Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 17/29.03.2019 03.04.2019 
2019 16/29.03.2019 03.04.2019hot. liste partizi si pret de vanzare licitatie publica deschisa cu strigare
2019 15/29.03.2019 03.04.2019hot. aderare com.Turnu Rosu la ADI Cibinium
2019 14/29.03.2019 29.03.2019hot. alegere presedinte sedina
2019 13 28.02.2019hot. modificare cotizatie Asociaite GAL Microregiunea Hartibaciu
2019 12 28.02.2019hot. icheierea unui acord intre Consortiu pentru Dezvoltare Interregionala Sibiu-Agnita si Asociatia Prietenii Mocanitei
2019 11 28.02.2019hot. incetarea Acordului de cooperare pentru exercitarea functiei de audit intern
2019 10 28.02.2019hot. acordarea unui mandat special primarului de a vota pentru aderarea comunei Marpod ca membru asociat al ADI Cibinium
2019 9 28.02.2019Hot. privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al comunei Altina
2019 8 28.02.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 7 21.01.2019hot. mandatare primar
2019 6 21.01.2019hot. mandatare primar
2019 5 21.01.2019hot. indexare impozite
2019 4 21.01.2019hot. presedinte de sedinta
2019 3 07.01.2019hot. acoerire definitiva din excedent a sectiunii de dezvoltare
2019 2 07.01.2019hot. utilizarea unei sume din excedent-acoperire goluri de casa
2018 47/14.12.2018 14.12.2018 
2018 45 29.11.2018Hotarare privind aprobarea listei si a pretului de vanzare pentru masa lemnoasa pe picior prin licitatie publica deschisa cu strigare
2018 44 29.11.2018Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare si valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietatea publica UAT-Altina
2018 43 29.11.2018hotarare privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprieateta comunei Altina
2018 42 29.11.2018hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 38 25.09.2018hot. privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Altina
2018 37 25.09.2018Hot. privind aprobarea cazurilor sociale din comuna Altina si a racordarii imobilelor acestora la reteaua de distributie electrica stradala
2018 36 25.09.2018Hot. privind desemnare reprezentat Consiliul Local Altina in cadrul Asociatiei Valea Hartibaciului
2018 31 13.08.2018privind rectificarea bugetului local pe trim.III al anului 2018
2018 29 27.07.2018privind aprobarea cazurilor sociale - racordare curent electric
2018 22 17.05.2018privind rectificarea bugetului local pe trim.II al anului 2018
2018 21 17.05.2018hot. privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1478 / 30.05.2013 pajisiti aflate in domeniul privat al comunei
2018 20 17.05.2018privind alegerea d.lui Huciu Emanoil in calitate de presedinte de sedinta
2018 14 27.03.2018prelungirea unor contracte de inchiiriere a unor pajisiti aflate in domeniul privat al comunei Altina
2018 5 30.01.2018Privind aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Altina incepand cu 01.01.2018
2018 3 08.01.2018privind utilizarea unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea golurilor de casa
2018 2 08.01.2018Privind acoperirea definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din anii precedent
1 22 01.01.0001privind rectificarea bugetului local pe trim.II al anului 2018
1 22 01.01.0001privind rectificarea bugetului local pe trim.II al anului 2018