Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2019 a secţiunilor de funcționare și dezvoltare, din excedentul bugetar al anilor precedenți Consiliul local al Comunei Ibănești, Județul Mureș 1202009.01.2020
Descarca
12 descărcări
...X
privind emiterea acordului de utilizare a domeniului public pentru lucrării de branșamente la rețelele publice apă, canal, electricitate pentru obiectivul ,,Construire Capelă mortuară în localitatea Ibănești, județul Mureș”102201919.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Ibănești, pentru perioada ianuarie - martie 2020101201919.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
privind actualizarea statului de funcții al Primăriei Comunei Ibanesti100201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 100 privind actualizarea statului de funcții al Primăriei Comunei Ibanesti100201919.12.2019
Descarca
...X
privind modificarea HCL nr.82 din 26.11.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în comuna Ibănești începând cu anul 2020, precum și a unor tarife99201919.12.2019
Descarca
4 descărcări
...X
pentru aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării achizițiilor și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești” 98201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 98 pentru aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării achizițiilor și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea canalizare menajeră și racorduri comuna Ibănești” 98201919.12.2019
Descarca
1 descărcări
...X
pentru aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării achizițiilor și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești” 97201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 97 pentru aprobarea Devizului general actualizat în urma finalizării achizițiilor și finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții „Captare izvor și aducțiune apă UAT Ibănești” 97201919.12.2019
Descarca
...X
Privind numirea persoanei cu atribuţii de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al96201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 95 Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Ibănești, Judeţul Mureş 95201919.12.2019
Descarca
...X
Privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Ibănești, Judeţul Mureş 95201919.12.2019
Descarca
...X
privind valorificarea volumul de masă lemnoasă primită ca donație94201919.12.2019
Descarca
...X
privind aprobarea preţurilor de referinţă ale materialului lemons exploatat de pe terenurile forestiere aflate în proprietatea Comunei Ibăneşti, pentru anul de producţie 202093201919.12.2019
Descarca
...X
privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic General al comunei Ibăneşti92201919.12.2019
Descarca
...X
privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 202091201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 91 privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 202091201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 91 privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 202091201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 91 privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 202091201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 91 privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 202091201919.12.2019
Descarca
...X
ANEXA LA HCL 91 privind aprobarea Strategiei anuale a achiziţiilor publice și a planului de achiziții la nivelul Comunei Ibăneşti, la nivelul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare – Comuna Ibănești și a Școlii Gimnaziale Ibănești pentru anul 202091201919.12.2019
Descarca
...X
privind ratificarea Dispoziției nr.259/29.11.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Ibănești pe anul 201990201919.12.2019
Descarca
...X
privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru lucrarea ,,Construire branșament electric trifazat subteran"89201926.11.2019
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la ”Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș - zona 4 Reghin”88201926.11.2019
Descarca
...X
privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Comunei Ibănești 87201926.11.2019
Descarca
...X
privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru lucrarea ,,Alimentare cu energie electrică garaj-atelier SC HORN FOREST SRL"86201926.11.2019
Descarca
...X
privind aprobarea emiterii acordului de utilizare a domeniului public pentru ,,Construire împrejmuire"85201926.11.2019
Descarca
...X
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului public al Comunei Ibăneşti84201926.11.2019
Descarca
...X
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibănești83201926.11.2019
Descarca
...X
Page 1 of 7 (194 items)Prev1234567Next