Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotărâre privind aprobarea intrării în Asociația de proprietarilor de terenuri agricole și forestiere ACVILA , cu domiciliul fiscal în localitatea Selimbar, str. Regele Ferdinand, Nr.5, C.I.F. 4892063
6 / 2024202431.01.2024
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de administrare nr. 1225/01.02.2022 a fondului forestier proprietatea publică a comunei Vurpăr, județul Sibiu
5 / 2024202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat pe raza teritorială a comunie Vurpăr, pentru anul 2024 – 2025
4 / 2024202425.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI PENTRU ACOPERIREA DEFICITULUI ANULUI 2023– INITIATOR PRIMAR TOMA LIVIU
3 / 2024202405.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind indexarea cu rata inflației de 13,8% și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024, în Comuna Vurpar, județul Sibiu, cu excepția celor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6), care se indexează conform art. 491 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2 / 2024202405.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/29.11.2023 privind indexarea cu rata inflației de 13,8% și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2024, în Comuna Vurpar, județul Sibiu, cu excepția celor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6), care se indexează conform art. 491 alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
1 / 2024202405.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.81 DIN 19.12.2023 PRIVIND APROBAREA ACTELOR ADITIONALE LA CONTRACTELE DE CONCESIUNE NR.5610/04.12.2017, NR.5611/04.12.2017, SI NR.2263/15.05.2018 AVAND CA OBIECT EXPLOATAREA SPATIULUI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SITUATE ADMINSTRATIV IN VURPAR, STR. DISPENSARULUI NR.443, JUDETUL SIBIU
81202319.12.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.80 DIN 19.12.2023 PRIVIND REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.35/29.06.2023 PRIVIND APROBAREA ACTELOR ADITIONALE LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR.5610/04.12.2017, NR.5611/04.12.2017, SI NR.2263/15.05.2018 AVAND CA OBIECT EXPLUATAREA SPATIULUI CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SITUATE ADMINISTRATIV IN VURPAR, STR. DISPENSARULUI NR.443, JUDETUL SIBIU.
80202319.12.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.79 DIN 19.12.2023 PRIVIND PRELUNGIREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI AL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT, AL COMUNEI VURPAR, PANA LA INTRAREA IN VIGUARE A NOULUI PLAN URBANISTIC GENERAL, DAR NU MAI TARZIU DE DATA DE 31.12.2026.
79202319.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.78 DIN 19.12.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV 2023 AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU
78 / 2023202319.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.77 DIN 12.12.2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI SI A COTEI COMUNEI VURPAR DE CO-FINANTARE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETELE SIBIU SI BRASOV IN PERIOADA 2014-2020
77 / 2023202312.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.76 DIN 12.12.2023 PRIVIND FOLOSIREA SUMELOR DIN EXCEDENT PENTRU ACOPERIREA GOLURILOR DE CASA DIN ANUL 2023 PENTRU FINANTASREA CHELTUIELILOR SECTIUNI DE FUNCTIONARE.
76 / 2023202312.12.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.75 DIN 12.12.2023 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU, PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN DATA DE 12.12.2023
75 / 2023202312.12.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.74 DIN 07.12.2023 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU PENTRU SEDINTA DEINDATA DIN DATA DE 07.12.2023
74202307.12.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.73 DIN 07.12.2023 PRIVIND ALOCAREA DE FONDURI DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU PENTRU ACORDAREA DE DARURI COPIILOR DIN INVATAMANTUL DE STAT DE PE RAZA COMUNEI VURPAR CU OCAZIA SARBATORILOR DE IARNA.
73202307.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.72 DIN 07.12.2023 PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 3900 LEI PENTRU ACORDAREA DE PUNGII CADOU CU OCAZIA SARBATORILOR DE CRACIUN ANUL 2023
72202307.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.71 DIN 07.12.2023 PRIVIND REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VURPAR INCEPAND CU 31 DECEMBRIE 2023, IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.296/2023 PRIVIND UNELE MASURI FISCAL BUGETARE PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITATII FINANCIARE A ROMANIEI PE TERMEN LUNG.
