Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 Not filtered
Nr. hotarare
 Not filtered
An
 Not filtered
Data
 Not filtered
 
Hotarare privind aprobarea ,, Avizului conform "pentru unitatile de invatamant preuniversitar , de pe raza comunei Rusii-Munti, Judetul Mures.
3202306.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare pentru revocarea HCL nr.60 din 28.09.2022, privind initierea procedurii de concesiuonare a imobilului teren si constructii din satul Sebes nr.12
2202306.01.2023
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al comunei Rusii-Munti pe anul 2022.
1202306.01.2023
Descarca
...X
Hotarare privind modul de valorificare si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa provenita din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, in anul 2023, administrate de catre OS Brosteni, Jud. Suceava.
89202222.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli a com. Rusii-Munti pe trim. IV pe anul 2022
88202222.12.2022
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea organigramei al statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rusii-Munti.
87202215.12.2022
Descarca
(5 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Comuna Rusii-Munti, in cadrul proiectului ,, HUB de Servicii MMSS- SII MMSS'', Cod My Smis 130963.
86202215.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
85202215.12.2022
Descarca
...X
Hotarare privind modul de valorificare si stabilirea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa provenita din padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, in anul 2023, administrate de catre O.S. Brosteni, judetul Suceava.
84202215.12.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, la nivelul comunei Rusii-munti, aplicabile in anul fiscal 2023.
83202215.12.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2022
82202215.12.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat ptr. obiectivul de investitii ,, Reabilitare si modernizare drum de interes local in comuna Rusii-Munti, aprobat ptr. finantarea prin Programul national de investitii ,, Anghel Saligny ,, , precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
81202215.12.2022
Descarca
...X
Hotarare privind revocarea HCL nr. 60 din 28.09.2022, privind initierea procedurii de concesionare a imobilului teren si constructii din satul Sebes nr.12
2202206.12.2022
Descarca
...X
Hotarare privind acordarea unui cadru festiv de diplome si cate un premiu financiar, unor categorii de cetateni din comuna Rusii-Munti.
80202224.11.2022
Descarca
...X
hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata din judetul mures, in perioada 2014-2020, Zona Ludus-Grebenisul de Campie, UAT Sanger, UAT Taureni, UAT Zau de Campie , UAT Grebenisu de Campie, UAT Saulia, UAT Mihesu de Campie.
79202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare ,, Aqua Invest Mures,, .
78202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Aquq Inveat Mures ,,
77202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea elaborarii ,,Amenajamentului silvic ,, la padurile proprietatea publica a comunei Rusii-Munti, pentru perioada 2024-2033.
76202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investitia ,,Eficientizare energetica si extinderea constructiei la Gradinita din localitatea Rusii-Munti,, .
75202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social ptr. elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-2023, elevilor de la Scoala Gimnaziala ,, Danila Stupar,, din Rusii-Munti.
74202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.
73202224.11.2022
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
72202224.11.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind executarea lucrarilor de eficientizare energetica si extinderea constructiei la Gradinita Rusii-Munti.
71202227.10.2022
Descarca
(2 desc.)
...X
Hotarare privind aprobarea ,,Indicatorilor tehnico-economici la investitia de extindere retea de apa potabila intre localitatile Rusii-Munti si Sebes.
70202227.10.2022
Descarca
...X
Hotarare privind modificarea organigramei al statului de functii si a numarului de personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rusii-Munti.
69202227.10.2022
Descarca
(1 desc.)
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti
68202227.10.2022
Descarca
...X
Hotarare privind avizarea Documentatiei de delegare temporara- pana la finalizarea procedurii de atribuire prin liciatie deschisa de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operarea statiei de transfer Reghin, componente ale Serviciului de Salubrizare al judetul Mures din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor municipale solide din judetul Mures (SMIDS Mures) - zona 4 Reghin.
67202228.09.2022
Descarca
...X
Hotarare privind avizarea Documentatiei de delegare a gestiunii activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri si operaea statiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al judetului Mures, din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Municipale Solide din judetul Mures (SMIDS Mures)- zona Reghin.
66202228.09.2022
Descarca
...X
Hotarare privind revocarea HCL nr.51/17.08.2022, privind acordarea unui mandat special in favoarea ADI Ecolect Mures, in vederea derularii procedurii de negociere fara publicitate prealabila a unui anunt de participare in vederea atribuirii contractului de colectare si transport deseuri municipale si deseuri similare, componente ale serviciului de salubrizare ale judetului Mures- Zona 4 Reghin, pentru comuna Rusii-Munti.
65202228.09.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea devizului suplimentar la obiectivul ,, Construirea dispensarului medical uman" in localitatea Rusii-Munti.
64202228.09.2022
Descarca
...X
Page 1 of 9 (269 items)Prev123456789Next