Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind aprobarea pretului si modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara,13202115.02.2021
Descarca
10 descărcări
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara 12202115.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind modificarea articolului 4 din HCL nr.7/2019 cu privire la aderarea Comunei Vata de Jos la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Motii, Tara de Piatră” 11202115.01.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind modificarea articolului 2 din HCL nr.6/2019 cu privire la aprobarea înscrierii comunei Vata de Jos,în Asociaţia „FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA - FILIALA HUNEDOARA” 10202115.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea pretului de exploatare si modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara, 9202115.01.2021
Descarca
11 descărcări
...X
Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021,pentru fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos, 8202115.01.2021
Descarca
11 descărcări
...X
Privind aprobarea preturilor de referinta al masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara 7202115.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor 6202115.01.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice care nu au incheiat contract cu operatorul de salubrizare 5202115.01.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind retragerea comunei Vata de Jos din calitate de membru al Asociatiei ,,Salvital’’ Hunedoara 4202115.01.2021
Descarca
...X
privind aprobarea retelei unitatilor scolare pentru anul scolar 2021-2022 de pe raza comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara 3202115.01.2021
Descarca
7 descărcări
...X
privind aprobarea “Planului de lucrari de interes local” care se va realiza cu persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social pe anul 2021 2202115.01.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor , al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara pentru anul 2021 1202115.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2020 59202028.12.2020
Descarca
63 descărcări
...X
Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "DEZVOLTAREA REŢELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA VATA DE JOS, JUDETUL HUNEDOARA"58202028.12.2020
Descarca
18 descărcări
...X
Privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică de sinteză pentru proiectul "DEZVOLTAREA REŢELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE IN COMUNELE BAIA DE CRIŞ,VAŢA DE JOS ŞI RIBITA, JUDEŢUL HUNEDOARA" împreună cu analiza cost-beneficiu şi analiza institutionala aferente proiectului precum şi asigurarea şi susținerea contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului (non funding-gap), cofinanțarea din bugetul local şi susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local57202028.12.2020
Descarca
11 descărcări
...X
Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele BAIA DE CRIS, VATA DE JOS şi RIBITA in vederea depunerii unui proiect in cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 ,Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 ,Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine56202028.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2020 55202021.12.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,, Dezvoltarea infrastructurii e-learning 2020”54202011.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind desemnarea reprezentantului legal al proiectului ,,Construire si dotare Piata agroalimentara”in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara si pentru reprezentarea comunei Vata de Jos in relatia cu AFIR 53202011.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2020 52202011.12.2020
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara51202011.12.2020
Descarca
14 descărcări
...X
Privind încheierea unui contract de asistentă juridică lunară, cu un cabinet de avocat în vederea asigurării reprezentării în fata instantei de judecată,asistare juridică si consultantă pentru apărarea intereselor juridice ale Comunei Vata de Jos si Consiliului local Vata de Jos. 50202011.12.2020
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea pretului de exploatare si modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara, 49202011.12.2020
Descarca
12 descărcări
...X
Privind stabilirea cuantumului si numarului burselor acordate din bugetul comunei Vata de Jos,elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2020-2021 din comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara48202011.12.2020
Descarca
236 descărcări
...X
Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari la obiective de interes local in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara, 47202011.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli ocazionate de organizarea serbarii “Pomului de iarna” in comuna Vata de Jos, jud.Hunedoara 46202011.12.2020
Descarca
58 descărcări
...X
privind reglementarea acordării ajutoarelor de urgenţă şi ajutoarelor de înmormântare in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara45202011.12.2020
Descarca
...X
privind acordarea “Diplomei de Excelenta ” si a unui premiu , din bugetul local al comunei Vata de Jos , cuplurilor din comuna Vata de Jos care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă 44202011.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobare PUZ(Plan Urbanistic Zonal) pentru obiectivul Zona agroindustriala in satul Birtin,comuna Vata de Jos’’43202011.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (87 elem.)Prec123Următoarea