Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂREA NR. 83/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
83 / 20.12.2022202220.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 82/2022 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciului administrativ
82 / 20.12.2022202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 81/2022 privind Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2023 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
81 / 20.12.2022202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 80/ 2022 privind stabilirea și aprobarea impozitelor şi taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile pentru anul 2023 în Comuna Rimetea
80 / 20.12.2022202220.12.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
HOTĂRÂRE NR. 79 / 2022 privind aprobarea calendarului pieţelor şi târgurilor pe anul 2023.
79 / 20.12.2022202220.12.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂRE NR. 78 / 2022 privind acordarea unui mandat special domnului primar Deak - Szekely Szilard – Levente, reprezentantul Consiliului Local Rimetea în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"
78 / 20.12.2022202220.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 77/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
77 / 24.11.2022202224.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 76/2022 privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar cu frecventa de la nivelul Comunei Rimetea în anul şcolar 2022 - 2023
76 / 24.11.2022202224.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 75/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Compartimentului de Asistență Socială
75 / 24.11.2022202224.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 74/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
74 / 24.11.2022202224.11.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 73/2022 privind aprobarea proiectului ”REABILITAREA MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA RIMETEA, COMUNA RIMETEA” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
73 / 27.10.2022202227.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 72/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
72 / 27.10.2022202227.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 71/2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III anul 2022.
71 / 27.10.2022202227.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 70/2022 privind completarea listei de investiții a comunei Rimetea, județul Alba
70 / 14.10.2022202214.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 69/2022 rivind aprobarea proiectului ”REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE "SEBES PÁL" DIN LOCALITATEA RIMETEA, COMUNA RIMETEA” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
69 / 14.10.2022202214.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 68/2022 privind completarea HOTĂRÂREA NR. 53/2022 privind aprobarea proiectului ”CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII COMUNEI RIMETEA PRIN VALORIFICAREA ARHITECTURII TRADIȚIONALE” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
68 / 14.10.2022202214.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 67/2022 privind completarea HOTĂRÂREA NR. 57/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcții, notare adresă poștală, schimbare categorie de folosință și întabulare în Cartea Funciară.
67 / 7.10.2022202207.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 66/2022 privind completarea HOTĂRÂREA NR. 44/2022 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea moderată a Căminului Cultural din Colțești, comuna Rimetea, județul Alba” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
66 / 7.10.2022202207.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 65/2022 privind completarea HOTĂRÂREA NR. 54/2022 privind aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A CETĂȚII NOBILIARE COLȚEȘTI (SÂNGEORGIU-TRASCĂU)” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
65 / 7.10.2022202207.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 64/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
64 / 7.10.2022202207.10.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 63/2022 privind modificarea dispozitivul și completarea preambulului HOTĂRÂREA NR. 47/2022 privind aprobarea modelului de CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE UZUFRUCT
63 / 27.09.2022202227.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 62/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ P+M și ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL„ Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **)
62 / 27.09.2022202227.09.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 61/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
61 / 27.09.2022202227.09.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 60/2022 privind completare preambulul și modificare HOTĂRÂREA NR. 41/2022 privind însușirea DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ DE IDENTIFICARE, PARCELARE, SCHIMBARE CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ, ACTUALIZARE DESTINAȚIE TEREN ȘI ÎNTABULARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ
60 / 27.09.2022202227.09.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 59/2022 privind completare preambulul HOTĂRÂREA NR. 20/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcție, schimbare categorie de folosinţă și întabulare în Cartea Funciar
59 / 27.09.2022202227.09.2022
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂREA NR. 58/2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „ DESFIINȚARE CASĂ, CONSTRUIRE PENSIUNE, REAMENAJARE ȘURĂ ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ȘURĂ ÎN LOC DE LUAT MASĂ PENTRU PENSIUNE, CONSTRUIRE ANEXĂ GRUP SANITAR ” **)
58 / 17.08.2022202217.08.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 57/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcții, notare adresă poștală, schimbare categorie de folosință și întabulare în Cartea Funciară.
57 / 17.08.2022202217.08.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 56/2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
56 / 17.08.2022202217.08.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 55/2022 privind modificarea preambulul HCL NR. 23/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcție, schimbare categorie de folosinţă și întabulare în Cartea Funciar
55 / 17.08.2022202217.08.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 54/2022 privind aprobarea proiectului ”REABILITARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A CETĂȚII NOBILIARE COLȚEȘTI (SÂNGEORGIU-TRASCĂU)” propus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență
54 / 14.07.2022202214.07.2022
Descarca
...X
Page 1 of 5 (128 items)Prev12345Next