Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
HCL privind organizarea si desfasurarea de catre Comuna Apold a evenimentului Ziua Comunei apold, in dqata de 24 septembrie 2023
59202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind modificarea statului de functii si a organigramei Primariei Comunei Apold, jud Mures
58202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a imobilului identificat prin CF 51654 situat in Comuna Apold sat Vulcan nr 33 judet Mures in vederea instrainarii cotei de 5/6 a imobilului casa, domnului Kobori Alexandru daniel in calitate de coproprietar al imobilului
57202318.09.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei apold asupra unui teren inscris in CF 53050
56202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele CL Apold pentru perioada octombrie 2023 - decembrie 2023
55202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind numirea reprezentantiilor din partea CL Apold ca membrii in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Apold, jud Mures, pentru anul scolar 2023-2024
54202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea colaborarii cu MMPS in cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS-SII MMSS cod My Smis 130963
53202318.09.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea incheierii contracte de inchiriere
48202310.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind actualizarea deviz investitie Dotarea scolii gimnaziale din satul Apold cu mobilier urban si echipamente sportive
47202310.07.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind implementare proiectului Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd
46202310.07.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL privind aprobarea preturilor de referinta material lemnos
45202310.07.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind rectificarea bugetului local
44202310.07.2023
Descarca
...X
HCL privind inregistrarea UAT Apold in SNEP si pe ghiseul.ro
43202310.07.2023
Descarca
...X
HCL privind neasumarea unei responsabilitati
42202310.07.2023
Descarca
...X
HCL privind alegerea presedintelui de sedinta
41202310.07.2023
Descarca
...X
HCL privind actualizaqre Deviz si indicatori tehnbico economici proiect canalizare menajera si statie de epurare in Comuna Apold judetul Mures
40202326.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
HCL privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pasune
39202326.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului si actualizarea devizului general al proiectului Reabilitare si dotare camin cultural in Comuna apold Localitatea saes jud Mures
38202326.05.2023
Descarca
...X
HCL privind aprobarea inchirierii prin licitatie a pasunilor din proprietatea Publica a Comunei Apold
37202326.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat dupa realizarea procedurilor de achizitie pentru obiectivul de investitii Reabilitare si Modernizare DC56 apold-daia si DC56A spre Vulcan in Comuna Apold, Judetul Mures
36202326.05.2023
Descarca
(2 desc.)
...X
HCL privind modificarea rt 3 din HCL 29 din 2023
35202326.05.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
HCL privind rectificarea bugetului local al Comunei Apold
34202326.05.2023
Descarca
...X
HCL privind scaderea din evidenta analitica de platitor a creantelor fiscale datorate Bugetului local al Comunei Apold de catre persoanele juridice radiate din Registrul comertului
33202326.05.2023
Descarca
...X
aprobare studiu de fezabilitate si indicatori tehnico economici reabilitare si eficientizare sediu administrativ
32202311.05.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
aprobarea studiu de fezabilitate si indicatori tehnico economici Reabilitarte si eficientizare energetica cladire educationala
31202311.05.2023
Descarca
...X
aprobarea sustineruu parteneriatului LEADER
30202311.05.2023
Descarca
...X
programul rabla local
29202321.04.2023
Descarca
...X
privind aprobarea colaborarii cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in cadrul proiectului HUB de Servicii MMSS SII MMSS cod Smis 130963
28202307.04.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea aderarii unei entitrati administrativ teritoriale la asociatia de dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES
27202307.04.2023
Descarca
...X
privind intabularea dreptului de proprietate privata a Comunei Apold asupra unui teren inscris in CF 53051 Apold loc Daia
26202307.04.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Page 1 of 11 (329 items)Prev123456791011Next