Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL NR. 9 privind aprobarea bugetului local al comunei Laslea pentru anul 2022
9 / 2022202204.02.2022
Descarca
(12 desc.)
...X
HCL NR. 8 Privind anularea unor creanțe fiscale
8 / 2022202226.01.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL NR. 7 privind darea în administrare a clădirilor primăriei în care se desfășoară activități școlare
7 / 2022202226.01.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL NR. 6 Privind aprobarea Planului de acţiuni ce se execută de către beneficiarii
6 / 2022202226.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL NR. 5 privind aprobarea rezultatului inventarierii pe anul 2021
5 / 2022202226.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL NR. 4 Privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor
4 / 2022202226.01.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL NR. 3 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
3 / 2022202226.01.2022
Descarca
...X
HCL NR. 2 privind aprobarea depunerii si implementării proiectului „Dotare spatii recreere , comuna Laslea , judetul Sibiu”
2 / 2022202221.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL NR. 1 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare
1 / 2022202207.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL NR. 55 Privind stabilirea unor măsuri fiscale care se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 2022
55 / 2021202123.12.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL NR. 54 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
54 / 2021202123.12.2021
Descarca
...X
HCL NR. 53 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
53 / 2021202114.12.2021
Descarca
...X
HCL NR. 52 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
52 / 2021202109.12.2021
Descarca
...X
HCL NR.51 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
51 / 2021202103.12.2021
Descarca
...X
HCL NR. 50 privind aprobarea cuantumului și numărul de burse școlare care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din comuna Laslea , în semestrul I al anului școlar 2021 – 2022
50 / 2021202123.11.2021
Descarca
...X
HCL NR. 49 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Laslea în Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Laslea
49 / 2021202123.11.2021
Descarca
...X
HCL NR. 48 privind suplimentarea numărului de posturi de asistent personal al persoanelor cu handicap în cadrul Compartimentului de Asistență Socială
48 / 2021202123.11.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL NR. 47 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Laslea
47 / 2021202123.11.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL NR. 46 Privind aprobarea Statutului Comunei Laslea
46 / 2021202123.11.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL NR 45 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Laslea în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director și director adjunct
45 / 2021202128.10.2021
Descarca
...X
HCL NR 44 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
44 / 2021202113.10.2021
Descarca
...X
HCL NR. 43 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție Modernizare strazi de interes local, podete si trotuare în localitatea Laslea
43 / 2021202113.10.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
HCL NR. 42 privind asocierea comunei Laslea prin Consiliul Local Laslea cu unităţi administrativ teritoriale limitrofe Municipiului Mediaș în vederea constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară – zonă metropolitană
42 / 2021202113.10.2021 ...X
HCL NR 41 privind validarea Dispozițiilor primarului nr. 359 din 2021 și nr. 382 din 2021 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
41 / 2021202113.10.2021
Descarca
...X
HCL NR 40 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
40 / 2021202113.10.2021
Descarca
...X
HCL NR. 39 privind aprobarea programului pilot în Municipiul Mediaș în vederea implementării instrumentului economic ”plătește pentru cât arunci”
39 / 2021202109.09.2021
Descarca
...X
HCL NR. 38 privind aprobarea devizului general de lucrări -Rest de executat 08 2021 – Actualizat – ”Rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Laslea , comuna Laslea , județul Sibiu”
38 / 2021202109.09.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
HCL NR. 37 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Laslea nr. 33 din 2020
37 / 2021202131.08.2021
Descarca
...X
HCL NR. 36 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării, extinderii construcțiilor de pe raza comunei Laslea
36 / 2021202131.08.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL NR. 35. Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2021
35 / 2021202131.08.2021
Descarca
...X
Page 1 of 3 (65 items)Prev123Next