Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL nr.38 privind avizarea încheierii unui act adiţional la contractul ADI Ecolect
38202415.05.2024
Descarca
...X
HCL nr.37 privind încheierea a două acte adiționale la contractele de închiriere nr.5427 din 17.05.2023 și 5947 din 30.052023, pentru suprafețele de pășune aflate în domeniul privat al comunei Ibănești
37202415.05.2024
Descarca
...X
HCL nr.36 privind emiterea acordului de utilizare a domeniului public al comunei Ibănești
36202415.05.2024
Descarca
...X
HCL nr. 35 privind menținerea formei de gestiune al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Ibănești, județul Mureș
35202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 34 privind alocarea unui spațiu pentru desfășurarea activității permanente a echipajului de prim ajutor, a unui nou echipaj de stingere a incendiilor și a serviciului voluntar
34202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 33 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Ibănești, Județul Mureș, pentru perioada 2021-2027
33202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 32 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Ibănești nr. 22 din 25 martie 2024
32202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 31 privind aprobarea cumpărării unui teren ca urmare a încheierii unei Promisiunii bilaterale de vânzare
31202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr.30 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, cu rata inflației, pentru anul fiscal 2025
30202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 29 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor reciclabile, compostare a biodeșeurilor și transfer a deșeurilor
29202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 28 privind aprobarea modificării Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ”
28202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 27 actualizare stat de funcții
27202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 26 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între U.A.T. Comuna Ibănești și Clubul Sportiv Tg Mureș, în cadrul programului ,,Cupa Ibăneștiului la box” ediția a II-a
26202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 25 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparţinând domeniului privat al Comunei Ibăneşti
25202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 24 privind casarea unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar la finele anului 2023
24202415.04.2024
Descarca
...X
HCL nr. 14 atestare inventar domeniul public
14202408.04.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
HCL nr.23 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al Comunei Ibănești din lunile aprilie, mai și iunie 2024
23202425.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.22 privind aprobarea înființării-desfășurării de activități finanțate integral din venituri proprii pentru Școala Gimnazială Ibănești
22202425.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.21 privind rectificarea bugetului local al comunei Ibănești pe anul 2024
21202425.03.2024
Descarca
...X
HCL nr.20 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență
20202412.03.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL nr.19 pentru aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție
19202412.03.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL nr.18 privind avizarea Documentației de delegare temporară
18202414.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.17 privind aprobarea disponibilizării de fonduri suplimentare
17202414.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.16 privind aprobarea acordului de parteneriat pentru proiectul ”Renovare, extindere și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice a bibliotecilor ce vor fi transformate în hub-uri
16202408.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.15 Privind modificarea statului de funcții, aprobat prin HCL nr.51 din 16.08
15202408.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.13 privind aprobarea bugetului local şi a bugetului veniturilor proprii al comunei Ibănești pe anul 2024
13202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL nr.12 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Ibănești din data de 08.02.2024
12202408.02.2024
Descarca
...X
HCL nr.11 privind aprobarea încheierii unor contracte de consultanță și proiectare
11202430.01.2024
Descarca
(9 desc.)
...X
HCL nr.10 privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Ibănești
10202430.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL nr.9 privind aprobarea numărului posturilor de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2024
9202430.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 22 (658 items)Prev1234567202122Next