Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind rectificarea bugetului local pe trim. IV./ 202052202005.11.2020 ...X
privind alegerea viceprimarului comunei Valea Viilor, judeţul Sibiu51202005.11.2020
Descarca
16 descărcări
...X
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Viilor, județul Sibiu 50202005.11.2020
Descarca
19 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 49202005.11.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului ( UIP) "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea corona virusului SARS-Cov-2 în Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu”;48202007.10.2020 ...X
privind aprobarea înființării Unității de Management a Proiectului ( UIP) ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar ,Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu ”;47202007.10.2020 ...X
privind aprobarea implementării proiectului "Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea corona virusului SARS-Cov-2 in Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu";46202007.10.2020 ...X
privind aprobarea obiectivului de investiții si implementării proiectului cu tema ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Valea Viilor, Județul Sibiu45202007.10.2020 ...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2020 44202007.10.2020 ...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 43202024.09.2020 ...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 42202024.09.2020
Descarca
9 descărcări
...X
privind execuția bugetului local la data de 30.06.2020 41202024.09.2020 ...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. IV 2020 40202024.09.2020 ...X
privind alegerea președintelui de ședință pentru luna septembrie 2020 39202024.09.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. III 2020 38202027.08.2020 ...X
privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NORD TRANS”37202030.07.2020
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-terotorială a comunei Valea Viilor36202030.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 35202025.06.2020
Descarca
...X
privind aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari pentru anul 2020, la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaş 34202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea organigramei şi a statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Viilor, judetul Sibiu 33202025.06.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea unor măsuri fiscale 32202025.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind alegerea preşedintelui de şedinţă 31202025.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind avizarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici , a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii, pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM.30202028.05.2020
Descarca
11 descărcări
...X
privind indexarea taxelor locale și a amenzilor aplicabile în anul 2020;29202028.05.2020
Descarca
18 descărcări
...X
privind retragerea concesiunii prevăzută în Contractul de concesiune nr. 3 / 06 octombrie 1995 a dl. Purice Valeriu 28202028.05.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local pe trim. II. 2020;27202028.05.2020 ...X
privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1076/2017 încheiat între Comunei Valea Viilor și P.F. A Migea Anuța 26202005.05.2020
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF 100583 Valea Viilor, către proprieta-rii construcției cumpărate în temeiul Legii nr. 112/199525202030.04.2020
Descarca
12 descărcări
...X
privind execuția bugetului pe trim. I 202024202030.04.2020 ...X
privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant necesar autoturismelor din proprietatea U.A.T. Valea Viilor pentru anul 2020 23202026.03.2020
Descarca
11 descărcări
...X
Pag. 1 din 2 (52 elem.)Prec12Următoarea