71202307.12.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.70 DIN 07.12.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI VURPAR IN TRIMESTRUL IV PEMTRU ANUL 2023
70202307.12.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.69 DIN 29.11.2023 PRIVIND ATESTAREA APARTENENTEI LA DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI VURPAR A TERENULUI INSCRIS IN CF NR.100234 VURPAR, NR. TOP.3152/6 SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI VURPAR , STR. ZAVOI NR.566A, JUDETUL SIBIU IN SUPRAFATA DE 528 MP, CATEGORIA DE FOLOSINTA FANEATA.
69202329.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.68 DIN 29.11.2023 PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI VURPAR NR.327/2023 PRIVIND MODIFICARTEA BUGETULUI PE TRIMESTRUL IV, PE ANUL 2023.
68202329.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.67 DIN 29.11.2023 PRIVIND INDEXAREA CU RATA IUNFLATIEI DE 13,8% SI STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE , PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2024, IN COMUNA VURPAR, JUDETUL SIBIU, CU EXCEPTIA CELOR PREVAZUTEIN TABELUL PREVAZUT LA ART.470, ALIN.(1^1) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL.
67202329.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.66 DIN 23.11.2023 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIMESTRUL IV 2023 AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU
66202323.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.65 DIN 23.11.2023 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU PENTRU SEDINTA DE INDATA DIN DATA DE 23.11.2023
65202323.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.64 DIN 07.11.2023 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZATI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE SI EXTINDERE RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA VURPAR, JUDETUL SIBIU APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PROGRAMUL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY PRECUM SI A SUMEI REPREZENTAND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI.
64202307.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.63 DIN 07.11.2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE – PT -SI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI PENTRU PROIECTUL NR. C10-13-2819 MODERNIZAREA SI DOTAREA SCOALA GIMNAZIALA SAT VURPAR, COMUNA VURPAR, JUDETUL SIBIU APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PNRR COMPONENTA – 10 FONDUL LOCAL.
63 / 2023202307.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.62 DIN 07.11.2023 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO ECONOMICE- PT – SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI PENTRU PROIECTUL NR. C10-13-9 RENOVARE SI MODERNIZARE CLADIRE ADMINISTRATIVA A COMUNEI VURPAR , JUDETUL SIBIU APROBAT PENTRU FINANTARE PRIN PNRR, COMPONENTA 10- FONDUL LOCAL
62202307.11.2023
Descarca
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.61 DIN 07.11.2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE SI CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU INCEPAND CU 1 IANUARIE 2024.
61 / 2023202307.11.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.60 DIN 07.11.2023 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIILE PUBLICE CAT SI CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU, INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE 2023
60 / 2023202307.11.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.59 DIN 26.10.2023 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU CA REPREZENTANT AL COMUNEI VURPAR, JUDETUL SIBIU, IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA ECO SIBIU SA VOTEZE APROBAREA MODIFICARII TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR REZIDUALE, VOLUMINOASE SI PERICULOASE A SC SOMA SRL IN ZONA 1 SIBIU JUDETUL SIBIU, URMARE A ELIMINARII CHELTUIELILOR CU DEPOZITARE SI CONTRIBUTIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARA
59202326.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL VURPAR NR.58 DIN 26.10.2023 PRIVIND MANDATAREA PRIMARULUI COMUNEI VURPAR CA REPREZENTANT AL COMUNEI VURPAR IN ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA ECO SIBIU SA VOTEZE APROBAREA MODIFICARII TARIFULUI PENTRU ACTIVITATEA DE OPERARE A STATIILOR DE SORTARE SI COMPOSTARE, A OPERATORULUI SC SOMA SRL , URMARE A ELIMINARII CHELTUIELILOR CU DEPOZITAREA SI CONTRIBUTIA PENTRU ECONOMIA CIRCULARA
58202326.10.2023
Descarca
...X
Page 1 of 23 (662 items)Prev1234567212223Next