Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Valea Viilor nr. 45 / 07.10.2020 privind aprobarea obiectivului de investiții si implementării proiectului cu tema : ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu”47202131.08.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Valea Viilor46202126.08.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile din U.A.T. Valea Viilor45202126.08.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul I al anului 202144202126.08.2021
Descarca
...X
privind aprobarea contului de execuție a trim. II 2021 43202126.08.2021 ...X
privind rectificare bugetului local pe trim. III. 2021;42202126.08.2021 ...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă41202126.08.2021
Descarca
...X
privind obținerea acordului de principiu, pentru inițierea procedurilor de concesionare/închiriere a unei suprafete de 16,53 ha, identificat prin parcela 114/2 arabil, tarlaua 3 Valea Viilor, pentru cultivarea viței de vie 40202129.07.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind rectificare bugetului local pe trim. III. 2021;39202129.07.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 201538202129.07.2021
Descarca
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii -M 12537202124.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - M.32236202124.06.2021
Descarca
...X
privind completarea HCL 46/2020 HOTĂRÂREA NR. 46 / 2020 privind aprobarea implementării proiectului "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna Valea Viilor, Judetul Sibiu" 35202107.06.2021
Descarca
...X
privind modificarea și completarea HOTĂRÂREA NR. 48 / 2020 privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului ( UIP)34202107.06.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea și completarea HOTĂRÂREA NR. 47 / 2020 privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului ( UIP)”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar ,Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu” 33202107.06.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim II, III si IV 202132202107.06.2021
Descarca
...X
privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Valea Viilor, județul Sibiu, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare 31202107.06.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările suplimentare aferente proiectului de investiţie „PROIECT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA COMUNEI VALEA VIILOR PRIN INVESTIŢII ÎN MODERNIZAREA REŢELEI STRADALE, AMENAJAREA DE SPAŢII VERZI, RENOVAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE VALEA VIILOR ŞI MOTIŞ, DEZVOLTAREA SERVICIULUI SOCIAL - ÎNFIINŢARE CENTRU DE AMINTIRI FRUMOASE ”30202127.05.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă29202127.05.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor, aplicabile în anul 202228202115.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind organizarea de piețe tradiționale, volante în Comuna Valea Viilor27202115.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor pentru anul 202126202115.04.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2021;25202115.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului local pe anul 202124202115.04.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind execuția bugetului pe trim. I 202123202115.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferente semestrului II din anul școlar 2020-2021 22202125.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor, începând cu data de 01.04.202121202125.03.2021
Descarca
21 descărcări
...X
privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, județul Sibiu;20202125.03.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului cu tema ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ in Comuna Valea Viilor, Judetul Sibiu” .19202118.02.2021
Descarca
9 descărcări
...X
privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 , de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu18202118.02.2021
Descarca
10 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (112 elem.)Prec1234Următoarea