Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
65 privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin65202009.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
64 privind nominalizarea reprezentantului Comunei Ibănești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ64202009.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
63 privind aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al SPAAC Ibănești63202009.11.2020
Descarca
...X
63 Anexă la HCL privind aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al SPAAC Ibănești63202009.11.2020
Descarca
...X
63 Anexă la HCL privind aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al SPAAC Ibănești63202009.11.2020
Descarca
...X
62 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti 62202009.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
61 privind stabilirea procentului majorării indemnizației de care beneficiază primarul pe perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile61202009.11.2020
Descarca
5 descărcări
...X
60 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 60202009.11.2020
Descarca
...X
60 Anexa nr. 1 la HCL nr. 60 /09.11.202060202009.11.2020
Descarca
...X
59 privind alegerea viceprimarului Comunei Ibănești59202009.11.2020
Descarca
3 descărcări
...X
58 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Ibănești58202009.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
58 Anexa nr.1. La HCL nr.58 Din data de 09.11.2020. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Ibănești 58202009.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local57202030.10.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Comunei Ibănești din lunile octombrie 2020, noiembrie 2020 și decembrie 2020 56202030.10.2020
Descarca
4 descărcări
...X
55 privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibănești55202006.10.2020
Descarca
8 descărcări
...X
54 privind modificarea și completarea HCL nr.51 din 16.08.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a primăriei Comunei Ibănești, cu modificările și completările ulterioare54202006.10.2020
Descarca
...X
54 Anexa la HCL 54 privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibănești54202006.10.2020
Descarca
4 descărcări
...X
54 Anexa la HCL 54 privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibănești54202006.10.2020
Descarca
3 descărcări
...X
53 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 53202021.09.2020
Descarca
1 descărcări
...X
53 Anexa la HCL 53 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 53202021.09.2020
Descarca
...X
52 privind completarea documentației de atribuire anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 8 iulie 2020 privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a suprafeței de 13.362 mp din domeniul privat al Comunei Ibănești52202024.08.2020
Descarca
8 descărcări
...X
52 Caiet de sarcini - anexă la HCL 52 privind completarea documentației de atribuire anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 8 iulie 2020 privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a suprafeței de 13.362 mp din domeniul privat al Comunei Ibănești52202024.08.2020
Descarca
2 descărcări
...X
52 Fișa de date - anexă la HCL 52 privind completarea documentației de atribuire anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.43 din 8 iulie 2020 privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a suprafeței de 13.362 mp din domeniul privat al Comunei Ibănești52202024.08.2020
Descarca
4 descărcări
...X
51 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.35/2001 privind însuşirea domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare51202024.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
50 privind revocarea HCL nr.39 din 08 iulie 202050202024.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
49 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”49202024.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
48 privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului de venituri proprii ale Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 202048202024.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
48 Anexa 1 la HCL nr.48 privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului de venituri proprii ale Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 202048202024.08.2020
Descarca
3 descărcări
...X
48 Anexa 2 la HCL nr.48 privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului de venituri proprii ale Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 202048202024.08.2020
Descarca
1 descărcări
...X
47 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 47202024.08.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Pag. 1 din 10 (290 elem.)Prec12345678910Următoarea