Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
18202411.03.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind închirierea unor pajisti in suprafata de 107,75 ha, aflate in domeniul privat al Comunei Altina
17202411.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea aderării comunei Alțina, județul Sibiu la Asociația Proprietarilor de Terenuri Agricole și Forestiere „ACVILA„ C.I.F. 48920632
16202411.03.2024
Descarca
...X
Privind privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, pentru persoanele fizice si persoanele juridice din unitatea administrativ teritoriala a comunei Alțina , in anul 2024
15202411.03.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2024, pentru stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat in baza legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune si de catre parintii apti de munca obligati la intretinerea copilului in conditiile stabilite de Codul civil
14202411.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Podu Gheorghe Valentin, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare şi /sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice și declararea ca vacant a locului de consilier local
13202411.03.2024
Descarca
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta Consiliului Local al comunei Alțina din luna martie 2024
12202411.03.2024
Descarca
...X
Stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită
11202408.02.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului
10202408.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Organizarea rețelei școlare în com. Alțina pentru anul școlar 2024-2025
9202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Modul de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietatea com. Alțina
8202408.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
7202408.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Alegerea președintelui de ședință
6202408.02.2024
Descarca
...X
hot. vlidare dispoz.392/2023 privind rectificarea BVC
5202405.01.2024
Descarca
...X
hot. acoperire deficit sectiunea de dezvoltare
3202405.01.2024
Descarca
...X
hot. utilizare excedent bugetar acoperire goluri de casa
2202405.01.2024
Descarca
...X
hot. alegere presedinte de sedinta
1202405.01.2024
Descarca
...X
hot.aprobare contract de asistenta juridica
4202401.01.2024
Descarca
...X
hot. mandatarea primarului ca reprezentant al comunei Alțina in A.G a ADI Eca Sibiu sa voteze modificarea tarifelor de operare a stațiilor de sortate și compostare a operatorului SC Soma SRL , urmare a eliminarii cheltuielilor cu depozitarea și contribuția pentru economia circulara
43202324.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hot. modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Alțina jud. sibiu
42202324.10.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
hot. privind rectificarea BVC pe trim IV anul 2023
41202324.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hot. alegere președinte de sedinta
40202324.10.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hot.neasumarea responsabilitații organizarii si derularii procedurilor de atribuirea contract pentru achizitia produselor :lapte si corn , in cadrul Programului pentru scoli al României și a contractelor de prestari servicii pentru derularea masurilor educative
39202325.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
hot. privind rectificarea BVC pe trim .III și IV anul 2023
38202325.09.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
Hot. alegere președinte de ședința
37202325.09.2023 ...X
hot.privind aprobarea dizolvariide drept și lichidarii addi ECO Valea Hârtibaciului
36202312.07.2023
Descarca
(6 desc.)
...X
hot. alegere presedinte de sedinta
35202312.07.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
hot. mandatarea primarului comunei Alțina ca reprezentant al com.Alțina in Adunarea Generala a AADI Eco Sibiu sa voteze ,, impotriva ,, aprobarii modificarii tarifelor activitații de colectare ți transport a deșeurilor municipale in Zona 3 Agnita-jud.Sibiu solicitat de SC Soma SRL
34202307.06.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hot. aprobarea unui act aditional la contractul nr. 1328 si nr. 1340 din19.04.2018 având ca obiect inchirierea unor pajisti din demeniul privat al comunei Alțina
33202307.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
hot. delegarea catre UAT -Jud. Sibiu a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferenta proiectului,, Microbuze scolare electrice in judetul Sibiu,, gestionat de Ministerul Educației , in cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C/15/EDUCATIE/1.10
32202307.06.2023
Descarca
...X
Page 1 of 10 (279 items)Prev12345678910Next