Hotarârile Autorității Deliberative
x
Titlu hotarare
 [Filtru]
Nr. hotarare
 [Filtru]
An
 [Filtru]
Data
 [Filtru]
 
Hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea ADI Ecolect Mureș în vederea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Reghin ptr. deșeurile municipale și deșeurile similare, componente ale serviciului de salubrizare al Jud. Mureș- Zona 4 Reghin, ptr. comuna Rușii-Munți.
51202217.08.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, a activității de întreținere și reparații rețele de iluminat public în comuna Rușii-Munți.
50202221.07.2022
Descarca
...X
Hotărâre privind aprobarea transferului sumei de 10.000 lei Bisericii Ortodoxe din satul Șomoștelnic, pentru reparații
49202221.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind dezlipirea in trei loturi a imobilului -teren cu pădure în suprafață de 14.754.732 mp, proprietatea publică a comunei Rușii-Munți având numărul cadastral 50744, situat în Valea Sebeșului, com. Rușii-Munți.
48202221.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei cotei de masă lemnoasă rezultată do Partizile 6511, 6512 și 6514 UP VI, Sebeș, proprietate publică a comunei, administrate de catre OS Rastolița
47202221.07.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rușii-Munti
46202221.07.2022
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
45202221.07.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobare Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu ,, Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata din jud. Mures, in perioada 2014-2020, Zona- Ludus-Mihesu de campie, UAT Ludus, UAT Sanger, UAT Taureni, UAT Zau de Campie, UAT Grebenisu de Campie, UAT Saulia, UAT Mihesu de Campie"
44202230.06.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare conform Analizei Cost-Beneficiu ptr. ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata din jud. Mures, in perioada 2014-2020 Zona Valea Nirajului, UAT Craciunesti, UAT Acatari, UAT Bereni, UAT Magherani "
43202230.06.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea planului local de actiune ptr. incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din comuna Rusii-Munti si constituirea grupului de lucru local pentru anii 2022-2027.
42202230.06.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea destinatiei cotei de masa lemnoasa rezultata din partizile 6500 si 6508 UP VII, Sebes, proprietate publica a comunei Rusii-Munti, administrate de O.S.Rastolita
41202230.06.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea modificarii listelor de partizi si aprobarea preturilor de pornire la licitatia de masa lemnoasa ptr. anul 2022, rezultata din padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti, administrate de O.S. Brosteni, jud. Suceava
40202230.06.2022
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti
39202230.06.2022
Descarca
...X
Hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Rusii-Munti.
38202226.05.2022
Descarca
4 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea retragerii unor unitati administrativ teritoriale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, Aqua Invest Mures"
37202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea proiectului ,,Reabilitare si eficientizare energetica cladire administrativa din localitatea Maioresti, comuna Rusii-Munti.
36202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea investitiei ,, Achizitionare si amplasare statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Rusii-Munti".
35202226.05.2022
Descarca
1 descărcări
...X
Hotarare privind aprobarea amenajarii unui spatiu de depozitare a materialelor rezultate din demolari in localitatea Rusii-Munti.
34202226.05.2022
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru padurile proprietate publica a comunei Rusii-Munti administrate de catre OS Rastolita ,pe anul 2022.
33202226.05.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea contului executiei bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rusii-Munti, pe anul 2021.
32202226.05.2022
Descarca
...X
Hotarare privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Rusii-Munti a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul Comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Rusii-Munti.
31202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind returnarea de catre Comuna Rusii-Munti a sumei de 436.211,37 lei Agentiei de Plati si Investitie in Agricultura Harghita, in urma verificarii si analizarii documentelor si procesului verbal de constatare, suma primita in mod necuvenit de catre comuna Rusii-Munti
30202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind predarea in gestiune directa a unor bunuri din domeniul public al UAT Rusii-Munti, catre Compania Aquaserv, sucursala Reghin.
29202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea burselor scolare pentru elevii de la Scoala Gimnaziala ,, Danila Stupar"din comuna Rusii-Munti pentru semestrul II, al anului scolar 2021/2022.
28202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea programului si a sumelor necesare pentru organizarea si desfasurarea ,, Targului Rusaliilor"care va avea loc in localitatea Rusii-Munti in luna iunie 2022.
27202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea ,, Indicatorilor tehnico-economici actualizati la investitia ,, amenajare parc de joaca pentru copii in satul Morareni ".
26202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuiei al comunei Rusii-Munti.
25202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
24202226.04.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr. proiectul ,, Statie de reincarcare pentru autovehicule electrice in localitatea Rusii-Munti"in vederea aplicarii unei cereri de finantare in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic -statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati.
23202221.03.2022
Descarca
...X
Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
22202221.03.2022
Descarca
...X
Pag. 1 din 8 (227 elem.)Prec12345678Următoarea