Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Aprobare transmitere online a sedintelor Consiliului Local Petrestii de Jos.
34202112.05.2021
Descarca
(26 desc.)
...X
Aprobare dezmembrare imobil-teren in localitatea Petrestii de Jos
33202112.05.2021
Descarca
(24 desc.)
...X
Modificare si completare Anexa 3 la Hotararea nr. 415/2008 ( Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Cluj )
32202112.05.2021
Descarca
(8 desc.)
...X
Insusire raport de evaluare pentru teren in extravilanul localitatii Livada.
31202112.05.2021
Descarca
(20 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Contractului-cadru pentru acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje.
30202112.05.2021
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Petrestii de Jos.
29202112.05.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele care nu au incheiat contract cu firma de salubritate.
28202107.04.2021
Descarca
(19 desc.)
...X
Hotarare privind aprobare realizare acces, racorduri si bransamente in localitatea Deleni, FN
27202107.04.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare privind scoaterea prin prescriere dinevidentele fiscale a sumelor datorate de catre GUO JIN HUI.
26202107.04.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Inventarului domeniului public al Comunei Petrestii de Jos.
25202107.04.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea realizarii de racorduri si bransamente la proiectul ,, Elaborare documentatie pentru autorizarea lucrarilor de mentinere pe amplasament, imprejmuire teren, racorduri, bransamente, bazin vidanjabil" in localitatea Plaiuri, nr. 53
24202107.04.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aderarea Comunei Petrestii de Jos la Asociatia Comunelor din Romania.
23202107.04.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si listei de investitii pe anul 2021
22202107.04.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare privind validarea unui consilier supleant.
21202110.03.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Petrestii de Jos.
20202124.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind executia bugetara pentru anul 2020
19202124.02.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind buna gospodarare a Comunei Petrestii de Jos
18202124.02.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobare Regulament de organizare si functionare aparat primar Comuna Petrestii de Jos.
17202127.01.2021
Descarca
(29 desc.)
...X
Aprobare plata suma reprezentatnd ajutor de urgenta pentru familie decedat.
16202127.01.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
Aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anu 2021.
15202127.01.2021
Descarca
(31 desc.)
...X
Aprobare retea scolara si denumire unitati de invatamant de pe raza UAT Petrestii de Jos.
14202127.01.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
Aprobare numar si cuantum burse in anul scolar 2020 - 2021, pentru elevii Scolii Gimnaziale " Ioan Bujor" Petrestii de Jos.
13202127.01.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Aprobare atribuire si incheiere Contract de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare deseuri.
12202127.01.2021
Descarca
(7 desc.)
...X
Aprobare tarife pentru activitatea de salubrizare de pe raza UAT Petrestii de Jos incepand cu anul 2021.
11202127.01.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
Aprobarea platii de la bugetul local a cheltuielilor cu privire la transbordarea, transportul, depozitarea si eliminarea deseurilor menajere.
10202127.01.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobare Contract-cadru pentru acoperire costuri nete de gestionare deseuri de ambalaje municipale.
9202127.01.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
Incetare mandat consilier local prin demisie.
8202127.01.2021
Descarca
(28 desc.)
...X
Aprobarea realizarii racordurilor si bransamentelor la proiectul " Elaborarea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Livada "
7202127.01.2021
Descarca
(8 desc.)
...X
Aprobarea realizarii racordurilor si bransamentelor la proiectul " Elaborarea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Deleni "
6202127.01.2021
Descarca
(13 desc.)
...X
Aprobarea realizarii racordurilor si bransamentelor la proiectul " Elaborarea documentatiei pentru autorizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural Petrestii de Sus "
5202127.01.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Page 1 of 2 (34 items)Prev12Next