Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Lungesti judetul Valcea si schimbarea categoriei de folosinta a unui teren din “curti constructii” in “drum”
49202422.07.2024
Descarca
...X
Atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Lungesti a drumului in suprafata de 519 mp, în vederea intabularii in Cartea Funciara a comunei Lungesti, conform prevederilor legale și completarea cu această poziție a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Lungesti
50202419.07.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada august-octombrie 2024
48202419.07.2024
Descarca
...X
Rectificare buget local pe 2024
47202419.07.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea valorii cofinantarii de la bugetul local al UAT Comuna Lungesti, pentru realizarea obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE in comuna Lungești, județul Vâlcea”
46202419.07.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Lungesti
45202428.06.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea programului de actiune comunitara destinat prevenirii si combaterii riscului de marginalizare si excluziune sociala pentru anul 2024
44202428.06.2024
Descarca
...X
Aprobarea completarii anexei nr.1 la Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Lungesti Judetul Valcea pe perioada 2021-2027, aprobata prin HCL nr.28/12.05.2022
43202428.06.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Rectificare buget local pe anul 2024
42202428.06.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Rectificare buget local pe anul 2024
41202431.05.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea salariilor de bază pentru pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Lungesti incepand cu data de 01.06.2024
40202431.05.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri (ulite) de interes local in comuna Lungesti, judeţul Valcea”, dupa achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari conform Contract nr.6689/13.10.2022
39202431.05.2024
Descarca
...X
Alocarea sumei de 58.000 lei din bugetul local al comunei Lungesti din venituri proprii pentru Ziua Localitatii Lungesti, denumita ,,Ziua Olarului,,
38202431.05.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în sortare în stația de sortare Roești, tratare mecano-biologică și operarea depozitului Roești
37202431.05.2024
Descarca
...X
Aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând în colectare separată, transport separat, transfer al deșeurilor municipale în Județul Vâlcea, sortare în stațiile de sortare Râureni și Brezoi, compostare în stația de compost Râureni și operare a centrelor de aport voluntar (CAV)
36202431.05.2024
Descarca
...X
Completarea HCL nr.22/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Lungesti a suprafeței de teren de 831 mp, intravilan, categoria de folosinta curti-constructii, în vederea înscrierii definitive în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și completarea cu această poziție a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Lungesti
35202431.05.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea
34202431.05.2024
Descarca
...X
Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN comuna Lungești, județul Vâlcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
33202430.04.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Alocarea sumei de 6.100 lei din bugetul local al comunei Lungesti din venituri proprii pentru pentru achizitionarea de cadouri de Paste pentru copiii de la scolile si gradinitele din comuna Lungesti
32202430.04.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lungesti pentru anul 2024
31202430.04.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Rectificare buget local pe anul 2024
30202430.04.2024
Descarca
...X
Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada mai-iulie 2024
29202430.04.2024
Descarca
...X
Indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor aplicabile în anul 2025
28202430.04.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele Lungești, Carcadiești, Dumbrava, Fumureni, Gănțulei și Stănești-Lunca, aparținătoare comunei Lungești, județul Vâlcea
27202411.04.2024
Descarca
(6 desc.)
...X
Aprobarea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in satele Lungești, Carcadiești, Dumbrava, Fumureni, Gănțulei și Stănești-Lunca, aparținătoare comunei Lungești, județul Vâlcea
26202411.04.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Aprobarea Principalilor indicatori tehnico-economici in vederea concesionarii serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale în satele Lungești, Carcadiești, Dumbrava, Fumureni, Gănțulei și Stănești-Lunca, aparținătoare comunei Lungești, județul Vâlcea
25202411.04.2024
Descarca
...X
Aprobarea executarii Studiului de Fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiei de atribuire in vederea demararii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publica de distributie a gazelor naturale in satele Lungești, Carcadiești, Dumbrava, Fumureni, Gănțulei și Stănești-Lunca, aparținătoare comunei Lungești, județul Vâlcea
24202411.04.2024
Descarca
...X
Aprobarea indicatorilor tehnico economici ai studiului de fezabilitate “Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in satele Lungești, Carcadiești, Dumbrava, Fumureni, Gănțulei și Stănești-Lunca, aparținătoare comunei Lungești, județul Vâlcea”
23202411.04.2024
Descarca
...X
Atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Lungesti a suprafeței de teren de 831 mp, intravilan, categoria de folosinta curti-constructii, în vederea înscrierii definitive în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și completarea cu această poziție a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Lungesti
22202414.03.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Rectificare buget local pe anul 2024
21202414.03.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Page 1 of 9 (244 items)Prev123456789Next