Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
privind însuşirea documentaţiilor topografice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea Comunei VATA DE JOS, judeţul Hunedoara, asupra unor imobile cu categoria de folosinţă ,,STATIE DE EPURARE- TEREN IMPREJMUIT’’
17202429.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.6/2024 privind stabilirea salariilor de bază a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
16202429.02.2024
Descarca
(11 desc.)
...X
privind aprobarea cotizației Comunei Vata de Jos, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, și a tarifului de capturare practicat
15202429.02.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari de interes local in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara,
14202429.02.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
privind aprobarea pretului de pornire la licitatie a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
13202408.02.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul bugetar 2024
12202408.02.2024
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2024
11202408.02.2024
Descarca
...X
Privind aprobarea rezultatului invrentarierii patrimoniului Comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara pentru anul 2023
10202431.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea Planului de afaceri al operatorului regional S.C. APA PROD S.A. Deva si a lucrarilor de intretinere, inlocuire si dezvoltare din Fondul IID, aferente anului 2024
9202431.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea listei consumatorilor – persoane fizice care au domiciliul stabil și locuiesc efectiv în comuna Vata de Jos și care beneficiază de reducerea cu 50% a preţului final al energiei electrice
8202431.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
7202431.01.2024
Descarca
...X
privind stabilirea salariilor de bază a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
6202431.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea raportului de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor
5202431.01.2024
Descarca
(3 desc.)
...X
privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor , al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara pentru anul 2024
4202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a anului 2022 a deficitului sectiunii de dezvoltare , pentru anul 2023
3202431.01.2024
Descarca
...X
privind aprobarea retelei unitatilor scolare pentru anul scolar 2024-2025 de pe raza comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
2202431.01.2024
Descarca
(17 desc.)
...X
privind aprobarea asocierii Comunei Vata de Jos si Biblioteca Judeteana ,,Ovid Densusianu’’Hunedoara-Deva in vederea depunerii cererii de finantare in cadrul apelului de proiecte cu titlul ,,Finantarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale,Componenta 7.Transformarea digitala, INVESTITIA 17.Scheme de finantare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competentelor digitale,din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta(PNRR
1202416.01.2024
Descarca
...X
Hotărâre individuală: privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Vata de Jos
19 / 2023202328.02.2023
Descarca
...X
PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.55/2022 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI VATA DE JOS
9 / 2023202327.01.2023
Descarca
(15 desc.)
...X
privind aprobarea Programului achizitiilor publice pentru anul bugetar 2023
8 / 2023202327.01.2023
Descarca
...X
privind aprobarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2023
7 / 2023202327.01.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
privind aprobarea participării UAT COMUNA VAȚA DE JOS în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/ alte infrastructuri TIC și aprobarea proiectului ,,Achiziționarea și punerea în funcțiune a unor elemente de mobilier urban inteligent și a unui sistem de supraveghere a domeniului public în comuna Vața de Jos”
32202223.05.2022
Descarca
(56 desc.)
...X
privind aprobarea participării UAT COMUNA VAȚA DE JOS în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) - COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL / INVESTIȚIA I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Sub-investiția I.1.4 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan și aprobarea proiectului „AMENAJARE PISTE PENTRU BICICLETE”, COM. VAȚA DE JOS, JUD HUNEDOARA”
31202217.05.2022
Descarca
(39 desc.)
...X
Privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru executarea unor lucrari la obiective de interes local in comuna Vata de Jos,judetul Hunedoara,
30202217.05.2022
Descarca
(12 desc.)
...X
privind aprobarea aderarii comunei Vata de Jos la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania
29202217.05.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire Sală de sport școlară, str. Calea Crisului, sat Vata de Jos, comuna Vata de Jos judeţul Hunedoara”
28202227.04.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara
27202227.04.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
privind rectificarea bugetului local al comunei Vata de Jos pe anul 2022
26202227.04.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Vata de Jos,judetul Hunedoara pe anul 2021
25202227.04.2022
Descarca
...X
Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2027
24202227.04.2022
Descarca
(3 desc.)
...X
Page 1 of 6 (164 items)Prev123456Next