Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
hot. aprobarea listei de partizi si a pretului de vanzare directa la populatie ca lemn de foc, fasonat lacioata.48 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
...X
hot. aprobare act aditionalla Contractul de inchiriere nr. 767 din 21.03.2019 , avand ca obiect pajisti din domeniul privat al comunei Altina 47 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
1 descărcări
...X
hot. stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate comunei Altina46 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
...X
hot. aprobarea volumului de masa lemnoasa propus pentru recoltare si valorificare in anul 2020 din fondul forestier proprietate publica a UAT -Altina.45 / 18.11.2019201918.11.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hot. alegere presedinte de sedinta44 / 18.11.2019201918.11.2019 ...X
hot. aprobarea compenenlei echipei mobile pentru interventiea de urgenta in cazurile de violenta domestica 43 / 28.10.2019201928.10.2019
Descarca
...X
hot. completarea HCL nr. 46/2012 privind aprobarea cazurilor sociale din com.Altina si aracordarii acestora la reteau de distributie electrica stradala42 / 2810.2019201928.10.2019
Descarca
2 descărcări
...X
hot. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim.IV anul 201941 / 28.10.2019201928.10.2019
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta40 / 28.10.2019201928.10.2019 ...X
hot. aprobarea lista partizi si pret de vanzare directa la populatie ca lemn de foc , fasonat la cioata si la drum auto39 / 8.10.2019201908.10.2019
Descarca
...X
hot. privind aprobarea transformarii Asociatiei Valea Hartibaciului in Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara38 / 8.10.2019201908.10.2019
Descarca
...X
hot. aprobarea organigrama , stat de functii si nr. personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Altina, jud. Sibiu37 / 8.10.2019201908.10.2019
Descarca
...X
Hot. alegere presedinte de sedinta36 / 8.10..2019201908.10.2019 ...X
hot. lista partizi si pret vinzare lem de foc fasonat la cioata si la drum auto35 / 9.09.2019201909.09.2019
Descarca
...X
hot. rectificarea BVC trim.III si IV anul 201934 / 9.09.2019201909.09.2019
Descarca
...X
hot. radiere drept de administrare notata in cota de 1/2 in favoarea CL Altina asupra imobil inscris in CF 10039933 / 9.09.2019201909.09.2019
Descarca
1 descărcări
...X
hot. alegere presedinte sedinta32 / 9.09.2019201909.09.2019 ...X
hot. aprobare lista partizi si pret vinzare lemn de foc fasonat la cioata31 / 30.08.2019201930.08.2019
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta30 / 30.08.2019201930.08.2019 ...X
hot. aprobare act aditional si act constitutiv ADI Eco Valea Hartibaciului29 / 25.07.2019201925.07.2019
Descarca
...X
hot. lista partizi si pret vinzare directa la populatie ca lemnf de foc28 / 25.75.2019201925.07.2019
Descarca
...X
hot. aprobarea Contract de Delegare -serviciu public alimentare cu apa si canalizare27 / 25.07.2019201925.07.2019
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta26 / 25.07.2019201925.07.2019 ...X
hot. aprobarea racordare la reteaua de distributie electrica stradala25 / 19.06.2019201919.06.2019 ...X
hot. aprobare act aditional si Statut actualizat ADI Eco Sibiu24 / 19.06.2019201919.06.2019
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta23 / 19.06.2019201919.06.2019 ...X
hot. rectificarea venituri si cheltuieli trim.II, III, si IV anul 201922 / 8.05.2019201908.05.2019
Descarca
1 descărcări
...X
hot. alegere presedinte de sedinta21 / 8.05.2019201908.05.2019 ...X
hot. indexare impozite si taxe locale pentru anul 202020 / 16.04.2019201916.04.2019
Descarca
...X
hot. aprobarea BVC anul 201919 / 16.04.2019201916.04.2019
Descarca
...X
Page 1 of 3 (66 items)Prev123Next