Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către „Subcetate Apartamente” SRL, prin mandatar Moşneanu Simona66202030.04.2020 ...X
Validarea mandatului supleantului aflat pe listele Partidului Naţional Liberal65202030.04.2020
Descarca
12 descărcări
...X
Rectificarea bugetului local pe anul 202064202030.04.2020
Descarca
33 descărcări
...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Chelza Adrian63202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Petrescu Radu62202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Topliceanu Adrian-Sorin şi Topliceanu Mihaela61202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Dărîngă Horaţiu-Gabriel şi Dărîngă Letiţia-Elena60202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Burtea Daniel-Constantin şi Burtea Ana-Maria59202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Compania Cinci Stele SRL prin reprezentant legal Pop Liviu-Alexandru58202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Munteanu Gabriel şi Munteanu Liliana57202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Făgăraşanu Mihai-Gheorghe şi Stan Vasile56202030.04.2020 ...X
Înscrierea dreptului de proprietate a unor suprafețe de teren situată în Comuna Sânpetru , ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Radu Vasile şi Radu Victoria55202030.04.2020 ...X
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Ionaşcu Hilda-Daiana şi Ionaşcu Mihai54202030.04.2020 ...X
Acceptarea Ofertei de Donatie cu titlu gratuit formulată de către Voicu Gabriel şi Voicu Ada-Bianca53202030.04.2020 ...X
Repartizarea compensatiei pe traseele ce tranziteaza mai multe localitati si sunt deservite de 1 linie de transport public52202030.04.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Aprobarea intabulării şi înscrierii dreptului de proprietate în Cartea Funciară a comunei a unor drumuri de exploatare din Comuna Sânpetru, judeţul Braşov51202030.04.2020
Descarca
15 descărcări
...X
Constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local a dl. Biriş Cosmin precum şi vacantarea locului de consilier local50202030.04.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Reorganizarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Primăriei Comunei Sînpetru, jud. Brașov49202030.04.2020
Descarca
22 descărcări
...X
Aprobare PUZ – Construire hală de mică industrie, spaţii depozitare şi magazine prezentare, comuna Sânpetru, judeţul Braşov, initiator Manolescu Adrian48202030.04.2020
Descarca
13 descărcări
...X
Aprobare actualizare PUZ – Construire ansamblu de locuinţe, str. Orizontului, comuna Sânpetru, judeţul Braşov, initiator Compania Cinci Stele SRL47202030.04.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Aprobarea includerii ca membru în grupul de certificare administrat de Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruş R.A46202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 privind derularea contractului de administrare a fondului forestier proprietatea comunei Sanpetru situat la Maierus, Devizele de lucrari pentru punerea in valoare a masei lemnoase, Raportul de activitate cu privire la derularea activitatii economico-financiare pe anul 201945202030.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Respingerea proiectului privind principalii indicatori tehnico-economici - faza S.F. pentru investitia “Construire pod-Str. Podului peste raul Durbav, Comuna Sanpetru Jud. Brasov”39202031.03.2020
Descarca
31 descărcări
...X
Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici - faza S.F. pentru investitia “Construire pod-Str. Caramizilor peste raul Durbav, Comuna Sanpetru Jud. Brasov”38202031.03.2020
Descarca
15 descărcări
...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Gurgu Rodica şi alţii37202031.03.2020 ...X
Aprobare renunțare drept de proprietate asupra unui imobil teren cu destinatia de drum public, formulata de către Hlipcă Vasile, Hlipcă Sonica, Goglea Tudoriţa, Surugiu Ovidiu, Surugiu Monica-Cristina36202031.03.2020 ...X
privind actualizarea Regulamentului de ordine interioară și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului comunei Sânpetru44202005.03.2020
Descarca
19 descărcări
...X
Privind aprobarea modificării tarifelor din contractul de delegare a serviciului de salubrizare al Comunei Sânpetru 43202005.03.2020
Descarca
32 descărcări
...X
privind destinatia excedentului anual al bugetului local al Comunei Sanpetru si utilizarea in anul 2020 de catre Scoala Generala Sanpetru a excedentului anual al bugetului activitatilor finantate din venituri proprii.41202005.03.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Privind constatarea încetării de drept prin demisie, a mandatului de consilier local a dl. Hărţăganu Chincişan Dorin precum şi vacantarea locului de consilier local40202027.02.2020 ...X
Pag. 1 din 15 (431 elem.)Prec1234567131415Următoarea