Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 74 30.09.2019privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local al comunei Ibănești care să facă parte din comisia de evaluare a ofertelor
2019 73 30.09.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada octombrie - decembrie 2019
2019 72 30.09.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibănești
2019 71 30.09.2019privind stabilirea sediului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Ibănești
2019 70 30.09.2019privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a imobilului în care a funcționat Grădinița Ibănești, în birouri pentru Primăria Ibănești
2019 69 30.09.2019privind aprobarea modului și a prețului de valorificare a unei partizi de material lemnos
2019 68 30.09.2019privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti
2019 67 30.09.2019privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”
2019 66 30.09.2019privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Ibănești, județul Mureș
2019 66 30.09.2019ANEXA LA HCL nr.66 REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI
2019 65 30.09.2019privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.3830/2004 încheiat cu S.C. C.M. Dr. Filep Maria
2019 64 29.08.2019privind stabilirea modului și a prețului de valorificare a unor partizi de material lemnos
2019 63 29.08.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibănești
2019 62 29.08.2019Anexa 1 la HCL 62 - Studiu de oportunitate
2019 62 29.08.2019Anexa 2 la HCL 62 Fisa de date
2019 62 29.08.2019Anexa 3 la HCL 62 - Caiet de sarcini
2019 62 29.08.2019privind aprobarea vânzării la licitație publică a unor parcele de teren din domeniul privat al Comunei Ibănești
2019 61 29.08.2019privind gospodărirea comunei Ibăneşti
2019 61 29.08.2019Regulament privind gospodărirea comunei Ibănești
2019 60 29.08.2019privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local al Comunei Ibănești, Județul Mureș
2019 60 29.08.2019Anexa 1 la HCL 60 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local al Comunei Ibănești, Județul Mureș
2019 60 29.08.2019Anexa 2 la HCL 60 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în domeniul public al Comunei Ibănești şi în administrarea Consiliului local al Comunei Ibănești, Județul Mureș
2019 59 16.08.2019privind aprobarea organizării în anul 2021 în comuna Ibănești, a întâlnirii anuale a Asociației Charter of European Rural Communities
2019 58 16.08.2019privind revocarea HCL nr.41 din data de 19.06.2019 privind înscrierea în inventarul domeniului privat al Comunei Ibănești a unui teren situat în localitatea Lăpușna din C.F. nr.3387/Ibănești
2019 57 16.08.2019privind revocarea HCL nr.37 din 30.05.2019 privind prima înscriere în Cartea Funciară și constituirea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului Lăpușna în favoarea S.C. Grand S.A.
2019 56 16.08.2019privind revocarea HCL nr.31 din 23.04.2019 privind trecerea din proprietatea Statului Român, în domeniul privat al Comunei Ibănești a imobilului-teren intravilan situat în Comuna Ibănești, satul Lăpușna, înscris în C.F. nr.3387/Ibănești
2019 55 16.08.2019privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 al Comunei Ibănești
2019 54 16.08.2019privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului proiectului: „Modernizarea părții carosabile și a sistemului de scurgere a apelor pluviale la rețeaua de drumuri de interes local în comuna Ibănești, județul Mureș”
2019 53 16.08.2019privind majorarea prețului pentru exploatare forestieră la două partizi de lemn de foc pentru populație
2019 52 16.08.2019privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2019 51 16.08.2019privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei Comunei Ibănești
2019 51 16.08.2019Organigrama Anexa la HCL 51/2019
2019 51 16.08.2019Stat de funcții Anerxa la HCL 51/2019
2019 50 29.07.2019privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2019 49 29.07.2019de ratificare a Dispoziţiei nr. 169 din 19.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
2019 48 29.07.2019privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2019
2019 47 29.07.2019de ratificare a Dispoziţiei nr. 165 din 10.07.2019 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
2019 46 17.07.2019privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil care aparţine domeniului privat al Comunei Ibăneşti
2019 45 17.07.2019privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară din data de 17 iulie 2019
2019 41 15.07.2019Anexa 3
2019 44 19.06.2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada iulie - septembrie 2019
2019 43 19.06.2019privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş
2019 42 19.06.2019privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 26 iunie 2019
2019 41 19.06.2019privind înscrierea în inventarul domeniului privat al Comunei Ibănești a unui teren situat în localitatea Lăpușna din C.F. nr.3387/Ibănești
2019 41 19.06.2019Anexa 4
2019 40 19.06.2019privind însușirea și aprobarea documentaţiei tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile din domeniul privat al comunei Ibănești
2019 39 19.06.2019Anexă la HCL 39/2019
2019 39 11.06.2019pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.35/2001 privind însuşirea domeniul public al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, cu modificările şi completările ulterioare
2019 38 30.05.2019privind aprobarea unui Regulament de ordine interioară pentru o sală de joacă
2019 37 30.05.2019privind prima înscriere în Cartea Funciară și constituirea dreptului de superficie pentru terenul aferent Castelului Lăpușna în favoarea S.C. Gradnd S.A.
1234