Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hot. privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al comunei Altina9 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
24 descărcări
...X
Hot. privind incetarea de drept amandatului de consilier local al d.lui Monda Irimie , prin deces8 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hot.privind reorganizarea retelei scolare in comuna Altina pentru anul scolar 2020-20217 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Hot. privind mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Altina in Adunarea Generala a ADI Eco Valea Hartibaciului Agnita sa voteze pentru aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare incepand cu data de 1.01.20206 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
13 descărcări
...X
Hot. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20205 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
18 descărcări
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta4 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hot. cu privire la valdarea modificarilor bugetului local pe anul 2019 in baza ispozitie Primarului comunei Altina nr.362/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Altina pe anul 20193 / 8.01.2020202008.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hot. privind utilizarea unei sume din excedentul anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casa2 / 8.01.2020202008.01.2020
Descarca
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta1 / 8.01.2020202008.01.2020
Descarca
...X
hot. aprobarea listei de partizi si a pretului de vanzare directa la populatie ca lemn de foc, fasonat lacioata.48 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
13 descărcări
...X
hot. aprobare act aditionalla Contractul de inchiriere nr. 767 din 21.03.2019 , avand ca obiect pajisti din domeniul privat al comunei Altina 47 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hot. stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate comunei Altina46 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
8 descărcări
...X
hot. aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare si valorificare in anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a UAT -Altina.45 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
13 descărcări
...X
hot. alegere presedinte de sedinta44 / 18.11.2019201918.11.2019 ...X
hot. aprobarea compenenlei echipei mobile pentru interventiea de urgenta in cazurile de violenta domestica 43 / 28.10.2019201928.10.2019
Descarca
1 descărcări
...X
hot. completarea HCL nr. 46/2012 privind aprobarea cazurilor sociale din com.Altina si aracordarii acestora la reteau de distributie electrica stradala42 / 2810.2019201928.10.2019
Descarca
4 descărcări
...X
hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.IV anul 201941 / 28.10.2019201928.10.2019
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta40 / 28.10.2019201928.10.2019 ...X
hot. aprobarea lista partizi si pret de vanzare directa la populatie ca lemn de foc , fasonat la cioata si la drum auto39 / 8.10.2019201908.10.2019
Descarca
...X
hot. privind aprobarea transformarii Asociatiei Valea Hartibaciului in Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara38 / 8.10.2019201908.10.2019
Descarca
...X
hot. aprobarea organigrama , stat de functii si nr. personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Altina, jud. Sibiu37 / 8.10.2019201908.10.2019
Descarca
6 descărcări
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta36 / 8.10..2019201908.10.2019 ...X
hot. lista partizi si pret vinzare lem de foc fasonat la cioata si la drum auto35 / 9.09.2019201909.09.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hot. rectificarea BVC trim.III si IV anul 201934 / 9.09.2019201909.09.2019
Descarca
...X
hot. radiere drept de administrare notata in cota de 1/2 in favoarea CL Altina asupra imobil inscris in CF 10039933 / 9.09.2019201909.09.2019
Descarca
3 descărcări
...X
hot. alegere presedinte sedinta32 / 9.09.2019201909.09.2019 ...X
hot. aprobare lista partizi si pret vinzare lemn de foc fasonat la cioata31 / 30.08.2019201930.08.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hot. alegere presedinte de sedinta30 / 30.08.2019201930.08.2019 ...X
hot. aprobare act aditional si act constitutiv ADI Eco Valea Hartibaciului29 / 25.07.2019201925.07.2019
Descarca
5 descărcări
...X
hot. lista partizi si pret vinzare directa la populatie ca lemnf de foc28 / 25.75.2019201925.07.2019
Descarca
5 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (75 elem.)Prec123Următoarea