Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare privind aprobarea disponibilizarii de fonduri suplimentare aferente contractului de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale- zona 4 Reghin
18202431.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 355.75 ha pasune disponibila in anul 2024, aflata iin proprietatea privata a comunei.
17202431.01.2024
Descarca
(7 desc.)
...X
Hotarare privind aprobare Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor de incluziune componenta a venitului minim de incluziune, conf. Legii 196/2026, cu modificarile si completarile ulterioare.
16202431.01.2024
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind modificarea listei de partizi cu introducerea actelor de punere in valoare care au ramas in stoc la 31.12.2023 din padurile proprietate publica, administrate de catre OS Brosteni, precum si apeobarea Deciziei 308/16.10.2023 a R.N.P Romsilva privind preturile de referinta ptr. anul 2024.
15202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea/actualizarea Anexe nr. 1 si a Anexe nr.2 la HCL nr. 74/2023 ptr. obiectivul de investitii ,, Retea canalizare menajera si bransamente aferente in loc. Sebes,, aprobat prin finantare prin proiectul ,, Anghel Saligny ,, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local ptr. realizare obiectivului.
14202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea modificarii Statutului ,, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures ,,.
13202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2024
12202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind stabilirea conditiilor si cantitatea de masa lemnoasa din fondul forestier proprietate publica, destinata ptr. incalzirea locuintelor cetatenilor si investiriilor pe anul 2024.
11202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare si a documentatiei - Inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 33,76 mp din incinta cladirii Dispensarului uman Rusii-Munti, proprietate privata a comunei.
10202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea demarari procedurilor de achizitionare a suprafetei de 0,30 ha teren la domeniul privat al com. Rusii-Munti.
9202431.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli care se va realiza din padurile proprietate publica, administrate de catre OS. Rastolita pe anul 2024.
8202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli realizat din padurile proprietate publica, administrate de OS Rastolita pe anul 2023.
7202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli care se va realiza din padurile proprietate publica, administrate de OS. Brosteni, jud. Suceava pe anul 2024.
6202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli realizat din padurile proprietate publica ,administrate de OS Brosteni, jud. Suceava pa anul 2023.
5202431.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind organizarea ,, Retelei scolare ,, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Rusii-Munti , ptr. anul scolar 2024-2025.
4202408.01.2024
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei Rusii-Munti din anul 2023 pentru anul 2024.
3202408.01.2024
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local al comunei Rusii-Munti a sectiunii de dezvoltare a sursei A pe anul 2023, in suma de 600707 lei din excedentul anilor precedenti.
2202408.01.2024
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
1202408.01.2024
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici si a devizului general la obiectivul de investitii ,, Statie de reancarcare pentru autovehicule electrice in comuna Rusii-Munti,, .
81202319.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza PT + DTH si a devizului general la obiectivul de investitii , Reabilitare si eficientizare energetica, cladire administrativa in localitatea Maioresti, comuna Rusii-Munti.
80202319.12.2023
Descarca
(4 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, la nivelul comunei Rusii-Munti, aplicabile in anul fscal 2024.
79202319.12.2023
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2023.
78202319.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea proiectului si indicatorilor tehnico-economici pentru investitia ,, Capacitati de producere a energiei din resurse regenerabile de energie pentru consum propriu in comuna Rusii-Munti.
77202308.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Rusii-Munti, nr. 59/29.09.2023, privind aprobarea investitiei ,, Capacitati de producere a energiei din resurse regenerabile la nivelul Comunei Rusii-Munti,, .
76202308.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind organizarea ,, Retelei scolare ,, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Rusii-Munti, pentru anul scolar 2024-2025.
4202308.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Rusii-Munti din anul 2023 pentru anul 2024.
3202308.12.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Rusii-Munti din anul 2023 pentru anul 2024
3202308.12.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare si modernizare drum de interes local in comuna Rusii-Munti,, , aprobat pentru Programul national de investitii ,, Anghel Saligny,, , precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de l abugetul local pentru realizarea obiectivului.
75202328.11.2023
Descarca
(3 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a indicatorilor tehnico-economuci si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,, Retea canalizare menajera si bransamentele aferente in localitatea Sebes, comuna Ruisii-Munti, aprobat pentru finantarea Programului national de investitii ,, Anghel Saligny,, , precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
74202328.11.2023
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea ,, Actului aditional,, la Contractul de administrare nr. 17741/24.06.2019 incheiat intre Directia Silvica Suceava , prin Ocolul Silvic Brosteni, in calitate de ,, Prestator,, si Comuna Rusii-Munti in calitate de ,, Beneficiar,, privind administrarea padurilor proprietate publica a Comunei Rusii-Munti.
73202328.11.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Page 1 of 13 (368 items)Prev1234567111213Next