Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 202228202115.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind organizarea de piețe tradiționale, volante în Comuna Valea Viilor27202115.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor pentru anul 202126202115.04.2021
Descarca
...X
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2021;25202115.04.2021
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local pe anul 202124202115.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind execuția bugetului pe trim. I 202123202115.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2020-2021 22202125.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor, începând cu data de 01.04.202121202125.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, județul Sibiu;20202125.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului cu tema ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ in Comuna Valea Viilor, Judetul Sibiu” .19202118.02.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 , de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu18202118.02.2021
Descarca
9 descărcări
...X
privind modificarea H.C.L. 50/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Viilor, județul Sibiu17202118.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Valea Viilor, a unui imobil–teren situat în intravilanul Comunei Valea Viilor16202118.02.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul Comunei Valea Viilor ;15202118.02.2021
Descarca
10 descărcări
...X
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată-2020 14202118.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă13202118.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
 12202128.01.2021
Descarca
...X
privind acceptarea unei propuneri de donație imobiliară 11202128.01.2021
Descarca
14 descărcări
...X
privind plafonarea / stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor10202128.01.2021
Descarca
12 descărcări
...X
privind însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Viilor la data de 31 decembrie 20209202128.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2020;8202128.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind validarea Dispoziției nr. 125/22.12.20207202128.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea contului de execuție a trim. IV 2020 6202128.01.2021 ...X
privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor5202128.01.2021
Descarca
...X
privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social 4202128.01.2021
Descarca
...X
privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, pentru anul 20213202128.01.2021
Descarca
...X
aprobare utilizare excedent ani precedenti2202108.01.2021
Descarca
12 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 1202108.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 65202017.12.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. IV . 2020 ;64202017.12.2020 ...X
Pag. 1 din 4 (93 elem.)Prec1234Următoarea