Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 10/2 13.02.2019Hotărârea nr.10 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari pe anul 2019 intocmit de catre Primarul comunei Rasinari, pentru repartizarea orelor de munca prestate de persoanele beneficiare de sume acordate ca ajutor social
2019 14 05.02.2019Hotărârea nr.14 privind aprobarea pretului maximal pentru licitatie prestari servicii exploatari forestiere din fondul forestier proprietate publică a comunei Rășinari
2019 13 05.02.2019Hotărârea nr.13 privind aprobarea propunerii privind pretul de pornire pentru licitatie ,, pe picior ,, , in plic , care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a comunei Rasinari
2019 12 05.02.2019Hotărârea nr.12 privind incetarea dreptului de administrare si folosinta acordat Operatorului Regional APA CANAL SIBIU S.A asupra terenurilor aflate in proprietatea publica a comunei Rasinari inscrise in CF Rasinari nr.l08, nr. top 6976 - teren 64 mp si CF Rasinari nr. 108, nr. top 8691 teren 120 mp
2019 11 05.02.2019Hotărârea nr. 11 privind aprobarea Planului propriu de analiza si acoperire a riscurilor pe raza comunei Rasinari
2019 9 05.02.2019Hotărârea nr.9 privind salarizarea functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Prirnarului comunei Rasinari si serviciilor publice subordinate Consiliului Local al comunei Rasinari incepand cu data de 1 ianuarie 2019, stabilirea indemnizatiei lunare de sedinta, acordarea voucherelor de vacanta si a indemnizatiei lunare de hrana
2019 8 05.02.2019Hotărârea nr. 8 privind aprobarea Devizului general si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului montare instalatie de iluminat antipanica si siguranta la Scoala Gimnaziala Sava Popovici Barcianu din comuna Rasinari, judetul Sibiu, Scoala primara Prislop si Gradinita cu program prelungit nr. 2 Copacele
2019 7 05.02.2019Hotărârea nr.7 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Schitului Sfantul Ioan Iacob Romanul din Rasinari
2019 6/2 05.02.2019Hotărârea nr.6 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului de urbanism general si Regulamentului local de urbanism al comunei Rasinari aprobat prin HCL nr. 101./29.11.2005 si prelungit prin HCL nr. 122/22.12.2015
2019 5 05.02.2019Hotărârea nr. 5 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
2019 4 17.01.2019Hotărârea nr.4 privind validarea Raportului procedurii de atribuire a contractului de concesiune a imobilului inscris in CF Rasinari nr. 102878, nr. top. 102878 in vederea construirii unei - sali de ceremonii funerare
2019 3/1 17.01.2019Hotărârea nr.3 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Rasinari, Județul Sibiu”
2019 2/1 17.01.2019Hotărârea nr.2 privind aprobarea utilizarii unei sume din excedentul bugetului local pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare pentru anul 2018 .
2019 1/1 17.01.2019Hotărârea nr. 1 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.