Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 7650 lei, din bugetul local, pentru acordarea de pachete de Crăciun, elevilor și preșcolarilor din comuna Carașova, în anul 2022
92202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Serviciului Public de Gospodărie Comunală al comunei Carasova, pe anul 2022
91202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2022
90202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unei parcele de teren în suprafață de 112 mp, situată în extravilanul localității Carașova, din suprafata de pășune înscrisă în CF nr.87 Carașova, nr. cad/309.top. 726/3/a/2/.../1/1/2
89202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023
88202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind participarea Comunei Carașova la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură
87202209.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2022
86202229.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind alocarea unor fonduri bănești pentru organizarea Sărbătorilor de iarnă și Pomul de Crăciun, copiilor școlari și preșcolarilor din Comuna Carașova
85202229.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2022
84202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2022
83202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA CARASOVA, COMUNA CARASOVA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
82202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri din patrimoniul privat al Comunei Carașova, către Serviciul Public de Gospodărie Comunală Carașova
81202221.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei ” ÎNFIINȚARE CENTRU COMUNITAR INTEGRAT ÎN COMUNA CARAȘOVA”
80202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE Privind aprobarea tarifului,ora manoperă directă ce va fi utilizată Serviciul Public de Gospodarie Comunală Caraşova, pentru lucrările prestate către, U.A.T Comuna Caraşova şi terţi.
79202221.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionării unui număr de două pompe de refulare a apei uzate
78202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului operativ de actiune pentru sezonul de iarnă 2022-2023 în comuna Carasova
77202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Carașova
76202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE cu privire la îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Carașova nr. 57/11.08.2022 privind înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Carașova (la nivel de compartiment)
75202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Protocolul de Colaborare cu UAT COMUNA CARAȘOVA, județul CARAȘ-SEVERIN cu MMSS/MS/ME în cadrul proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, cod SMIS+: 122607
74202221.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionării unei remorci auto
73202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor a taxelor pentru serviciile și lucrările executate de Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Comunei Caraşova
72202212.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE Cu privire la modificarea HCL nr.30/04.05.2022 privind aprobarea achizitionării unui utilaj agricol de tip tractor cu încărcător frontal prevăzut cu cupă
71202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă
70202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării și instalării unui sistem de supraveghere video în zonele de intrare/iesire a localităților Carașova, Nermed, Iabalcea
69202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului comunei Carașova pe anul 2022
68202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezlipire a terenului în suprafață de 100 mp , situat în intravilanul localității Nermed, înscris în CF 17 Nermet ,nr. top. 170/4/10/f.../1/a/3, nr.cad.313, comuna Carașova
67202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezlipire a terenului în suprafață de 330 mp , situat în intravilanul localității Nermed, înscris în CF 17 Nermet, nr. top. 170/4/10/f.../1/a/3, nr.cad.313, comuna Carașova și aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a parcelei nou formate, ca teren aferent construcției situate în intravilanul localității Nermed, nr. 119 A, domeniul privat, către domnul Moraru Mircea
66202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de dezlipire a terenului în suprafață de 594 mp , situat în intravilanul localității Nermed, înscris în CF 17 Nermet, nr. top. 170/4/10/f.../1/a/3, nr.cad.313, comuna Carașova și aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a parcelei nou formate, ca teren aferent construcției situate în intravilanul localității Nermed, nr. 115, domeniul privat, către domnul Vatav Gheorghe și soția Vatav Ana Cristina
65202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice din comuna Carașova, pentru anul 2022
64202212.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării unui număr de 50 de tuburi pentru amenajarea căilor de acces la proprietățile cetățenilor, limimitrofe drumurilor publice de pe raza comunei Carașova
63202212.10.2022
Descarca
...X
Page 1 of 7 (198 items)Prev1234567Next