Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si stabilirea pretului de referinta la licitatia de masa lemnoasa rezultata din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, administrate de catre O.S. Brosteni, jud. Suceava. pentru anul 2021
42202131.05.2021
Descarca
20 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ,,Ecolect Mures "
41202131.05.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Hotarare privind construirea unui parc de aventura in comuna Rusii-Munti
40202131.05.2021
Descarca
67 descărcări
...X
Hotarare privind acordarea ,, Avizului"in vederea pozarii unei fibre optice aerien si dubteran, de catre S.C. Orange Romania pe domeniul public al comunei Rusii-Munti
39202131.05.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privoind aprobarea demolarii Camionului Cultural din satul Morareni com. Rusii-Munti, jud. Mures
38202131.05.2021
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea tarifelor specifice desfasurarii activitatilor la sala de sport apartinand Comunei Rusii-Munti, jud. Mures
37202131.05.2021
Descarca
9 descărcări
...X
Hotarare priviond rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2021
36202131.05.2021
Descarca
11 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea burselor scolare pentru elevii de la Scoala Gimnaziala ,, Danila Stupar" din comuna Rusii-Munti pentru semestrul II, anul sdolar 2021/2022.
35202131.05.2021
Descarca
11 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea ,,Avizului conform"pentru unitatile de invatamant preuniversitar, de pe raza comunei Rusii-Munti, jud. Mures
34202131.05.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de cumparare a imobilelor: teren si constructii, situate in loc. Morareni, nr.132, com. Rusii-Muní, jud. Mures
33202112.04.2021
Descarca
7 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de ,, Reparatie a drumurilor de camp prin impanare cu piatra sparta si macadam pe o lingume de 4500 ml " in comuna Rusii-Munti.
32202112.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind predarea in gestiune directa a unor bunuri din domeniul public al UAT Rusii-Munti, catre Compania Aquaserv ,Sucursala Reghin.
31202112.04.2021
Descarca
...X
Hotarare privind achizitionarea prin licitatie publica pe SEAP la domeniul privat al comunei Rusii-Munti a unui microbuz special pentru transport elevi
30202112.04.2021
Descarca
...X
Hotarare privind achizitionarea unei aplicatii software GIS
29202112.04.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a indicatorilor tehnico-economici la lucrarile de amenajare ,, Spatiu de joaca exterior pentru copii" in satul Morareni.
28202112.04.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de Reparatie a zidului de regularizare a Vaiiu Huducului din satul Maioresti, comuna Rusii-Mmunti
27202112.04.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2021
26202112.04.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Rusii-Munti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei
25202129.03.2021
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea pretului minim/ha, precum si a documentatiei de initierea procedurii de inchiriere prin atribuire a suprafetei de pasune disponibila de 136,727 ha, aflata in proprietatea privata a comunei Rusii-Munti, jud. Mures.
24202129.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si stabilirea pretului de referinta la licitatia de masa lemnoasa rezultata din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre O.S. Brosteni, jud. Suceava, pentru anul 2021.
23202129.03.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind inrolarea in sistemul ,, Ghiseul.ro"
22202129.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind insusirea raportului de evaluare si aprobarea cumpararii la domeniul privat al comunei Rusii-Muntri al imobilului , teren si constructie situat in loc.Rusii-Munti,nr. 357
21202129.03.2021
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
20202129.03.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind initierea procedurii de inchiriere prin atribuire a suprafetei de 136,76 ha, pasune aflata in proprietatea privata a comunei Rusii-Munti.
19202122.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind amenajarea unui ,,Spatiu de joaca exterior"ptr. copii, in satul Morareni
18202122.02.2021
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din satul Sebes, comuna Rusii-Munti
17202122.02.2021
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind rederchiderea unor drumuri de camp
16202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind organizarea grupului de lucru in vederea identificarii asezarilor informale, evaluarii situatiei acestora si stabilirea masurilor necesare
15202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulteriore
14202122.02.2021
Descarca
...X
Hotarare privind fondul de accesibilizare a padurilor
13202122.02.2021
Descarca
1 descărcări
...X
Pag. 1 din 5 (131 elem.)Prec12345Următoarea