Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 26 adoptată de Consiliul Local al Comunei Bistra la 21.04.2021 în vederea cumpărării unui imobil (teren) de către U.A.T. comuna Bistra, Jud. Alba
37 / 05.06.2021202105.06.2021
Descarca
(34 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință și aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței curente
36 / 05.06.2021202105.06.2021
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea emiterii unui acord către S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A.
35 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) existent la nivelul U.A.T. Comuna Bistra, Județul Alba
34 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Ocolului Silvic Sebeș R.A.
33 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(26 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local general consolidat al comunei Bistra la 31 martie 2021
32 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar către Parohiile Ortodoxe Bistra și Gârde - comuna Bistra, jud. Alba
31 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local general consolidat al comunei Bistra pe anul 2021 - etapa a II- a
30 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință și aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței curente
29 / 25.05.2021202125.05.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Organigramei proiectului și a Procedurii interne de recrutare și selecție a personalului pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile implementate de Comuna Bistra - Contract de Finanțare PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN NR. POCU/827/5/2/140759
28 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea înființării ”Serviciului de asistență comunitară - Sf. Ap. Petru și Pavel”
27 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(8 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil (teren) de către U.A.T. Comuna Bistra. Jud. Alba
26 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 al H.C.L. nr. 55/31.08.2017
25 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea organizării sau participării comunei Bistra la evenimentele cultural-artistice și sportive în anul 2021
24 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(6 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 pe raza comunei Bistra
23 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(12 desc.)
...X
Hotărâre pentru aprobarea bugetului local general consolidat al comunei Bistra pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024
22 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(27 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință și aprobarea proiectului ordinii de zi al ședinței curente
21 / 21.04.2021202121.04.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea constituirii comisiei mixte având ca obiectiv identificarea, negocierea și achiziționarea de imobile (terenuri/construcții) necesare pentru realizarea unor obiective de interes public local
20 / 12.04.2021202112.04.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Bistra
19 / 12.04.2021202112.04.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință și aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței curente
18 / 12.04.2021202112.04.2021
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea volumului maxim al masei lemnoase care se va recolta și valorifica în cursul anului 2021 din fondul forestier proprietate publică a comunei Bistra aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeș R.A., a tipurilor de valorificare, a prețurilor de valorificare prin vânzare directă și a nivelului maxim al tarifului pentru serviciile de exploatare forestieră, aprobarea listei de licitație și modificarea anului de producție, a tipului de valorificare și a prețurilor de pornire pentru licitația producția anului 2021 și modificarea anului de producție din H.C.L. nr. 62/2020
17 / 19.03.2021202119.03.2021
Descarca
(84 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a localităților din județul Alba, aplicabil pe raza U.A.T. Bistra
16 / 19.03.2021202119.03.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Bistra prin transformarea postului de Inspector de specialitate, gradul profesional I, nivel studii superioare, din cadrul compartimentului Centrul De Zi pentru copii Sfântul Nicolae - Bistra, în Inspector de specialitate, gradul profesional IA, nivel studii superioare, ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profeional imediat superior
15 / 13.03.2021202119.03.2021
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local general consolidat al comunei Bistra la 31 decembrie 2020
14 / 19.03.2021202119.03.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință și aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței curente
13 / 19.03.2021202119.03.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea acordării sub formăde împrumut a unui generator diesel, model H-C180 144Kw/kVA, Spitalului Municipal Aiud, pentru secția ATI COVID și celelalte secții și compartimente
12 / 25.01.2021202125.01.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieș, pentru activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere, precum și a taxei pentru cetățenii fără contract, cu acces la serviciile de salubritate
11 / 25.01.2021202125.01.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind privind stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților de acordare, prin alocarea din bugetul local a ajutoarelor de urgență, familiilor și persoanelor aflate în situații de necesitate
10 / 25.01.2021202125.01.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social și pentru alte persoane care au obligația efectuării orelor de muncă în folosul comunității
9 / 25.01.2021202125.01.2021
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Compartimentului de asistență soocială Bistra pentru anul 2021
8 / 25.01.2021202125.01.2021
Descarca
(1 desc.)
...X
Pag. 1 din 2 (57 elem.)Prec12Următoarea