Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Burjuc12202122.03.2021
Descarca
50 descărcări
...X
Privind modificarea conditiilor contractuale la contractul de inchiriere nr.CR 2181 din 01.08.2000 incheiat intre COMUNA BURJUC si S.C RELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION S.A11202125.02.2021
Descarca
14 descărcări
...X
Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Burjuc, a instituttiilor si serviciilor publice, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Consiliului local Burjuc10202125.02.2021
Descarca
16 descărcări
...X
Privind aprobarea Planului anual de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de venit minim garantat9202125.02.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Privind aprobarea contului anual de executie a exercitiului bugetar pe anul 20208202125.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Burjuc7202125.02.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Privind aprobarea retelei de scolarizare de pe raza comunei Burjuc pentru anul scolar 2021-20226202125.02.2021
Descarca
10 descărcări
...X
Privind alegerea dintre membrii Consiliului local al comunei Burjuc a unui presedinte de sedinta pentru o perioada de cel mult 3 luni5202125.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Privind revocarea Hotararii nr.1/2021 privind exercitarea atributiilor Primarului comunei Burjuc de catre un consilier local al Consiliului local Burjuc4202121.01.2021
Descarca
12 descărcări
...X
Privind alegerea viceprimarului comunei Burjuc3202121.01.2021
Descarca
15 descărcări
...X
Privind acvoperirea definitiva a sectiunii de dezvoltare la finele anului 2020 din excedentul anului precedent2202114.01.2021
Descarca
54 descărcări
...X
Privind exercitarea atributiilor Primarului comunei Burjuc de catre un consilier local al Consiliului local Burjuc1202114.01.2021
Descarca
9 descărcări
...X