Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli din cadrul Primăriei Comunei Racovița
13 / 2022202207.02.2022
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea dizolvării de drept și lichidarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SISTEM AVRIG”
12 / 2022202207.02.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea utilizării sumei de 3.641,00 mii lei din excedentul bugetar constituit la data de 31.12.2021 în sumă de 3.821,37 mii lei, pentru lucrări de investiții prevăzute pentru anul 2022
11 / 2022202207.02.2022
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Racovița pe anul 2022
10 / 2022202207.02.2022
Descarca
3 descărcări
...X
privind completarea și modificarea HCL nr,.55/2020 privind aprobarea programului aydiențelor acordate de Primarul, Viceprimarul și Consilierii Locali al Comunei Racovița în mandatul 2020-2024
9 / 2022202201.02.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind aprobarea cuantumului cotizației de membru al Asociției de Dezvoltare Intercomunitară Asociația de Apă Sibiu, pentru anul 2022
8 / 2022202226.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea Actului Adițional nr.4 la Contractul de Administrare nr.1554/22.12.2015 încheiat între Comuna Racovița și Regia Națională a Pădurilor Romsilva- Direcția Silvică Sibiu
7 / 2022202226.01.2022
Descarca
3 descărcări
...X
privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor de pe teritoriul Comunei Racovița, județul Sibiu
6 / 2022202226.01.2022
Descarca
...X
privind aprobarea Planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către peroanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
5 / 2022202226.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Racovița, județul Sibiu la trim.IV an 2021
4 / 2022202226.01.2022
Descarca
...X
privind alegerea președintelui de ședință
3 / 2022202226.01.2022
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitușlui secțiunii de dezvoltare pe anul 2021
2 / 2022202207.01.2022
Descarca
2 descărcări
...X
privind utilizarea execedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pe anul 2022
1 / 2022202206.01.2022
Descarca
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racoviţa pe anul 2021
110 / 2021202122.12.2021
Descarca
5 descărcări
...X
privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a UAT Racovița pe anul 2022
109 / 2021202122.12.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind prelungirea contractului de închiriere nr.5397/05.12.2018 încheiat între Comuna Racoviţa şi SC Trans Aral SRL
108 / 2021202122.12.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind stabilirea taxei speciale de salubritate la nivelul comunei Racovița pe anul 2022
107 / 2021202122.12.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind aprobarea “Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Județul Sibiu”
106 / 2021202122.12.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Racoviţa pe anul 2021
105 / 2021202113.12.2021
Descarca
2 descărcări
...X
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.37/2014 privind trecerea a 189,40 ha din categoria de folosinţă păşunat al Comunei Racoviţa în categoria de folosinţă fond - forestier
104 / 2021202124.11.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022
103 / 2021202124.11.2021
Descarca
6 descărcări
...X
privind aprobarea implementării proiectului: “Eficiență energetică Școala Gimnazială, Comuna Racovița, județul Sibiu”
102 / 2021202112.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea numărului şi cuantumului burselor şcolare pentru Semestru I al anului şcolar 2021-2022 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Racoviţa
101 / 2021202103.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Racovita care să facă parte din comisia de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale Racovița, județul Sibiu
100 / 2021202103.11.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea documentației tehnico-economica pentru investiția “Construire grădiniță cu program prelungit, împrejmuire și branșamente utilități, sat Racovița, comuna Racovița, județul Sibiu”
98 / 2021202125.10.2021
Descarca
4 descărcări
...X
privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Comuna Racovița, sat Racovița, str. Protopop Valeriu Florianu, nr. 415, județul Sibiu identificat cu C.F. nr.100743 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire grădiniță cu program prelungit, împrejmuire și branșamente utilități, sat Racovița, comuna Racovița, județul Sibiu”
97 / 2021202125.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare drumuri comunale și rețea stradală comuna Racovița, județul Sibiu.„;
96 / 2021202125.10.2021
Descarca
2 descărcări
...X
privind alegerea președintelui de ședință
95 / 2021202125.10.2021
Descarca
1 descărcări
...X
pentru aprobarea devizului general estimativ și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR RACOVIȚA ȘI SEBEȘU DE SUS, IN COMUNA RACOVIȚA, JUDEȚUL SIBIU” propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”
94 / 2021202129.09.2021
Descarca
3 descărcări
...X
privind aprobarea sumei maxime lunare, necesară pentru decontarea navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Racovița pentru anul școlar 2021- 2022
93 / 2021202129.09.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Pag. 1 din 17 (495 elem.)Prec1234567151617Următoarea