Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea obiectivului de investitii si implementării proiectului cu tema ”Creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie de unităţi de învăţământ in Comuna Valea Viilor, Judetul Sibiu” .19202118.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind reorganizarea și funcționarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022 , de pe raza comunei Valea Viilor , judeţul Sibiu18202118.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind modificarea H.C.L. 50/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Viilor, județul Sibiu17202118.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Valea Viilor, a unui imobil–teren situat în intravilanul Comunei Valea Viilor16202118.02.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind stabilirea unor măsuri vizând bursele școlare la nivelul Comunei Valea Viilor ;15202118.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora în formă actualizată-2020 14202118.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă13202118.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind modificarea HCL 32/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 202012202128.01.2021
Descarca
17 descărcări
...X
privind acceptarea unei propuneri de donație imobiliară 11202128.01.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind plafonarea / stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor10202128.01.2021
Descarca
8 descărcări
...X
privind însuşirea inventarului bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Valea Viilor la data de 31 decembrie 20209202128.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, pe semestrul II al anului 2020;8202128.01.2021
Descarca
...X
privind validarea Dispoziției nr. 125/22.12.20207202128.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea contului de execuție a trim. IV 2020 6202128.01.2021 ...X
privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor5202128.01.2021
Descarca
...X
privind aprobarea planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către persoanele majore, apte de muncă, din familia beneficiară de ajutor social 4202128.01.2021
Descarca
...X
privind aprobarea numărului de posturi de asistenți personali, pentru anul 20213202128.01.2021
Descarca
...X
aprobare utilizare excedent ani precedenti2202108.01.2021
Descarca
12 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 1202108.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 65202017.12.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. IV . 2020 ;64202017.12.2020 ...X
cu privire la aprobarea valorificării masei lemnoase provenită din fondul forestier aflat în proprietatea UAT Valea Viilor pentru anul 2021; 63202017.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind constatarea încetării de drept, ca urmare a demisiei, a mandatului de consilier local al d-lui Dan Alin și vacantarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local Valea Viilor, 62202017.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea HCL 18/2020 privind implementarea și depunerea ”Cererii de finanțare cu titlul „Livada Comunității”, în cadrul Programului Active Citizens Fund Romania, Apelul #8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1), în calitate de partener a Fundaţiei OPENFIELDS” prin redenumirea titlului „Livada Comunității” în “ Împreună plantăm dezvoltare și armonie în Valea Viilor”,61202026.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.9/2020 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație” , utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Viilor60202026.11.2020
Descarca
10 descărcări
...X
privind modificarea organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Viilor;59202026.11.2020
Descarca
8 descărcări
...X
privind execuția bugetului local pe trim. III . 2020 58202026.11.2020 ...X
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, 57202026.11.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 ;56202026.11.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONORD Sibiu”55202026.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (84 elem.)Prec123Următoarea