Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2018 71 11.09.2018privind contestarea ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin dispusă în dosarul nr. 106/P/2017
2018 70 11.09.2018privind aprobarea emiterii acordului pentru utilizarea domeniului public pentru investiția ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ”
2018 69 11.09.2018privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă
2018 68 27.08.2018privind aprobarea propunerii de dezmembrare a unor terenuri din domeniul privat al comunei Ibănești în loturi care se vor vinde la licitație, pentru construirea de case de vacanță și pensiuni turistice
2018 67 27.08.2018privind însușirea raportului de evaluare pentru terenul situat în localitatea Ibănești, sat Brădețelu, F.N., jud. Mureș înscris în C.F. nr. 51485/Ibănești aflat în domeniul privat al comunei Ibăneşti
2018 66 27.08.2018din 27 august 2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti
2018 65 27.08.2018privind aprobarea reorganizării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Ibănești
2018 64 27.08.2018privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 63 27.08.2018de revocare a HCL nr.47/25.06.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public „Poliţie – Autorităţi locale servicii publice în parteneriat”
2018 62 17.08.2018Privind aprobarea demarării procedurii de dezmembrare a unor terenuri din domeniul privat al comunei Ibănești în loturi care se vor vinde la licitație, pentru construirea de case de vacanță și pensiuni turistice
2018 61 30.07.2018privind însușirea Raportului de evaluare - Brădețelu nr.F.N.
2018 60 30.07.2018privind aprobarea propunerii de schimbare de destinație a clădirii Grădinița Ibănești în birouri pentru Primăria Ibănești
2018 59 30.07.2018privind rezilierea Contractului de Concesiune nr. 9.602 din data de 20.12.2010 încheiat între Consiliul Local al Comunei Ibănești și C.M.I. RAULDENT
2018 58 30.07.2018acordul comunei Ibănești pentru ,,STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ÎNFIINȚAREA DISTRIBUȚIEI DE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD.MUREȘ" - utilizarea domeniului public
2018 57 30.07.2018privind angajarea în funcţia de asistent personal a numitei Cizmas Zina Maria
2018 56 30.07.2018privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tireu- Dobârlea 3,5 km, de la hm 0-35 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 55 30.07.2018privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a Drumului Auto Forestier Pietroasa -4,5 km și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 54 30.07.2018privind exprimarea acordului pentru trecerea cu titlu gratuit a unui procent din drumul Auto Forestier Tisieu 2,6 km, hm 0-26 și a terenurilor aferente acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor –ROMSILVA, în proprietatea publică a comunei IBĂNEȘTI în domeniul public al comunei IBĂNEȘTI și în administrarea Consiliului Local al comunei Ibănești, județul Mureș
2018 53 30.07.2018deratificare a Dispoziţiei nr. 165 din 11.07.2018 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
2018 52 30.07.2018privind aprobarea execuţiei bugetului local, al bugetului creditelor interne şi bugetului de venituri proprii al Comunei Ibăneşti pe trimestrul II 2018
2018 51 30.07.2018De ratificare a Dispoziţiei nr. 161 din 04.07.2018 a Primarului comunei Ibăneşti privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
2018 50 30.07.2018Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
1 71/11.09.2018 01.01.0001Privind contestarea ordonanței Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin dispusă în dosarul nr. 106/P/2017
1 70/11.09.2018 01.01.0001Privind aprobarea emiterii acordului pentru utilizarea domeniului public pentru investiția ”EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI RACORDURI ÎN COMUNA IBĂNEȘTI, JUD. MUREȘ”
1 69/11.09.2018 01.01.0001Privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire a licitației de masă lemnoasă