Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
20 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada20202023.03.2020
Descarca
9 descărcări
...X
19 privind aprobarea “Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ibăneşti”19202023.03.2020
Descarca
8 descărcări
...X
PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR AL COMUNEI IBĂNEȘTI19202023.03.2020
Descarca
11 descărcări
...X
18 pentru aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A. „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești-Pădure,18202023.03.2020
Descarca
...X
17 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A „Reabilitare și modernizare cămin cultural în localitatea Ibănești,17202023.03.2020
Descarca
...X
16 privind neasumarea responsabilității organizării si derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor16202003.03.2020
Descarca
5 descărcări
...X
15 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 3 martie 202015202003.03.2020
Descarca
...X
14 -Aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 202014202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
13 - Utilizarea excedentului bugetar al Comunei Ibănești din anul 2019 pentru anul 202013202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
12 - Aprobarea bugetului local și bugetului veniturilor proprii pe anul 202012202014.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
12 Anexa nr. 1 -INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AI OBIECTIVELOR12202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
12 Anexa nr. 2 BUGET12202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
12 Anexa nr. 3 BUGET12202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
11-2020 - Aprobarea execuției bugetului local și bugetului de venituri proprii al Comunei Ibănești pe trimestrul IV al anului 201911202014.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
10 - Casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul Comunei Ibănești10202014.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
9 - Alegerea președintelui de ședință9202014.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
8 Reorganizare aparat de specialitate8202027.01.2020
Descarca
6 descărcări
...X
8 Anexa nr.1 la HCL nr.8 Organigrama8202027.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
8 Anexa 2 la HCL nr. 8 STAT DE FUNCTII8202027.01.2020
Descarca
3 descărcări
...X
7 Acord utilizare domeniul public7202027.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
6 Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local6202027.01.2020
Descarca
...X
Anexa 1 la HCL 6 Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local6202027.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Anexa 2 la HCL 6 Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local6202027.01.2020
Descarca
...X
5 Înscrierea în cartea funciară străzi5202027.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
4 Trecere teren în domeniul public al statului4202027.01.2020
Descarca
...X
3 Rețeaua școlară pe anul 2020-20213202027.01.2020
Descarca
...X
2 Ratificare Dispoziție privind rectificarea bugetului local2202027.01.2020
Descarca
...X
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secţiunilor de funcționare și dezvoltare, din excedentul bugetar al anilor precedenți Consiliul local al Comunei Ibănești, Județul Mureș 1202009.01.2020
Descarca
12 descărcări
...X
privind emiterea acordului de utilizare a domeniului public pentru lucrării de branșamente la rețelele publice apă, canal, electricitate pentru obiectivul ,,Construire Capelă mortuară în localitatea Ibănești, județul Mureș”102201919.12.2019
Descarca
24 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada ianuarie - martie 2020101201919.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
Page 1 of 8 (221 items)Prev12345678Next