Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL nr.83 - cicloturism
83202320.11.2023
Descarca
...X
HCL nr.82 - dotare școală cu mobilier
82202320.11.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.81 - rectificarea bugetului local al comunei Ibănești pe anul 2023
81202320.11.2023
Descarca
...X
HCL nr.80 privind numirea reprezentantului Consiliului local al Comunei Ibănești ca membru al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
80202330.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.79 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Ibăneşti în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Ibăneşti
79202330.10.2023
Descarca
...X
HCL nr. 78 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ibănești nr. 44 din 31 iulie 2022
78202330.10.2023
Descarca
...X
HCL nr.77 privind declararea ca obiectiv de interes public local a imobilului Tabăra Lăpușna, în domeniul public al Comunei Ibănești și administrarea Consiliului local al Comunei Ibănești, Jud
77202330.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.76 privind necesitatea solicitării prelungirii scrisorii de garanție
76202305.10.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
HCL nr.75 pentru aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea FGCR - IFN S.A.
75202305.10.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.74 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Comunei Ibănești din lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2023
74202305.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.73 predare amplasament pentru construire sală de sport
73202327.09.2023
Descarca
...X
HCL nr.72 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 7109 din 01.10.2013 încheiat cu Asociația de Vânătoare și Pescuit ”Valea Gurghiului”
72202325.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.71 privind aprobarea participării Comunei Ibănești, în calitate de partener, la proiectul De la temelii la turle
71202325.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.70 privind clasificarea și introducerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ibănești
70202325.09.2023
Descarca
...X
HCL nr.69 privind aprobarea înființării Structurii Comunitare Consultative
69202325.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.68 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Ibănești, județul Mureș
68202325.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.67 preluare DAF Fătăciunița
67202325.09.2023
Descarca
...X
HCL nr.66 preluare DAF Tisieu
66202325.09.2023
Descarca
...X
HCL nr.65 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ibănești pe anul 2023
65202325.09.2023
Descarca
...X
HCL nr.64 rectificarea bugetului local al comunei Ibănești pe anul 2023
64202318.08.2023
Descarca
...X
HCL nr.63 cicloturism
63202311.08.2023
Descarca
...X
HCL nr.62 privind încetarea contractului de concesiune încheiat cu Wellness Water Holdings INC fostă Wellness Water Holdings LLC
62202331.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind prelungire scrisorii de garanție camin Ibanesti
61202312.07.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HCL nr.60 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Comunei Ibănești din lunile iulie, august și septembrie 2023
60202327.06.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL nr.59 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului
59202327.06.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HCL nr.58 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil cu destinația de spațiu pentru sală de ședințe a Asociației de Vânătoare și Pescuit Sportiv Valea Gurghiului
58202327.06.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
HCL nr.57 privind aprobarea burselor de performanță la sfârșitul anului școlar 2022-2023
57202327.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.56 pentru completarea anexei la HCL nr.31 din 10.05.2021 privind aprobarea inventarierii bunurilor imobile din domeniul privat al UAT Ibănești, cu modificările ulterioare
56202327.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.55 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
55202327.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.54 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 60.050 lei
54202321.06.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Page 1 of 21 (611 items)Prev1234567192021Next