Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
1202416.02.2024 ...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 53 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
53 / 2023202320.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A 52 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
52 / 2023202311.12.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 51 / 2023 Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Laslea
51 / 2023202327.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A NR. 50 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
50 / 2023202327.11.2023 ...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 49 / 2023 Privind participarea comunei Laslea , ca membru fondator, La constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru serviciile publice de urbanism „TÂRNAVA MARE”
49 / 2023202327.11.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 47 / 2023 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului
47 / 2023202327.10.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 46 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
46 / 2023202327.10.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 45 / 2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
45 / 2023202327.10.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 44 / 2023 privind aprobarea memoriului tehnic, a devizului general, a indicatorilor tehnicoeconomici și a planului anual de evoluție a tarifelor pentru proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor”
44 / 2023202315.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 39 / 2023 privind acordarea unor eșalonări la plata obligațiilor restante datorate bugetului comunei Laslea
39 / 2023202331.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 43 / 2023 privind oportunitatea și necesitatea întocmirii unui studiu de coexistență pentru finalizarea proiectului tehnic ”Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public din comuna Laslea , județul Sibiu” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta 10 – Fondul local
43 / 2023202330.08.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 42 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
42 / 2023202330.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 41 / 2023 privind aprobarea subvenționării microcipării și achiziției de carnete de sănătate ale cîinilor cu stăpân de pe raza comunei Laslea
41 / 2023202330.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 40 / 2023 privind asumarea implementării Programului pentru Școli al României pentru anii 2023-2024 , respectiv 2024-2025
40 / 2023202330.08.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 38 / 2023 Privind modificarea și completarea H.C.L. Laslea nr. 13/2023 privind „Mobilarea si dotarea scolilor din Comuna Laslea” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență - C 15 – Educatie
38 / 2023202312.07.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 37 / 2023 privind aprobarea necesității și oportunității accesării și implementării proiectului de dezvoltare locală ”Extinderea rețelei publice de alimentare cu energie electrică a localității Laslea , comuna Laslea , județul Sibiu”
37 / 2023202312.07.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 35 / 2023 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de trei luni
35 / 2023202312.07.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 34 / 2023 privind indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale , pentru anul 2024 , corespunzător ratei de inflație aferentă anului 2022
34 / 2023202330.06.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 33 / 2023 privind mandatarea primarului Comunei Laslea ca reprezentant al Comunei Laslea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze “pentru” sau “împotriva” aprobării modificării tarifului de depozitare
33 / 2023202330.06.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 32 / 2023 privind aprobarea unor măsuri de administrare a pădurilor comunale pentru anul 2023
32 / 2023202330.06.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 31 / 2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare
31 / 2023202330.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 30 / 2023 privind delegarea, către Comuna Laslea - Județul Sibiu, a dreptului de depunere a aplicației de finanțare aferentă proiectului „Microbuze școlare electrice în județul Sibiu” gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C15/EDUCATIE/I.10.
30 / 2023202330.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 28 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
28 / 2023202330.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 27 / 2023 privind aprobarea Devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Dotare spații recreere , comuna Laslea, județul Sibiu
27 / 2023202330.05.2023
Descarca
...X
H O T A R Â R E A Nr. 26 / 2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Proiect pilot : Construire sală de sport cu tribuna de 180 locuri în satul Laslea , comuna Laslea , județul Sibiu”
26 / 2023202330.05.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 25 / 2023 Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2023
25 / 2023202326.04.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 24 / 2023 Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Laslea
24 / 2023202326.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 23 / 2023 Privind aprobarea susținerii Parteneriatului LEADER al Asociației ,,Grupul de Acțiune Locală Dealurile Tîrnavelor” prin includerea teritoriului Comunei Laslea în parteneriat
23 / 2023202326.04.2023
Descarca
...X
H O T Ă R Â R E A Nr. 22 / 2023 privind acordarea unor eșalonări la plata taxei de închiriere a pășunilor
21 / 2023202326.04.2023
Descarca
...X
Page 1 of 6 (161 items)Prev123456Next