Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR 48 DIN 18.09.2023 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE EVOLUITIE A TARIFELOR A DOCUMENTATIEI TEHICO ECONOMICA A DEVIZELOR GENERALE RECIPIENTI DE COLECTARE
48 / 2023202318.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR 47 DIN 18.09.2023 PRIVIND ACTUALIZARE INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI'' MODERNIZAREA SI EXTINDEREA RETELELOR HIDROEDILITARE
47 / 2023202318.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR 46 DIN 18.09.2023 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL VURPAR
46 / 2023202318.09.2023
Descarca
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVFESTITIE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI STRAZII IN COMUNA VURPAR, JUDETUL SIBIU
43 / 2023202327.07.2023
Descarca
(9 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.42 din 27.07.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI ACTUALIZATI S A DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE SI EXTINDERE RETELE HIDROEDILITARE COMUNA VURPAR JUDETUL SIBIU, APROBAT PRIN PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY PRECUM SI A SUMEI REPREZENTAND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL
42 / 2023202327.07.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.41 din 27.07.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, estimările pentru bugetul anilor 2024, 2025, 2026 si aprobarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2023 la nivelul unității administrativ- teritoriale UAT Vurpar, jud.Sibiu
41 / 2023202327.07.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.39 din 29.06.2023 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL C.L. PE O PER. DE TREI LUNI
39 / 2023202329.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.38 din 29.06.2023 PRIVIND APROBAREA MODULUI , VOLUMULUI SI PRETULUI DE VANZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS IN LOTUL 1 PROVENIT DIN PARTIDA 1774 VALEA MESTEACANULUI LOTUL 2 PROVENIT DIN PARTIDA 1823 LA SONDE 2, LOTUL 3 PROVENIT DIN PARTIDA 1823 LA SONDE 2
38 / 2023202329.06.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.37 din 29.06.2023 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU CA REPREZENTANT AL COMUNEI IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECO SIBIU SA VOTEZE PENTRU APROBAREA SOLICITARII SC TRACON S.R.L. DE MODIFICARE A TARIFULUI DE DEPOZITARE
37 / 2023202329.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local nr.36 din 29.06.2023 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR.2274 DIN 9.05.2017 AL STUPU TOMA
36 / 2023202329.06.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.35 PRIVIND APROBAREA ACTELOR ADITIONALE LA CONTRACTELE DE CONCESIUNE NR.5610/04.12.2017; NR.5611/04.12.2017; SI NR.2263/15.052018 AVAND CA OBIECT EXPLUATAREA SPATIULUI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SITUATE IN ADMINISTRATIV IN VURPAR STR. DISPENSARULUI NR.443, JUDETUL SIBIU
35 / 2023202329.06.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.30 din 27.04.2023 privind a rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Primariei comunei Vurpar, judetul Sibiu pentru trimestrul II al anului 2023
30 / 2023202327.04.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.29 din 27.04.2023 privind aprobarea statului de functii aPrimariei comunei Vurpar, judetul Sibiu incepand cu data de 27.04.2023
29 / 2023202327.04.2023
Descarca
(16 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.27 din 27.04.2023 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele si utilajele care deservesc Primaria comunei Vurpar, judetul Sibiu in cursul anului 2023
28 / 2023202327.04.2023
Descarca
(11 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.27 din 27.04.2023 privind aprobarea achizitionarii serviciilor de redactare acte juridice, consultanta , asistenta reprezentare
27 / 2023202327.04.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.26 din 27.04.2023 privind aprobarea modului, volumului si pretului de vanzare pentru material lemnos cuprins in lotul 1 provenit din partida 1774 Valea Mesteacanului, lotul 2 provenit din partida 1823 la Sonde 2 lotul ,3 provenit din partida 1823 la Sonde 2
26 / 2023202327.04.2023
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.25 din 27.04.2023 privind aprobarea modului, volumului si pretului de vanzare pentru material lemnos cuprins in partida 1853 Ardelesti , igiena, UP Vurpar, UA 63A in partida 1854 Dealul Nucului, accidentala 1, UP Vurpar, ua 44B, in partida 1855 Dealul Munteanului, raritura, UP Vurpar, UA 57 A, 65 A .
25 / 2023202327.04.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotararea nr.24 din 27.04.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Vurpar incepand cu data de 27.04.2023
24 / 2023202327.04.2023
Descarca
(15 desc.)
...X
Hotararea nr.21 din 11.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul nr. C10-13-2819 Modernizare Scoala Gimnaziala Vurpar aprobat pentru finantare prin PNRR Componenta 10- Fondul local
21 / 2023202311.04.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea nr.20 din 11.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economici DALI si a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul C 10-13-99 Renovarea si modernizarea cladire administrativa a Comunei Vurpar , judetul Sibiu aprobata pentru finantare prin PNRR Componenta 10 fondul local
20 / 2023202311.04.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotararea nr.19 din 30.03.2023 privind aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara Zona Metropolitana Sibiu
19 / 2023202330.03.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTARAREA NR. 18/2023 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR.27/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL VURPAR
18 / 2023202328.03.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.17 din 16.03.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, estimarile pentru bugetul anilor 2024,2025,2026 si aprobarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2023 la nivelul unitatii administrativ teritoriale UAT Vurpar, jud. Sibiu
17 / 2023202316.03.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar nr.16 din 15.03.2023 privind aprobarea depunerii si implementarii de catre UAT VURPAR, a proiectului de finantare ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Vurpar, jud Sibiu si a cheltuielilor legate de proiect
16 / 2023202315.03.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotararea nr.15 din 23.02.2023 privind aprobarea componentei Comitetului local pentru situatii de urgenta si a atributiilor acestuia privind adaptarea locala la schimbarile climatice.
15 / 2023202323.02.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotararea nr.14 din 23.02.2023 privind alocarea sumei de 3696 lei pentru acordarea de cadouri cu ocazia zilei de 8 Martie anul 2023
14 / 2023202323.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea nr.13 din 23.02.2023 privind mandatarea primarului comunei Vurpar, judetul Sibiu ca reprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"ECO" Sibiu sa voteze pentru aprobarea solicitarii SC TRACON SRL de modificare a tarifului de depozitare.
13 / 2023202323.02.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotararea nr.12 din 23.02.2023 privind aprobarea organigramei si statutului de functii a Primariei comunei Vurpar 23.02.2023
12 / 2023202323.02.2023
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotararea nr.11 din 23.02.2023 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bara Toma precum si vacantarea locului de consilier local
11 / 2023202323.02.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotararea Consiliului Local Vurpar Nr.10 din 26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii ale Comunei Vurpar, judetul Sibiu pe anul 2023
10 / 2023202326.01.2023
Descarca
(16 desc.)
...X
Page 1 of 21 (622 items)Prev1234567192021Next