Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotarare privind aprobarea modului, volumului și prețului de vânzare pentru materialul lemnos, cuprins în partida 1587 Gura Vaii, UP Vurpar, ua 41 34 / 2020202007.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii a Primăriei comunei Vurpăr, Jud. Sibiu începând cu data de 07.05.2020 33 / 2020202007.05.2020
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim II al Comunei Vurpar, Judetul Sibiu32 / 2020202007.05.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Giurca Toma, domiciliat în comuna Vurpăr, str. Lazaret, nr. 113, județul Sibiu, pentru sotia sa, defuncta Giurca Maria 31 / 2020202007.05.2020
Descarca
...X
Hotarare privind mandatarea viceprimarului comunei Vurpar ca reprezentant al comunei Vurpar în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 1 la ”Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie, nr.290/27.03.2019” 30 / 2020202007.05.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentației de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare si compostare Șura Mică si stației de sortare Cisnădie”29 / 2020202007.05.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1382 VALEA ȘTENII, UP VURPĂR, UA 40 C28 / 2020202016.03.2020
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚURILE DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1566 DOBORÂTURI 1, UP VURPĂR, UA 36 C ȘI PARTIDA 1567 DOBORÂTURI 2, UP VURPĂR, UA 34 A27 / 2020202016.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ ,ASISTENȚĂ, REPREZENTARE26 / 2020202016.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII A PRIMĂRIEI COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.03.202025 / 2020202016.03.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL VURPĂR, JUD. SIBIU, PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI24 / 2020202016.03.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE23 / 2020202027.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.P.L. OCOLUL SILVIC DEALUL SIBIULUI R.A. ȘURA MARE, PENTRU ANUL 202022 / 2020202027.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE VÂNZARE PENTRU MATERIALUL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1568 VALEA MESTEACĂNULUI, UP VURPĂR,UA 38 A21 / 2020202027.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI MODIFICAREA LISTEI DE INVESTIȚII A COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU20 / 2020202027.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATULUI DE FUNCȚII A PRIMĂRIEI COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 10.02.202019 / 2020202010.02.2020
Descarca
7 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE ȘI STRĂZI ÎN COMUNA VURPĂR, JUD. SIBIU- ACTUALIZAT 202018 / 2020202010.02.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACHIZIȚIONĂRII SERVICIILOR DE REDACTARE ACTE JURIDICE, CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ, REPREZENTARE17 / 2020202010.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA HCL NR 55/2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR 1 LA HCL NR 78/2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2019 ÎN COMUNA VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU, PRECUM ȘI REVOCAREA HCL NR 76/2019 PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATĂ ÎN HCL NR 55/2019 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR 1 LA HCL NR 78/2018 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE PENTRU ANUL 2019 ÎN COMUNA VURPĂR JUD SIBIU16 / 2020202010.02.2020
Descarca
8 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND REORGANIZAREA REȚELEI ȘCOLARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARE DE STAT PE RAZA COMUNEI VURPĂR, PENTRU ANUL 202015 / 2020202010.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA RACORDĂRII LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE ELECTRICĂ A GOSPODĂRIILOR LOCUITE DE FAMILII CE REPREZINTĂ CAZURI SOCIALE LA NIVELUL COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU14 / 2020202010.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA VICEPRIMARULUI COMUNEI VURPĂR CA REPREZENTANT AL COMUNEI VURPĂR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO SIBIU SĂ VOTEZE PENTRU APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR 8 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITĂȚII DE COLECTARE ȘI TRANSPORT A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN ZONA 1 SIBIU NR 277/05.08.201613 / 2020202010.02.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI A LISTEI DE INVESTIȚII ALE COMUNEI VURPĂR, JUD. SIBIU PE ANUL 202012 / 2020202010.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NUMĂRULUI ȘI CUANTUMULUI BURSELOR SOCIALE PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA VURPĂR, JUD. SIBIU, AFERENTE SEMESTRULUI II, DIN ANUL ȘCOLAR 2019-202011 / 2020202027.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎNREGISTRAT LA SFÂRȘITUL ANULUI 201910 / 2020202027.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VURPĂR, JUDEȚUL SIBIU, PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI9 / 2020202027.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII TRANZACȚIEI ȘI ÎMPUTERNICIREA VICEPRIMARULUI COMUNEI VURPĂR DE A ÎNSUȘI ȘI SEMNA DOCUMENTUL TRANZACTIE ÎN DOSAR NR 6308/306/2019 AFLAT PE ROLUL JUDECĂTORIEI SIBIU, CU SC CONSTRUCȚII SRL CU SEDIUL ÎN SIBIU STR TRIAJULUI NR 1 JUD. SIBIU8 / 2020202021.01.2020
Descarca
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE GARANȚIE PENTRU GARANTAREA AVANSULUI PROIECTULUI CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ 80 DE LOCURI ÎN COMUNA VURPĂR JUDEȚUL SIBIU7 / 2020202021.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR 77/2018 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR 36/2017 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR 153/2017 ȘI STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI VURPĂR JUDEȚUL SIBIU6 / 2020202021.01.2020
Descarca
4 descărcări
...X
HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODULUI, VOLUMULUI ȘI PREȚULUI DE MATERIAL LEMNOS, CUPRINS ÎN PARTIDA 1382 VALEA ȘTENII, UP VURPĂR , UA 40 C5 / 2020202021.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 12 (357 elem.)Prec1234567101112Următoarea