Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
HCL privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al comunei Altina in suprafata de 282,50 ha6 / 6.01.2021202109.04.2021 ...X
HCl privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al comunei Altina in suprafata de 282,50 ha12 / 18.03.2021202118.03.2021
Descarca
...X
 11 / 18.03.2021202118.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
hot. aprobarea unor masuri de imbunatațirea actului de transparenta decizionala și de creștere a gradului de acces al cetatenilor la documentele de interes public și a activitații Primariei , a consiliului Local al comunei Alțina10 / 25.02.2021202125.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
hot. aprobarea unui contract de asistența juridica9 / 25.02.2021202125.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
hot. desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Altina in CA si in comisia pentru evaluare și asigurarea calitatii in cadrul Scolii Gimnaziale, ,Aviator Ioan Sava ,,Altina8 / 25.02.2021202125.02.2021
Descarca
...X
hot. aprobarea planului de actiuni și lucrari de interes local pt.orele efectuate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 20217 / 25.02.2021202125.02.2021
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta6 / 25.02.2021202125.02.2021 ...X
hot. validare dispozitie primar 5 / 6.01.2021202106.01.2021
Descarca
14 descărcări
...X
hot. acoperire definitiva a sectiuii de dezvoltare4 / 6.01.2021202106.01.2021
Descarca
6 descărcări
...X
hot. utilizare excedent bugetar acoperire goluri de casa3 / 6.01.2021202106.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
hot. modificarea unei comisii de specialitate pe domenii de activitate2 / 6.01.2021202106.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta1 / 6.01.2021202106.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
hot. rectificare buget de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 20205 / 8.01.2020202011.08.2020
Descarca
11 descărcări
...X
hot. implementare proiect de dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale Cod SMIS 1269244 / 8.01.2020202011.08.2020
Descarca
12 descărcări
...X
hot. rectificare buget de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 202030 / 27.07.2020202027.07.2020
Descarca
5 descărcări
...X
hot. aprobarea Regulamentului de organizare si functioare a Consiliului Local al comunei Altina 29 / 27.07.2020202027.07.2020
Descarca
3 descărcări
...X
hot. alegere presedinte de sedinta luna iulie 202028 / 27.07.2020202027.07.2020 ...X
hot. aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale Cod SMIS 12692427 / 24.06.2020202024.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hot. modul de valorificare si stabilire a pretului de vanzare amasei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunai Altina26 / 24.06.2020202024.06.2020
Descarca
10 descărcări
...X
hot. avizarea Strategiei de contractare a Studiului de Fundamentare , Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura MIca si statiei de sortare Cisnadie25 / 24.06.2020202024.06.2020 ...X
hot. aprobarea Studiului de fezabilitate ,a idicatorilor tehnico-economici , a planului de evolutie a tarifelor precum si a listei dprioritare de investitii pentru Proiect Regional de derzvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Medias, Agnita si Dumbraveni , jud. Sibiu in cadrul POIM24 / 24.06.2020202024.06.2020
Descarca
8 descărcări
...X
hot. alegerea presedinte de sedinta luna iunie 202023 / 24.06.2020202024.06.2020 ...X
hot. acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 1800 mp22 / 21.05.2020202029.05.2020
Descarca
6 descărcări
...X
hot. privind modul de valorificare si stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a comunei Altina21 / 21.05.2020202021.05.2020 ...X
hot. stabilirea impozitelor si axelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 202120 / 21.05.2020202021.05.2020
Descarca
9 descărcări
...X
hot. rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.II si III anu 202019 / 21.05.2020202021.05.2020 ...X
hot. alegerea presedinte de sedinta pentru sedintele CL Altina din luna mai 202018 / 21.05.2020202021.05.2020 ...X
hot. aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol la comuna Altina in perioada 2020-202417 / 28.04.2020202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
hot. aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Altina pentru perioada 2020 -202416 / 28.04.2020202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (109 elem.)Prec1234Următoarea