Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HOTĂRÂREA NR. 20/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcție, schimbare categorie de folosinţă și întabulare în Cartea Funciar
20 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 20/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcție, schimbare categorie de folosinţă și întabulare în Cartea Funciar
20 / 24.02.2022202224.02.2022 ...X
HOTĂRÂREA NR. 19/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare, înscriere construcție, schimbare categorie de folosinţă și întabulare în Cartea Funciar
19 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 18/2022 privind însușirea Documentaţie tehnică de identificare, parcelare și întabulare în Cartea Funciară.
18 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 17/2022 privind îndreptarea materială din HOTĂRÂREA NR. 3/2022 privind validarea DISPOZITIEI NR. 95/2021 pentru modificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Rimetea
17 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 16/2022 privind rectificarea bugetului local al Comunei Rimetea pe anul 2022
16 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 15/2022 privind actualizarea Planului de Analiza şi Acoperirea Riscurilor la nivelul comunei Rimetea
15 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 14/2022 privind modificarea HOTARARE NR. 55/2021 privind acordarea de sprijin financiar Parohiei Catolică Colțeștidin localitatea Colțești, jud.Alba
14 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 13/2022 privind revocarea HOTARARII NR. 56/2021, HOTARARE NR.57/2021, HOTARARE NR.58/2021
13 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 12/2022 privind aprobarea închirierii prin încredintare directă sau prin licitație publică a pășuniilor - proprietate publică a comunei Rimetea
12 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 11/2022 privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public/privat al comunei Rimetea, în vederea desfășurării de activități sezoniere și ocazionale
11 / 24.02.2022202224.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 10/2022 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Rimetea pe anul 2022
10 / 10.02.2022202210.02.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 9/2022 privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului și construcției aferente acesteia, imobil specificat în HGT 446/1999 – anexa nr. 2, poziția 9 și HGR 661/2004 – anexa nr. 2, poziția 25
9 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 8/2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru anul 2021 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități
8 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 7/2022privind modificarea taxei de salubrizare instituită prin HCL nr.3/2018 și aprobarea Regulamentului de stabillire și aplicare a taxei de salubrizare pe teritoriului comunei Rimetea, județul Alba
7 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 6/2022 Privind aprobarea calendarului pieţelor şi târgurilor pe anul 2022.
6 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 5/2022 privind necesitatea aprobării Planului de lucrări ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
5 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 4/2022 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV anul 2021.
4 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 3/2022 privind validarea DISPOZITIEI NR. 95/2021 pentru modificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Rimetea
3 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTĂRÂREA NR. 2/2022 privind aprobarea proiectului de organizare a reţelei școlare de pe raza comunei Rimetea pentru anul şcolar 2022 – 2023 .
2 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
HOTĂRÂREA NR. 1/2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
1 / 27.01.2022202227.01.2022
Descarca
...X
HOTARARE NR. 44 / 2021 privind modificarea art. 1 din HOTĂRÂRE NR. 31/2021 privind aprobarea cuantumului burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Rimetea în anul şcolar 2020 – 2021.
44 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARARE NR. 43 / 2021, privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Rimetea,județul Alba, 2021 - 2027
43 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE NR. 42 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ, ÎMPREJMUIRE TREN ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **)”beneficiar Onisor Ovidiu Vladimir
42 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARARE NR. 41 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASA DE VACANȚĂ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **) beneficiar BOLBOACĂ SEBASTIAN – EMIL.
41 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
...X
Hotărâre individuală: HOTARAREA NR. 40 / 2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE CASA DE VACANȚĂ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **) beneficiar Pop Adrian – Alin.
40 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
...X
HOTARÂREA NR. 39/2021 privind aprobarea volumului pentru valorificarea prin vânzare directă a masei lemnoase producția anului 2021
39 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
...X
HOTARARE NR. 38 / 2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Rimetea
38 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
HOTARARE Nr. 37 /2021 privind aprobarea modificarea HOTĂRÂRE NR. 32/2021 privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat, Asocierea SC RER VEST S.A./SC RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 1 – Lot 1 Alba Iulia a județului Alba în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 61/18.04.2019.
37 / 28.09.2021202128.09.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre individuală: HOTĂRÂRE NR. 36/2021 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în vederea realizării : „CONSTRUIRE SAT DE VACANȚĂ – CĂSUȚE TIP CAMPING ȘI SERVICII CONEXE, ALIMENTAȚIE PUBLICĂ, SPA ȘI AGREMENT ” Comuna Rimetea, sat Rimetea, jud. .Alba **)
36 / 02.08.2021202102.08.2021
Descarca
(9 desc.)
...X
Page 1 of 3 (65 items)Prev123Next