pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
36 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Comodat nr. 805/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Individual dr. Siminel Dorina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa, pentru Cabinet de Medicină de Familie
35 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Comodat nr. 1488/08.05.2020 încheiat între Comuna Boita şi Cabinet Medical Medicina Dentară dr. Marchean Andreea-Mădălina pentru utilizarea unui spaţiu din cadrul Dispensarului Boiţa pentru Cabinet Stomatologic
34 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea Actului Aditional de modificare si completare a Contractului de Delegare a Gestiunii Servicilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 9 din 15.05.2009
33 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea angajării unui apărător pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa
32 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna februarie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
31 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2022
30 / 2022202231.03.2022
Descarca
...X
pentru validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 17/22.02.2022 privind modificarea trimetrialității la bugetul local al comunei Boița pe anul 2022
29 / 2022202224.02.2022
Descarca
...X
privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru anul scolar 2021-2022
28 / 2022202224.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Boiţa pentru anul 2022
27 / 2022202224.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2022-2023
26 / 2022202224.02.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontului pentru luna ianuarie 2022 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu
25 / 2022202224.02.2022
Descarca
...X
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale “Ion Albescu” Boița, pentru luna ianuarie 2022
24 / 2022202224.02.2022
Descarca
...X
privind aprobarea proiectului „REABILITARE DC 73 - LOTRIOARA, COMUNA BOIȚA, JUDETUL SIBIU”
23 / 2022202211.02.2022
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boița, Județul Sibiu” începând cu anul 2022
22 / 2022202204.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Boița nr. 88/2021 privind aprobarea implementării proiectului „REABILITARE DC 73 - LOTRIOARA, COMUNA BOIȚA, JUDETUL SIBIU
21 / 2022202204.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2022
20 / 2022202204.02.2022
Descarca
4 descărcări
...X
privind mandatarea Primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița pentru semnarea Acordului de Parteneriat pentru constituirea ”Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Mărginimea Sibiului”
19 / 2022202227.01.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 2 (50 elem.)Prec12Următoarea