Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii;
65202116.12.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Valea Viilor în Consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ preşcolar - Şcoala Gimnazială “Marţian Negrea “ Valea Viilor
64202116.12.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2022 ;
63202116.12.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Viilor trim. IV 2021
62202116.12.2021 ...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Viilor trim. IV 2021;
61202126.11.2021 ...X
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021;
60202126.11.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului I din anul școlar 2021-2022
59202126.11.2021
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință.
58202126.11.2021
Descarca
...X
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Valea Viilor în comisia de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcției de director /director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din localitatea Valea Viilor
57202128.10.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”ÎNTREGIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE VALEA VIILOR ȘI MOTIȘ, COMUNA VALEA VIILOR”
56202128.10.2021
Descarca
31 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2021
55202128.10.2021 ...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
54202114.10.2021 ...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
53202114.10.2021 ...X
privind validarea Dispozitiei nr.84/2021
52202130.09.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind asocierea comunei Valea Viilor prin Consiliul Local Vala Viilor cu unități administrative-teritoriale limitrofe Municipiului Mediaș în vederea constituirii unei asociații de dezvoltare intercomunitara – zona metropolitană
51202130.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”
50202130.09.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 100183/Valea Viilor, către proprietarii construcției cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995
49202130.09.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea contribuției la ”Fondul de solidaritate” pentru ajutorarea persoanelor afectate de fenomene meteo extreme, a pandemiilor sau a altor fenomene meteo extreme de forță majoră, care pot avea ca efect vătămarea vieții omenești, boală incurabilă, distrugerea de bunuri materiale, mobile sau imobile ale cetățenilor sau instituțiilor publice
48202130.09.2021
Descarca
...X
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Valea Viilor nr. 45 / 07.10.2020 privind aprobarea obiectivului de investiții si implementării proiectului cu tema : ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu”
47202131.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Valea Viilor
46202126.08.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Valea Viilor
45202126.08.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 2021
44202126.08.2021
Descarca
...X
privind aprobarea contului de execuție a trim. II 2021
43202126.08.2021 ...X
privind rectificare bugetului local pe trim. III. 2021;
42202126.08.2021 ...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă
41202126.08.2021
Descarca
...X
privind obținerea acordului de principiu, pentru inițierea procedurilor de concesionare/închiriere a unei suprafete de 16,53 ha, identificat prin parcela 114/2 arabil, tarlaua 3 Valea Viilor, pentru cultivarea viței de vie
40202129.07.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind rectificare bugetului local pe trim. III. 2021;
39202129.07.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015
38202129.07.2021
Descarca
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii -M 125
37202124.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - M.322
36202124.06.2021
Descarca
...X
Pag. 1 din 5 (130 elem.)Prec12345Următoarea