Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2020 38202027.08.2020 ...X
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NORD TRANS”37202030.07.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-terotorială a comunei Valea Viilor36202030.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 35202025.06.2020
Descarca
...X
privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru anul 2020, la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş 34202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea organigramei şi a statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu 33202025.06.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea unor măsuri fiscale 32202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 31202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind avizarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici , a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii, pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM.30202028.05.2020
Descarca
11 descărcări
...X
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor aplicabile în anul 2020;29202028.05.2020
Descarca
17 descărcări
...X
privind retragerea concesiunii prevăzută în Contractul de concesiune nr. 3 / 06 octombrie 1995 a dl. Purice Valeriu 28202028.05.2020
Descarca
5 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. II. 2020;27202028.05.2020 ...X
privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1076/2017 încheiat între Comunei Valea Viilor și P.F. A Migea Anuța 26202005.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 100583 Valea Viilor, către proprieta-rii construcției cumpărate în temeiul Legii nr. 112/199525202030.04.2020
Descarca
12 descărcări
...X
Proiect de hotărâre privind execuția bugetului pe trim. I 202024202030.04.2020 ...X
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor pentru anul 2020 23202026.03.2020
Descarca
10 descărcări
...X
privind amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor cu bonificație, până la data de 30 iunie 202022202026.03.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind constituirea, încadrarea și dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul comunei Valea Viilor21202026.03.2020
Descarca
11 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă20202026.03.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 19202027.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind implementarea și depunerea ” Cererii de finanțare cu titlul „Livada Comunității”, în cadrul Programului Active Citizens Fund Romania, Apelul #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1), în calitate de partener a Fundaţiei OPENFIELDS 18202020.02.2020
Descarca
15 descărcări
...X
privind aprobarea utilizării excedentului din anii precedenți 17202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea încheierii unui acord de donaţie între UAT Comuna Valea Viilor, jud. Sibiu şi Satul Plop, Raion Dondușeni, Republica Moldova, localităţi înfrăţite conform HCL nr. 52/04.11.2017, prin donarea către satul Plop a unui tractor, aflat în proprietatea comunei Valea Viilor, jud. Sibiu16202020.02.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Valea Viilor în Consiliul de administraţie a unităţii de învăţământ preşcolar - Şcoala Gimnazială “Marţian Negrea “ Valea Viilor;15202020.02.2020
Descarca
21 descărcări
...X
privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activități, din componența Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 201514202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse și al cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2019-2020;13202020.02.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2020;12202020.02.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;11202020.02.2020
Descarca
13 descărcări
...X
privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 100585 Valea Viilor, către proprietarii construcției cumpărate în temeiul Legii nr. 112/1995 ; 10202030.01.2020
Descarca
18 descărcări
...X
privind modificarea HCL nr.53/2018 privind modificarea HCL nr.35/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor9202030.01.2020
Descarca
15 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (38 elem.)Prec12Următoarea