Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotarare privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire a suprafetei de 136,76 ha, pasune aflata in proprietatea privata a comunei Rusii-Munti.19202122.02.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind amenajarea unui ,,Spatiu de joaca exterior"ptr. copii, in satul Morareni18202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din satul Sebes, comuna Rusii-Munti17202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind rederchiderea unor drumuri de camp16202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind organizarea grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirea masurilor necesare 15202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulteriore14202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind fondul de accesibilizare a padurilor13202122.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta12202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind nominalizarea unui reprezentant al Comunei Rusii-Munti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua Invest Mures.11202125.01.2021
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finantarea Sistemului Management Integrat al Deseurilor solide menajere si similare in judetul Mures aprobat prin HCJ 77/2019 si aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021, in comuna Rusii-Munti.10202125.01.2021
Descarca
...X
Hotarare privind neasumarea, responsabilitatii, organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contratelor/acordurilor cadru pentru achzitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023.9202125.01.2021
Descarca
...X
Hotarare privind trecerea sectorului de drum judetean DJ 154 A, situat pe teritoriul intravilan al comunei Rusii-Munti, impreuna cu terenul aferent al acestuia, drum proprietatea publica a judetului Mures, din administrarea Consiliului Local al comunei Rusii-Munti in administrarea Consiliului Judetean Mures.8202125.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si stabilirea pretului de pornire la licitatiea de masa lemnoasa rezultata din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre OS Brosteni, jud. Suceava, pentru anul 2021 7202125.01.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotărâre privind stabilirea condiţiilor şi cantitatea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a comunei Ruşii-Munţi, destinată pentru incalzirea locuinţelor cetăţenilor comunei Rusii-Munti pentru anul 2021.6202125.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, jud. Mures, administrate de OS Rastolita, jud. Mures, pa anul 2021 5202125.01.2021
Descarca
...X
Hotazrare privind aprobarea executiei bugetare la bugetul de venituri si cheltuieli realizat din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, pe anul 2021, administrate de OS Rastolita, jud. Mures4202125.01.2021
Descarca
...X
Hotararea privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, administrate de OS Brosteni, jud. Suceava pe anul 2021. 3202125.01.2021
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la bugetul de venituri si cheltuieli realizat din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, administrate de OS Brosteni, jud. Suceava pe anul 20212202125.01.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anilor precedenti a deficitului sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare1202107.01.2021
Descarca
...X
Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Comunei Rusii-Munti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures66202014.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al jud. Mures, zona 4 Reghin.65202014.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind predarea in gestiune a unor bunuri din domeniul public al UAT Rusii-Munti, catre Compania Aquaserv Mures, sucursala Reghin.64202014.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,la nivelul comunei Rusii-Munti, aplicabile in anul fiscal 202163202014.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de cumparare a imobilului teren si constructie, situat in loc. Rusii-Munti nr.357, comuna Rusii-Munti, jud. Mures62202014.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si stabilirea pretului de pornire licitatie de masa lemnoasa rezultata din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre O.S. Brosteni, judetul Suceava ,pentru anul 2021. 61202014.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local al Comunei Rusii-Munti.60202014.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind participarea Comunei Rusii-Munti, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei cu denumirea ,, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ MURES-VALEA MURESULUI SUPERIOR".59202014.12.2020
Descarca
11 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2020.58202014.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ,, Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Rusii-Munti cu echipamente de protectie medicala pentru prevenirea raspandirii coronavirus SARS-COV-2"57202023.11.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant de pe raza comunei Rusii-Munti pentru anul scolar 2021-202256202023.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 4 (108 elem.)Prec1234Următoarea