Cautare Hotarari       An:   Nr:   Titlu: 
AnNr. hotarareDataTitlu hotarare 
2017 58 09.10.2017Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Racovita nr.20/2017
2017 57 28.09.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2017 a sumei de 90 mii lei pentru lucrari de investitii sectiunea dezvoltare pentru anul 2017
2017 56 28.09.2017Privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Racovita nr.34/2017
2017 55 28.09.2017Privind numirea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Racovita
2017 54 28.09.2017Privind aprobarea Planului de Ocupare a functiilor publice pentru anul 2018
2017 53 28.09.2017Privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din partizile 485 si 486
2017 52 28.09.2017Privind majorarea capitalului social al SC Goa SA Avrig
2017 51 28.09.2017Privind aderarea comunei Racovita la Asociatia Comunelor din Romania
2017 50 28.09.2017Privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii ,, Reabilitare drumuri comunale si retea stradala comuna Racovita judetul Sibiu
2017 49 28.09.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizatie si a documentatiei tehnice faza DALI pentru obiectivul de investitie ,, Reabilitare drumuri comunale si retea stradala Comuna Racovita , judetul Sibiu
2017 48 28.09.2017Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita
2017 47 28.09.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 46 30.08.2017Privind actele procedurale in aplicarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitatile non profit de interes general
2017 45 30.08.2017Privind aprobarea suplimentarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli ?i rectificarea listei de investitii a Comunei Racovita
2017 44 30.08.2017Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Racovita nr.22/2017 privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 15100 lei in vederea participarii Ansamblului Dorulet al Scolii Gimnaziale Racovita la festivalul ,, Cant si joc pe plai dobrogean ,,
2017 43 30.08.2017Privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar din bugetul Comunei Racovita unitatilor de cult apartinand cultelor religioase din Romania
2017 42 30.08.2017Privind modificarea si completarea anexei nr.2 la Hotararea Consiliului Local al Comunei Racovita nr.36/2017 privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partida 491 V
2017 41 07.08.2017Privind modificarea ?i completarea HCL 34/2016 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Racovita
2017 40 29.07.2017Privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita
2017 39 19.07.2017Privind aprobarea coeficientilor de ierarhizare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Racovita
2017 38 19.07.2017Privind aprobarea racordarii la reteaua de distributie electrica a persoanelor care reprezinta cazuri sociale
2017 37 19.07.2017Privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa din partizile 391,508,511
2017 36 19.07.2017Privind aprobarea preturilor de vanzare pentru masa lemnoasa din partida 491 V
2017 35 04.07.2017privind transmiterea in folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul unitatii scolare Scoala Primara din localitatea Sebesu de Sus , comuna Racovita , jud. Sibiu pentru asociatia ,, Centrul de Performanta Racovita - Sibiu
2017 34 04.07.2017privind aprobarea unui ajutor financiar de sustinere a activitatilor culturale ce vor avea loc cu prilejul aniversarii a 28 ani a parteneriatului Racovita Carquefou
2017 32 04.07.2017privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Racovita
2017 31 04.07.2017privind implementarea proiectului ,,Amenajare teren sport multifunctional , Comuna Racovita , judetul Sibiu
2017 30 19.06.2017privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ,, Asociatia de Apa Sibiu in vederea exercitarii de catre aceasta a calitatii de autoritate publica tutelara pentru Operatorul Regional SC Apa Canal SA Sibiu
2017 29 19.06.2017privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 22 mp situat in sat Sebesu de Sus , Comuna Racovita , Corp Cladire Fosta Primarie Sebesu de Sus
2017 28 19.06.2017Cu privire la aprobarea cotizatiei pentru participarea comunei Racovita la Asociatia GAL Tara Oltului pe anul 2017
2017 27 19.06.2017privind alegerea presedintelui de sedinta
2017 26 08.06.2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita
2017 16 23.05.2017Privind includerea in domeniul public al comunei Racovita a terenului in suprafata de 2475 mpdin acte si masurata 2426 mp , din CF nr.100743 dobandit prin Conventia nr.963/24.05.2013
2017 25 19.05.2017privind implementarea proiectului ,, Dotare Camine Culturale , Comuna Racovita , judetul Sibiu
2017 22 15.05.2017privind acordarea unui sprijin financiar in suma de 15100 in vederea participarii Ansamblului Dorulet al Scolii Gimnaziale Racovita la festivalul ,, Cant si joc pe plai dobrogean ,, 2017
2017 21 25.04.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 71,00 mii lei pentru lucrari de investitii - sectiunea dezvoltare pentru anul 2017
2017 20 25.04.2017Privind dezmembrarea unui teren apartinand domeniului public al comunei Racovita
2017 19 25.04.2017Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , de pe raza teritoriala a comunei Racovita , pentru anul scolar 2017-2018
2017 18 25.04.2017Privind aprobarea listei cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate , potrivit legii , de catre Consiliul Local Racovita si Primaria Comunei Racovita care constituie informatii de interes public
2017 17 03.04.2017Privind implementarea proiectului ,, Constructie Gradinita cu program prelungit , com. Racovita , judetul Sibiu
2017 15 16.03.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 228,00 mii lei pentru acoperirea unor goluri de casa in anul 2017
2017 14 16.03.2017Privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2016 a sumei de 1640,70 mii lei pentru lucrari de investitii - sectiunea dezvoltare pentru anul 2017
2017 13 16.03.2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Racovita pe anul 2017
2017 12 02.03.2017Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice faza DALI privind investitia ,, Reabilitare drumuri comunale si retea stradala Comuna Racovita , judetul Sibiu
2017 11 28.02.2017Privind acordarea unui mandat specialin vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice cuprinse in anexele acre fac parte integranta din Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.9/15.05.2009
2017 10 28.02.2017Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Racovita ca membru in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii, pentru anul scolar 2016-2017 , a Scolii Gimnaziale Racovita
2017 9 28.02.2017privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei Racovita pe anul 2017
2017 8 28.02.2017Privind aprobarea incheierii unui contract de colaborare intre Consiliul Judetean Alba , ADI Salubris Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul
2017 7 28.02.2017Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al fondului forestier , intocmit de Ocolul Silvic Avrig in baza contractului de adminitrare
2017 6 28.02.2017Privind alegerea presedintelui de sedinta
123