Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea organizării evenimentului social-cultural ”FESTIVALUL TRADIȚII DE TOAMNĂ”
83202211.10.2022
Descarca
(11 desc.)
...X
privind aprobarea proiectului “Reabilitarea moderată a clădirilor din domeniul public pentru îmbunătățirea serviciillor prestate la nivelul UAT Sadu, județul Sibiu” și a cheltuielilor aferente investiției
82202211.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea participării UAT Sadu în cadrul proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu – etapa 2”, în vederea depunerii și finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
81202211.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind modificarea anexei nr.1 la hotărârea consiliului local nr.61 din 25 august 2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
80202211.10.2022
Descarca
(8 desc.)
...X
privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: ,,Digitalizarea activității comunei SADU” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local
79202211.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea proiectului: “Amenajare pistă de biciclete și trotuare aferente tramei stradale DJ 106 C, în localitatea Tocile, comuna Sadu, județul Sibiu”
78202211.10.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea proiectului “Amenajare traseu cicloturistic Mocănița Valea Sadului, în localitatea Sadu, comuna Sadu, județul Sibiu”
77202211.10.2022
Descarca
(10 desc.)
...X
privind înființarea serviciului de iluminat public, respectiv aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public la nivelul Comunei Sadu și alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Sadu, județul Sibiu
76202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2022
75202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea prețului de pornire la licitație/negociere pentru masa lemnoasă din depozit, provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu
74202229.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind acordarea unor ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetul local al comunei Sadu pentru acoperirea cheltuielilor de masă a unor preşcolari care frecventează grădiniţa cu program prelungit şi se află în situaţii vulnerabile
73202229.09.2022 ...X
privind organizarea evenimentului social-cultural ”Ziua Pensionarului”
72202229.09.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Sadu
71202229.09.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru PUZ ”CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” inițiat de dna Ene Ionela, pe amplasamentul situat în intravilanul comunei SADU, Zona Valea Plaiului, trup 7, identificat prin CF nr.102765 – SADU, nr. cad. 102765
70202229.09.2022 ...X
privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Sadu, ale Consiliului Local al comunei Sadu, ale Comisiei locale Sadu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum și ale Primarului comunei Sadu
69202229.09.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Sadu, județul Sibiu
68202229.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile, pentru ”I.4 - Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană” în comuna Sadu prin PNRR/2022/C10
67202216.09.2022
Descarca
...X
privind aprobarea documentației topo-cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în Cartea Funciară nr.106881 în suprafață de 78630 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Sadu, județul Sibiu
66202216.09.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al Comunei Sadu” doamnei Pușcaș Maria
65202216.09.2022 ...X
privind lista de partizi în vederea aprobării prețurilor de pornire la licitația pe picior și metodologia de obținere a prețului pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu.
64202225.08.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre individuală: privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului pentru PUZ “ CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE UNIFAMILIALE, IMPREJMUIRE SI BRANSAMENTE UTILITATI, initiat de dl. Popa Oprea Ioan, pe amplasamentul situat in Intravilanul com. SADU, zona Valea Morii, identificat prin CF nr. 107449 – SADU, Nr. top 1040/4/3/2/1
63202225.08.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Sadu, pentru perioada 2021-2030
62202225.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
61202225.08.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind adoptarea unei hotărâri de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 44/2022 privind aprobarea participării UAT SADU în cadrul proiectului „Modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane Sibiu”
60202225.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu pe anul 2022
59202225.08.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea contului de executie la 30 iunie 2022 al comunei Sadu.
58202225.08.2022
Descarca
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
57202225.08.2022
Descarca
...X
privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare între Comuna Sadu și CMI Doctor Tokacs Monica în vederea implementării proiectului ”Renovarea și dotarea Cabinetului medical individual din comuna Sadu” prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C-12
56202228.07.2022
Descarca
...X
privind stabilirea preţurilor de pornire la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu
55202228.07.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație/ negociere pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a comunei Sadu
54202228.07.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 32 (947 items)Prev1234567303132Next