Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 70/2019 25.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RACORDĂRII LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE ELECTRICĂ A GOSPODĂRIILOR LOCUITE DE FAMILII CE REPREZINTĂ CAZURI SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 69/2019 25.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNOR TERENURI ATRIBUITE ÎN BAZA LEGII NR. 15/2003 PRIVIND SPRIJINUL ACORDAT TINERILOR PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ, REPUBLICATĂ ȘI ACTUALIZATĂ
2019 68/2019 25.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND VALIDAREA DISPOZIȚIEI VICEPRIMARULUI COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU NR. 252/2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI COMUNEI VURPĂR- TRIMESTRUL III, AN 2019
2019 67/2019 25.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI, ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1467 FAȚA ALMAȘULUI, UP VURPĂR, UA 55 H
2019 66/2019 25.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA VICEPRIMARULUI COMUNEI VURPĂR CA REPREZENTANT AL COMUNEI VURPĂR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "ECO" SIBIU SĂ VOTEZE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII TARIFULUI SOLICITAT DE OPERATORUL DE COLECTARE ȘI TRANSPORT DIN ZONA 1 SIBIU S.C. SOMA S.R.L.
2019 65/2019 09.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 64/2019 09.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE DOAMNEI BRECU MARIA, DOMICILIATĂ ÎN COMUNA VURPĂR, STR. OITUZ, NR. 319, JUDEȚUL SIBIU, PENTRU CONCUBINUL SĂU, DEFUNCTUL PÎRVU GHEORGHE
2019 63/2019 09.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1527 DEALUL NUCULUI, UP VURPĂR, UA 43 A,B,C
2019 62/2019 09.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE
2019 61/2019 09.09.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU, PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI
2019 60/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE
2019 59/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 58/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII A PRIMĂRIEI COMUNEI VURPĂR PENTRU ANUL 2019
2019 57/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII CONTRIBUȚIEI PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN CADRUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ " CIBINIUM"
2019 56/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORGANIZAT LA NIVELUL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 55/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 78/2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2019 ÎN COMUNA VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 54/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND DESCRIEREA MECANISMULUI TEHNIC "PLĂTEȘTE PENTRU CÂT ARUNCI" LA NIVELUL COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 SEPTEMBRIE 2019
2019 53/2019 21.08.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE NEAGU TOMA A TERENULUI PROPRIETATE PRIVATĂ A COMUNEI VURPĂR, ATRIBUIT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE DURATA EXISTENȚEI LOCUINȚEI PROPRIETATE PERSONALĂ CONFORM LEGII NR. 15/2003, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ, SITUAT ÎN COMUNA VURPĂR, ÎNSCRIS ÎN CF NR 100035 VURPĂR, NR. CAD 86/12, NR. TOP 3430/1/12
2019 52/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR 33/2019 PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE
2019 51/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT GENERAL AL VICEPRIMARULUI COMUNEI VURPĂR ÎN VEDEREA REPREZENTĂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VURPĂR ÎN FAȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI
2019 50/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR 24/2001 PRIVIND ÎNSUȘIREA ȘI DECLARAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 49/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI, ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS CUPRINS ÎN PARTIDA 1520 DEALUL MUNTEANULUI UP VURPĂR, UA 66 B, C ȘI ÎN PARTIDA 1519 SUB TUFĂ UP VURPĂR , UA 47
2019 48/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 47/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE
2019 46/2019 04.07.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ FAMILIEI DOAMNEI HENȚIU ANGELA, DOMICILIATĂ ÎN COMUNA VURPĂR NR 119 JUDEȚUL SIBIU, ÎN VEDEREA REFACERII LOCUINȚEI DISTRUSE ÎN URMA PLOILOR TORENȚIALE PRODUSE ÎN PERIOADA 18.05.2019-21.05.2019
2019 45/2019 06.06.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI FAVORABIL PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR ȘI TARIFELOR LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU ÎNTREAGA ARIE DE OPERARE PENTRU APĂ CANAL SIBIU SA
2019 44/2019 06.06.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL LA STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO SIBIU, PRECUM ȘI APROBAREA STATUTULUI ACTUALIZAT AL ASOCIAȚIEI
