Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Comunei Rusii-Munti, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures66202014.12.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al jud. Mures, zona 4 Reghin.65202014.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind predarea in gestiune a unor bunuri din domeniul public al UAT Rusii-Munti, catre Compania Aquaserv Mures, sucursala Reghin.64202014.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora,la nivelul comunei Rusii-Munti, aplicabile in anul fiscal 202163202014.12.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de cumparare a imobilului teren si constructie, situat in loc. Rusii-Munti, nr. 35762202014.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si stabilirea pretului de pornire licitatie de masa lemnoasa rezultata din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre O.S. Brosteni, judetul Suceava ,pentru anul 2021. 61202014.12.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului Local al Comunei Rusii-Munti.60202014.12.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind participarea Comunei Rusii-Munti, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei cu denumirea ,, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara PROGAZ MURES-VALEA MURESULUI SUPERIOR".59202014.12.2020
Descarca
10 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2020.58202014.12.2020
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului: ,, Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Rusii-Munti cu echipamente de protectie medicala pentru prevenirea raspandirii coronavirus SARS-COV-2"57202023.11.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea retelei scolare de invatamant de pe raza comunei Rusii-Munti pentru anul scolar 2021-202256202023.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind desemnasrea unui reprezentant al Consiliului Local Rusii-Munti in cadrul Consiliului de administratie la Scoala Gimnaziala ,,Danila Stupar" Rusii-Munti.55202023.11.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea burselor scolare pentru elevii de la Scoala Gimnaziala ,, Danila Stupar" din comuna Rusii-Munti54202023.11.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti53202023.11.2020
Descarca
...X
Hotarare privind organizarea Comisiliilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Rusii-Munti52202003.11.2020
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Rusii-Munti51202003.11.2020
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta50202003.11.2020
Descarca
...X
Hotararea nr. 49 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltiueli al comunei Rusii-Munti49202022.09.2020
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrările de ,, Construire șanțuri triunghiulare și rigole carosabile, pentru accesul la proprietăți pe langă drumul județean DJ 154 A în localitatea Sebeș, com. Rușii-Munți 48202011.08.2020
Descarca
5 descărcări
...X
Hotărâre pentru aprobarea asocierii Comunei Rușii-Munți prin Consiliul local al comunei Rușii-Munți, cu, comunele Brâncovenești, Vătava, Aluniș, Deda în vederea inițierii și depunerii spre finanțare nerambursabilă a proiectului cu titlul ,,Rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale pe Valea Mureșului Superior", care va fi depus în cadrul Programului Național Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara & Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și a gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazalor naturale cu alte state vecine, apel de proiect POIM/.../8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale.47202011.08.2020
Descarca
35 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea modului de valorificare si stabilirea pretului de pornire la licitatia de masa lemnoasa rezultata din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre OS Brosteni, jud. Suceava46202028.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea elaborarii documentatiei in vederea consolidarii prin zidirea malurilor, precum si betonarea bazei albiei, Vaii Huducului si Paraul Handrestilor din localitatea Maioresti comuna Rusii-Munti45202028.07.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea elaborarii documentatiei in vederea construirii unui teren sintetic de sport cu iluminat nocturn in localitatea Rusii-Munti44202028.07.2020
Descarca
9 descărcări
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti.43202028.07.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare privind alegerea presedinteluli de sedinta.42202028.07.2020
Descarca
3 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea listelor de partizi, volumul brut al masei lemnoase, modificarea listei de partizi si aprobarea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa, ptr. anul 2020, rezultate din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre OS Brosteni, jud. Suceava.41202029.06.2020
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public-activitatea de intretinere si reparatii retele de iluminat public din comuna Rusii-Munti.40202029.06.2020
Descarca
6 descărcări
...X
Hotarare privind asocierea comunelor Rusii-Munti, Alunis, Brancovenesti, Vatava, Deda, intr-o asociatie avand ca scop aductiunea de gaz metan la nivelul asociatiei 39202029.06.2020
Descarca
2 descărcări
...X
Hotarare ptr. modificarea si completarea HCL nr. 26/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de salubrizare a Localitatilor din judetul Mures38202029.06.2020
Descarca
...X
Hotarare privind implementarea proiectului ,, Dotare spatiu public in Comuna Rusii-Munti, Judetul Mures".37 / 37/28.05.2020202028.05.2020
Descarca
4 descărcări
...X
Pag. 1 din 3 (89 elem.)Prec123Următoarea