Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂREA NR. 84/2023 privind amenajarea unui spațiu de colectare separată a deșeurilor menajere periculoase, metal, lemn, textile, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori, deșeuri voluminoase inclusiv saltele și mobilă colectate de la locuitorii comunei Rimetea
84 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 83/2023 privind stabilirea locațiilor pentru depozitarea temporară a deșeurilor biodegradabile provenite de pe domeniul public (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei Rimetea
83 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 82/2023 privind stabilirea unei suprafețe de teren, în vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte rezultate din activități de construcții și demolări
82 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 81/2023 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General(PUG) , Planului de Amenajare a Teritoriului (PAT) și a Regulamentului Local de Urbanism ale Comunei Rimetea
81 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 80/2023 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea modificăării tarifelor pentru serviciile prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 1 Lot 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019
80 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 79/2023 privind stabilirea coeficientilor și salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Rimetea.
79 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 78/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
78 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 77/2023 privind stabilirea și aprobarea impozitelor şi taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile pentru anul 2024 în Comuna Rimetea
77 / 2023202318.12.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 76/2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „ Sebes Pal ” Rimetea
76 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 75/2023privind aprobarea modificărilor tehnice și reactualizarea valorii proiectului „ACHIZIȚIONARE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA RIMETEA”
75 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 74/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PTpentru obiectivul de investiții ,, REABILITAREA MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA RIMETEA, COMUNA RIMETEA" finanțat prin PNRR - C10 – Fondul Local
74 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 73/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PT pentru obiectivul de investiții REABILITARE MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE "SEBES PÁL" DIN LOCALITATEA RIMETEA,COMUNA RIMETEA, JUDEȚUL ALBA” finanțat prin PNRR - C10 – Fondul Local
73 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 72/2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic (PT), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PT pentru obiectivul de investiții ,, REABILITARE MODERATĂ A CĂMINULUI CULTURAL DIN COLȚEȘTI, COMUNA RIMETEA, JUDEȚUL ALBA" finanțat prin PNRR - C10 – Fondul Local
72 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 71/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
71 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 70/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „ CONSTRUIRE CASĂ INDIVIDUALĂ UNIFAMILIALĂ ȘI CASĂ DE OASPEȚI, AMENAJARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE LA REȚELELE EDILITARE” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **)
70 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 69/2023 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASA DE VACANȚĂ ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **)
69 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 68/2023 privind acordarea unui mandat special pentru includerea tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operatorul economic delegat pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora vederea includerii tuturor indicatorilor de performanţă aferenţi activităţilor prestate de operator pe fluxul deşeurilor municipale, inclusiv pentru includerea penalităţilor suportate de către operator în caz de neîndeplinire a acestora pentru activitatea de colectare și transport deșeuri, prin modificarea Anexei nr. 1 a Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din Județul Alba
68 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 67/2023 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Rimetea
67 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 66/2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
66 / 2023202323.11.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 65/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
65 / 2023202326.10.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 64/2023 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III anul 2023.
64 / 2023202326.10.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 63/2023 privind modificarea Organigramei și al Statului de Funcții al aparatului de specialitate al Primarului com. Rimetea
63 / 2023202325.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 62/2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
62 / 2023202325.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 61/2023 privind elaborarea unui REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI, ”ACHIZIȚIONARE UTILAJ PENTRU SERVICII PUBLICE ÎN COMUNA RIMETEA”
61 / 2023202325.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 60/2023 privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între UAT Rimetea, județul Alba, și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS
60 / 2023202325.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 59/2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic pentru „ INTODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN STABILIRE FUNCȚIONALĂ ȘI R.L.U. ÎN VEDEREA CONSTRUIRII A TREI LOCUINȚE D+P+M, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRI, ASIGURARE ACCES ȘI UTILITĂȚI. ”
59 / 2023202325.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 58/2023 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării „ Extindere fabrică procesare lapte ” intravilan și extravilan sat Colțești, comuna Rimetea, județul Alba
58 / 2023202325.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 57/2023 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Comunei Rimetea aflate pe rolul instanțelor de judecată
57 / 2023202312.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 56/2023 privind acordarea unui mandat special pentru a vota în AGA A.D.I. Salubris Alba Proiectul de hotărâre nr. 1 din 28.07.2023 privind aprobarea tarifelor distincte recalculate (ca urmare a modificărilor impuse de prevederile art. V, alin. (1) din OUG nr. 133/2022, cu modificările și completările ulterioare) și ajustate (cu respectarea prevederilor art. 33, 34 și 35 din Ordinul 640/30.09.2022, cu modificările și completările ulterioare), aferente activităților desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor de pe Lotul 1 Alba Iulia cu nr. 61/18.04.2019, precum și a tarifelor de facturare a activităților
56 / 2023202312.09.2023
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 55/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice - Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA MODERATĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE "SEBES PÁL" DIN LOCALITATEA RIMETEA, COMUNA RIMETEA”,finanțat prin PNRR - C10 – Fondul Local
55 / 2023202323.08.2023
Descarca
...X
Page 1 of 8 (212 items)Prev12345678Next