2019 43/2019 06.06.2019HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII CONVENȚIEI DE COLABORARE CU SOS SATELE COPIIILOR ROMÂNIA ÎN VEDEREA SPRIJINIRII COPIIILOR ȘI FAMILIILOR- CAZURI SOCIALE AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC DIN COMUNA VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 42/2019 06.06.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR 485/05.02.2018 ÎNCHEIAT ÎNTRE COMUNA VURPĂR ȘI DOMNUL BĂRA BOGDAN ILIE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.06.2019
2019 41/2019 06.06.2019HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU
2019 40/2019 06.06.2019HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU URMĂTOARELE 3 LUNI ÎNCEPÂND CU LUNA IUNIE 2019
2019 39/2019 23.05.2019HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA PRIN CONTRACT DE INCHIRIERE, PE O PERIOADA DE 10 ANI, A UNOR PASUNI PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI VURPAR CONFORM CERERILOR CRESCATORILOR DE ANIMALE, PERSOANE FIZICE SI JURIDICE, AVAND ANIMALELE INSCRISE IN REGISTRUL NATIONAL AL EXPLOATATIILOR, MEMBRII AI COLECTIVITATII LOCALE SAU CARE AU SEDIUL SOCIAL PE TERITORIUL COMUNEI VURPAR
2019 38/2019 23.05.2019 HOTĂRÂRE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE IN CUPRINSUL HOTARARII CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR 67/2018 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VURPAR NR 40/2010 PRIVIND STABILIREA CRITERIILOR PROPRII DE EVALUARE A VENITURILOR POTENTIALE NECESARE DETERMINARII VENITULUI NET LUNAR AL BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGII NR 416/2001 A VENITULUI MINIM GARANTAT
2019 37/2019 23.05.2019HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI SI PRETULUI DE VANZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS CUPRINS IN PARTIDA 1381 GORGAN, UP VURPAR, UA 33, PARTIDA 1505 TAMBAU, UP VURPAR , UA 37 A SI IN PARTIDA VALEA MESTEACANULUI, UP VURPAR, UA 35 A, PARTIDA 1507 LA INTERSECTIE UP VURPAR, UA 37 A, SI IN PARTIDA 1467 FATA ALMASULUI , UP VURPAR, UA 55H
2019 35/2019 23.05.2019HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR 74/2018 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITARE DE STAT PE RAZA TERITORIALA A COMUNEI VURPAR, PENTRU ANUL 2019-2010
2019 34/2019 23.05.2019hOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE DOAMNEI CIMPOIER SANDA , DOMICILIATĂ ÎN COMUNA VURPĂR, STR SALCAULUI, NR 211, JUDETUL SIBIU, PENTRU PARINTELE MATERN , DEFUNCTA UNGUREAN ANA
2019 32/2019 18.04.2019Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflației de 4,6 %.
2019 31/2019 18.04.2019Hotărâre privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli al R.P..L. ocolul Silvic Dealul Sibiului R.A.. Șura Mare pentru anul 2019
2019 30/2019 18.04.2019Hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele și utilajele care deservesc Primăria comunei Vurpăr, județul Sibiu
2019 29/2019 18.04.2019Hotărâre privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Vurpăr, de a vota aderarea Comunei Turnu Roșu ca membru asociat al Asociației de dezvoltare intercomunitară Cibinium.
2019 28/2019 18.04.2019Hotărârea privind aprobarea modului, volumului și prețului de vânzare pentru materialul lemnos, cuprins în partida 1382 Valea Stenii, UP Vurpăr, ua 40C, în partida 1383 Culmea Vurpăr, UP Vurpăr, ua 38 A și în partida 1499 Valea Mesteacănului, UP Vurpăr, ua 40C
2019 27/2019 18.04.2019Hotărâre privind mandatarea viceprimarului comunei Vurpăr în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. Trancon S.R.L.
2019 26/2019 18.04.2019Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale Comunei Vurpăr, județul Sibiu, pe anul 2019
2019 14/2019 18.02.2019Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare la nivelul comunei Vurpăr, jud. Sibiu
2019 13/2019 18.02.2019Hotarare privind incetarea Acordului de cooperare pentru exercitarea functiei de audit intern incheiat intre UAT Altana, UAT Nocrih, UAT Chirpar, UAT Iacobeni si UAT Vurpar
2019 12/2019 18.02.2019Hotarare privind acordarea unui mandat special viceprimarului comunei Vurpar de a vota aderarea Comunei Marpod ca membru asociat al Asociatiei de dezvoltare intercomunitara Cibinium
2019 11/2019 18.02.2019Hotarare privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investitii >Modernizare drumuri comunale si strazi in com Vurpar, jud Sibiu>- Rest de executat- actualizat 2019
2019 10/2019 18.02.2019Hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperirea riscurilor la nivelul comunei Vurpar, jud Sibiu
2019 9/2019 04.02.2019Hotarare privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General (P.U.G) si al Regulamentului Local de Urbanism( R.L.U) al com Vurpar pana la intrarea in vigoare a noului PUG si RLU, dar nu mai tarziu de 31.12.2023
2019 8/2019 04.02.2019Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, acordat in baza Legii nr 416/2001 privind venitul garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre parintii apti de munca obligati la intretinerea copilului in conditiile stabilite de Codul Civil
1234567