Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2019 7 18.01.2019Aprobare prelungire termen chirie imobile aparținând Comunei Cârța și cuantumul chiriei pe anul 2019
2019 6 18.01.2019Reactualizare plan acoperire riscuri
2019 5 18.01.2019Plan de acțiuni Legea 416/2001 pentru anul 2019
2019 4 18.01.2019Acoperire definitivă din excedentul bugetar
2019 3 18.01.2019Stabilire taxă specială salubritate
2019 2 18.01.2019Aprobare Regulament Salubrizare Cârța
2019 1 18.01.2019Alegere președinte ședință pe lunile ianuarie, februarie și martie 2019
2018 66 17.12.2018Mandatarea primarului Comunei Cârța, ca reprezentant al Comunei Cârța, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECO SISTEM AVRIG” să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 24/19.03.2013
2018 65 17.12.2018Aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de SC Gospodărire Orășenească Avrig SA, începând cu 01.01.2019
2018 64 17.12.2018Participarea Comunei Cârța la capitalul social al SC Gospodărire Orășenească Avrig SA
2018 63 12.12.2018Rectificarea bugetului local și suplimentarea listei de investiții pe trim. IV anul 2018
2018 62 12.12.2018Acordarea unui mandat special Primarului Comunei Cârța de a vota ”pentru” modificarea - conform avizelor ANRSC, a actului adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifară, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, în Adunarea Genarală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari
2018 61 27.11.2018Rectificare buget local si suplimentare lista de investitii pe trim IV anul 2018 Comuna Cirta
2018 60 27.11.2018Aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Cirta pe anul 2019
2018 59 27.11.2018Mandatarea primarului in ADI ECO Sibiu pentru a vota semnarea Actului aditional la Contractul de delegare gestiune
2018 58 27.11.2018Mandatarea primarului in ADI ECO Sibiu pentru a vota aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubritate Sibiu
2018 57 27.11.2018Rectificare buget si suplimentare lista de investitii a SC GOA SA Avrig
2018 56 27.11.2018Aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al primarului Comunei Cirta
2018 55 27.11.2018Stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase si a preturilor aferente pe anul 2019
2018 54 26.10.2018Rectificare si suplimentare buget local pt trim IV 2018
2018 53 26.10.2018Aprobarea cotei de carburanti pentru autovehiculele din parcul auto al Primariei Cirta
2018 52 26.10.2018Alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie - noiembrie - decembrie anul 2018
2018 51 25.09.2018Aprobare Regulament si traseu microbuz scolar
2018 50 25.09.2018Organigrama si Statul de functii
2018 49 25.09.2018Program actiuni sociale
2018 48 25.09.2018Reprezentant al CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Cirta
2018 47 25.09.2018Rectificare si suplimentare buget local
2018 46 13.09.2018Rectificarea si Suplimentarea Bugetului Local
2018 45 30.08.2018Aprobare Parteneriat intre UAT Cirta si Scoala Gimnaziala Cirta
2018 44 30.08.2018Aprobare Organigrama, Stat de functii, Coeficienti ierarhizare
2018 43 30.08.2018Revocare HCL nr. 24/2018
2018 42 30.08.2018Acordare mandat special Primarului de a vota in ADI Apa Tarnavei Mari
2018 41 30.08.2018Acordare mandat special Primarului de a vota tarife in ADI Apa Tarnavei Mari
2018 40 30.08.2018Aprobare Program anual finantari nerambursabile
2018 39 25.07.2018Contul de executie la data de 30.06.2018
2018 38 25.07.2018Incheierea unui contract de asistenta juridica cu av Ana Maria Cune
2018 37 25.07.2018Aprobarea taxei speciale de salubritate
2018 36 25.07.2018Alegerea presedintelui de sedinta pe lunile iulie, august, septembrie
2018 35 28.06.2018Modificarea taxei de bransare la apa canal
2018 34 28.06.2018Aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Evanghelice CA Cirta
2018 33 28.06.2018Rectificarea bugetului local pe trim III
2018 32 28.06.2018Modificarea coeficientului de ierarhizare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com Cirta
2018 31 28.06.2018Validarea mandatului de consilier local al dnei Tatu Cristina
2018 30 28.06.2018Se ia act de demisia consilierului local Samu Dorel si se vacanteaza mandatul de consilier local
2018 29 22.05.2018Rectificare buget local sem II
2018 28 22.05.2018Regulament acordare vouchere de vacanta
2018 27 22.05.2018Regulament organizare si functionare compartiment Asistenta sociala
2018 26 22.05.2018Reteaua de invatamant preuniversitar Cirta an scolar 2018-2019
2018 25 22.05.2018Aprobare taxa eliberare autorizatie sanitara
2018 24 13.04.2018Sustinere financiara a Asociatiei "Maria Tanase"
12