Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
hot. rectificare buget de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 20205 / 8.01.2020202011.08.2020
Descarca
11 descărcări
...X
hot. implementare proiect de dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale Cod SMIS 1269244 / 8.01.2020202011.08.2020
Descarca
8 descărcări
...X
hot. rectificare buget de venituri si cheltuieli pe trim.III anul 202030 / 27.07.2020202027.07.2020
Descarca
4 descărcări
...X
hot. aprobarea Regulamentului de organizare si functioare a Consiliului Local al comunei Altina 29 / 27.07.2020202027.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
hot. alegere presedinte de sedinta luna iulie 202028 / 27.07.2020202027.07.2020 ...X
hot. aprobarea implementarii proiectului Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si a excluziunii sociale Cod SMIS 12692427 / 24.06.2020202024.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hot. modul de valorificare si stabilire a pretului de vanzare amasei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a comunai Altina26 / 24.06.2020202024.06.2020
Descarca
9 descărcări
...X
hot. avizarea Strategiei de contractare a Studiului de Fundamentare , Studiului de Oportunitate si a Documentatiei de Atribuire pentru Delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de operare a statiilor de sortare si compostare Sura MIca si statiei de sortare Cisnadie25 / 24.06.2020202024.06.2020 ...X
hot. aprobarea Studiului de fezabilitate ,a idicatorilor tehnico-economici , a planului de evolutie a tarifelor precum si a listei dprioritare de investitii pentru Proiect Regional de derzvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunea Medias, Agnita si Dumbraveni , jud. Sibiu in cadrul POIM24 / 24.06.2020202024.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
hot. alegerea presedinte de sedinta luna iunie 202023 / 24.06.2020202024.06.2020 ...X
hot. acceptarea ofertei de donatie a terenului in suprafata de 1800 mp22 / 21.05.2020202029.05.2020
Descarca
6 descărcări
...X
hot. privind modul de valorificare si stabilirea pretului de vanzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a comunei Altina21 / 21.05.2020202021.05.2020 ...X
hot. stabilirea impozitelor si axelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 202120 / 21.05.2020202021.05.2020
Descarca
3 descărcări
...X
hot. rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.II si III anu 202019 / 21.05.2020202021.05.2020 ...X
hot. alegerea presedinte de sedinta pentru sedintele CL Altina din luna mai 202018 / 21.05.2020202021.05.2020 ...X
hot. aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol la comuna Altina in perioada 2020-202417 / 28.04.2020202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
hot. aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Altina pentru perioada 2020 -202416 / 28.04.2020202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
hot. aprobareaPlanului de actiuni si lucrari de interes local pentru orele efectuate de beneficiarii de ajutor social pentru anul 202015 / 28.04.2020202028.04.2020
Descarca
...X
hot. completarea comisiei pentru administratie publica locala, juridica, aparare ordninii si a linistii publice, a drepturilor cetatenilor14 / 28.04.2020202028.04.2020 ...X
hot. modificare si completare Consiliul local al Comunei Altina, judetul Sibiu13 / 28.04.2020202028.04.2020
Descarca
1 descărcări
...X
hota. alegere presedinte de sedinta11 / 28.04.2020202028.04.2020 ...X
hot. completarea HCL nr. 46/2012 privind aprobarea cazurilor sociale din comuna Altina si a racordarii acestora la reteau de distributie electrica stradala10 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
...X
Hot. privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al comunei Altina9 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
26 descărcări
...X
Hot.privind reorganizarea retelei scolare in comuna Altina pentru anul scolar 2020-20217 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hot. privind mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Altina in Adunarea Generala a ADI Eco Valea Hartibaciului Agnita sa voteze pentru aprobarea tarifelor distincte aplicate la beneficiarii serviciului de salubrizare incepand cu data de 1.01.20206 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Hot. privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20205 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
19 descărcări
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta4 / 18.02.2020202018.02.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hot. cu privire la valdarea modificarilor bugetului local pe anul 2019 in baza ispozitie Primarului comunei Altina nr.362/23.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Altina pe anul 20193 / 8.01.2020202008.01.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hot. privind utilizarea unei sume din excedentul anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casa2 / 8.01.2020202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta1 / 8.01.2020202008.01.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (96 elem.)Prec1234Următoarea