Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind aprobarea participării UAT COMUNA VAȚA DE JOS în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/ alte infrastructuri TIC și aprobarea proiectului ,,Achiziționarea și punerea în funcțiune a unor elemente de mobilier urban inteligent și a unui sistem de supraveghere a domeniului public în comuna Vața de Jos”
32202223.05.2022
Descarca
(41 desc.)
...X
privind aprobarea participării UAT COMUNA VAȚA DE JOS în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan și aprobarea proiectului „AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE”, COM. VAȚA DE JOS, JUD HUNEDOARA”
31202217.05.2022
Descarca
(31 desc.)
...X
Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari la obiective de interes local in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara,
30202217.05.2022
Descarca
(9 desc.)
...X
privind aprobarea aderarii comunei Vata de Jos la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania
29202217.05.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de sport școlară, str. Calea Crisului, sat Vata de Jos, comuna Vata de Jos judeţul Hunedoara”
28202227.04.2022
Descarca
(4 desc.)
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
27202227.04.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2022
26202227.04.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara pe anul 2021
25202227.04.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2027
24202227.04.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea inscrierii Unitatii Teritoriale Comuna Vata de Jos, judetul Hunedoara in Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice
23202227.04.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA VAŢA DE JOS , JUDETUL HUNEDOARA”
22202223.03.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea inventarului anual si patrimoniului public si privat al Primariei comunei Vata de Jos administrate de Consiliul local al comunei Vata de Jos pentru anul 2021
21202223.03.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Vata de Jos, judetul Hunedoara,2021-2027
20202223.03.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Vata de Jos
19202223.03.2022 ...X
pentru aprobare acordarii de finanţare nerambursabilă de la bugetul general al comunei Vata de Jos persoanelor fizice autorizate , asociaţiilor/ organizaţiilor fără scop partimonial cu personalitate juridică, cluburile sportive de drept privat care desfăsoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local
18202223.03.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentnre cu apa și de canalizare nr. 5400/05.05.2009 și a modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare a localitatilor aflate in aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA
17202223.03.2022
Descarca
(6 desc.)
...X
Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari la obiective de interes local in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara
16202223.03.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr.86/2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
15202223.03.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea protocolului de colaborare cu Adminisratia Bazinala de Apa Crisuri prin Sistemul de Gospodarire a Apelor Bihor pentru realizarea lucrarilor de decolmatare si amenajare a cursului de apa Valea Obarsa,Valea Pravaleni(Ciungani) si Raul Crisul Alb de pe raza UAT Vata de Jos,judetul Hunedoara
14202214.03.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari la obiective de interes local in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara,
13202214.03.2022 ...X
privind aprobarea pretului de pornire la licitatie a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara,
12202214.03.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea pretului de exploatare si modul de valorificare a masei lemnoase din afara fondului forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara,
11202214.03.2022
Descarca
...X
Privind schimbarea bazei materiale si a terenului folosit de institutiile si unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
10202204.02.2022
Descarca
(17 desc.)
...X
privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul bugetar 2022
9202204.02.2022
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2022
8202204.02.2022
Descarca
...X
Privind stabilirea cuantumului si numarului burselor acordate din bugetul de stat si bugetul local al comunei Vata de Jos,elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat in semestrul II al anului scolar 2021-2022 din comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara
7202231.01.2022
Descarca
...X
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului
6202231.01.2022
Descarca
...X
privind aprobarea “Planului de lucrari de interes local” care se va realiza cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pe anul 2022
5202231.01.2022
Descarca
...X
privind aprobarea raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor
4202231.01.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
3202231.01.2022
Descarca
...X
Page 1 of 5 (143 items)Prev12345Next