Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 35/9.09.2019 09.09.2019hot. lista partizi si pret vinzare lem de foc fasonat la cioata si la drum auto
2019 34/9.09.2019 09.09.2019hot. rectificarea BVC trim.III si IV anul 2019
2019 33/9.09.2019 09.09.2019hot. radiere drept de administrare notata in cota de 1/2 in favoarea CL Altina asupra imobil inscris in CF 100399
2019 32/9.09.2019 09.09.2019hot. alegere presedinte sedinta
2019 31/30.08.2019 30.08.2019hot. aprobare lista partizi si pret vinzare lemn de foc fasonat la cioata
2019 30/30.08.2019 30.08.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 29/25.07.2019 25.07.2019hot. aprobare act aditional si act constitutiv ADI Eco Valea Hartibaciului
2019 28/25.75.2019 25.07.2019hot. lista partizi si pret vinzare directa la populatie ca lemnf de foc
2019 27/25.07.2019 25.07.2019hot. aprobarea Contract de Delegare -serviciu public alimentare cu apa si canalizare
2019 26/25.07.2019 25.07.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 25/19.06.2019 19.06.2019hot. aprobarea racordare la reteaua de distributie electrica stradala
2019 24/19.06.2019 19.06.2019hot. aprobare act aditional si Statut actualizat ADI Eco Sibiu
2019 23/19.06.2019 19.06.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 22/8.05.2019 08.05.2019hot. rectificarea venituri si cheltuieli trim.II, III, si IV anul 2019
2019 21/8.05.2019 08.05.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 20/16.04.2019 16.04.2019hot. indexare impozite si taxe locale pentru anul 2020
2019 19/16.04.2019 16.04.2019hot. aprobarea BVC anul 2019
2019 18/16.04.2019 16.04.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 15/29.03.2019 03.04.2019hot. aderare com.Turnu Rosu la ADI Cibinium
2019 17/29.03.2019 29.03.2019hot. aprobare plan de actiuni si lucrari - beneficiari ajutor social
2019 16/29.03.2019 29.03.2019hot. liste partizi si pret de vanzare licitatie publica deschisa cu strigare
2019 14/29.03.2019 29.03.2019hot. alegere presedinte sedina
2019 13 28.02.2019hot. modificare cotizatie Asociaite GAL Microregiunea Hartibaciu
2019 12 28.02.2019hot. icheierea unui acord intre Consortiu pentru Dezvoltare Interregionala Sibiu-Agnita si Asociatia Prietenii Mocanitei
2019 11 28.02.2019hot. incetarea Acordului de cooperare pentru exercitarea functiei de audit intern
2019 10 28.02.2019hot. acordarea unui mandat special primarului de a vota pentru aderarea comunei Marpod ca membru asociat al ADI Cibinium
2019 9 28.02.2019Hot. privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al comunei Altina
2019 8 28.02.2019hot. alegere presedinte de sedinta
2019 7 21.01.2019hot. mandatare primar
2019 6 21.01.2019hot. mandatare primar
2019 5 21.01.2019hot. indexare impozite
2019 4 21.01.2019hot. presedinte de sedinta
2019 3 07.01.2019hot. acoerire definitiva din excedent a sectiunii de dezvoltare
2019 2 07.01.2019hot. utilizarea unei sume din excedent-acoperire goluri de casa
2018 47/14.12.2018 14.12.2018 
2018 45 29.11.2018Hotarare privind aprobarea listei si a pretului de vanzare pentru masa lemnoasa pe picior prin licitatie publica deschisa cu strigare
2018 44 29.11.2018Hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare si valorificare in anul 2019 din fondul forestier proprietatea publica UAT-Altina
2018 43 29.11.2018hotarare privind stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprieateta comunei Altina
2018 42 29.11.2018hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2018 38 25.09.2018hot. privind transformarea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Altina
2018 37 25.09.2018Hot. privind aprobarea cazurilor sociale din comuna Altina si a racordarii imobilelor acestora la reteaua de distributie electrica stradala
2018 36 25.09.2018Hot. privind desemnare reprezentat Consiliul Local Altina in cadrul Asociatiei Valea Hartibaciului
2018 31 13.08.2018privind rectificarea bugetului local pe trim.III al anului 2018
2018 29 27.07.2018privind aprobarea cazurilor sociale - racordare curent electric
2018 22 17.05.2018privind rectificarea bugetului local pe trim.II al anului 2018
2018 21 17.05.2018hot. privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1478 / 30.05.2013 pajisiti aflate in domeniul privat al comunei
2018 20 17.05.2018privind alegerea d.lui Huciu Emanoil in calitate de presedinte de sedinta
2018 14 27.03.2018prelungirea unor contracte de inchiiriere a unor pajisiti aflate in domeniul privat al comunei Altina
2018 5 30.01.2018Privind aprobarea salariilor de baza din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Altina incepand cu 01.01.2018
2018 3 08.01.2018privind utilizarea unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea golurilor de casa
12